Aktuální článek
Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany

Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany

  • Název knihy etnoložky Radmily Lorencové může působit lehce zavádějícím dojmem. Čtenář by mohl očekávat filozoficko-náboženské úvahy a oduševnělé příběhy dlouholetých uživatelů těchto dvou substancí, avšak namísto toho se před něj dostane vědecká práce, která může na první pohled působit až příliš odborně. Samotné téma je ovšem dosud neprozkoumané a natolik zajímavé, že jistě stojí za bližší pohled.

Než jsem knihu poprvé otevřel, předpokládal jsem, že autorka bude sama nadšenou uživatelkou alespoň jedné, ale spíše obou drog, jimiž se zabývá. Čtenářsky přitažlivý název ještě znásobil přitažlivý a odvázaně působící mladík s jointem v ruce na obálce, takže o to větší bylo mé překvapení, když jsem se do publikace začetl. Postupem času jsem ale musel uznat, že autorčin odstup od problematiky je zde ku prospěchu celé věci.

Tradice a rituály

Autorka není žádný hipík, naopak pochází z akademického prostředí (působí jako asistentka na Katedře sociálních věd Univerzity Karlovy), přičemž její kniha je zřejmě do značné míry postavena na doktorské práci. Text je přísně faktický a Lorencová se k celému tématu snaží přistupovat zcela objektivně. Při analýze pracuje zejména s teorií kulturního antropologa Victora Turnera a pojmem „liminalita“. Tím se rozumí rozklad dosavadních struktur, nejistota ohledně zachování tradičních hodnot, období změn a vzniku nových vztahů a rituálů.

Knihu Spiritualita uživatelů alkoholu a marihuany si můžete zakoupit v eshopu Legalmarket.cz magazínu Legalizace.

Z toho vychází zásadní otázka, kterou si autorka klade i v druhé části skládající se z obsáhlých dotazníků: Lze užívání marihuany a alkoholu považovat za liminální jevy dneška? Jako správný akademik nepodává Lorencová jednoznačnou odpověď a hovoří pouze o jakémsi neúplném rituálu, který se liminálním jevům jen podobá.

Na závěr také zdůrazňuje, že se jedná o zcela neprobádané téma, jež by mělo být podrobeno dalšímu výzkumu. Nutno dodat, že i její „první pokus“ rozhodně stojí za pozornost.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!