Aktuální článek
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: Marihuana za volantem

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení: Marihuana za volantem

  • Jako všechny texty na toto téma začneme základní radou: Užíváte-li marihuanu, nesedejte pod jejím vlivem za volant. Jak jistě laskavý čtenář chápe, rada je to klíčová. Nejen kvůli „nějakým zákonům“, ale zejména kvůli bezpečnosti vás i ostatních.

Nebudeme se ale pouštět do poměřování nebezpečnosti užívání drog při řízení auta (ano, marihuana nevzbuzuje ve většině uživatelů agresivní sklony, není-li jim právě zabavována; nepodceňujte však zejména zpomalování reakcí a zkreslování vzdáleností, neboť pro každého řidiče jsou to schopnosti doslova klíčové) ani laciného moralizování, spíše se zaměříme na praktické právní aspekty, platnou právní úpravu a trochu uvažování de lege ferenda, tedy jak by to s tou právní úpravou do budoucna být mělo.

Řízení pod vlivem drog

Řízení pod vlivem drog, včetně marihuany, může být v závislosti na intenzitě intoxikace buď přestupkem, nebo trestným činem. Subtilní hranicí je slovy trestního zákoníku „stav vylučující způsobilost“ silniční vozidlo řídit. Zda se nalézáte ve stavu, kdy toho jste schopni, byť nikoli řádně a s obtížemi, a kdy nikoli, na to vám již zákon odpověď nedá a běžná soudní praxe též ne.

Na rozdíl od alkoholu totiž nebyla dosud přesvědčivě odůvodněna přesná hranice, co ještě se skřípěním zubů řešit jako přestupek, a co již nikoli. V praxi, jste-li přistiženi za volantem pod vlivem drog, je pro posouzení, co jste vlastně spáchali, rozhodující jednak vaše chování, další vaše případné prohřešky a samozřejmě nálada orgánů činných v trestním řízení. Domníváte-li se, že způsobilí jste (což byste měli), a policie je odlišného názoru, nezbývá vám, než nechat se rozsoudit soudním znalcem. Dobrou zprávou je, že v případě řešení vašeho deliktu jako trestného činu je vyhotovování znaleckého posudku v zásadě automatické.

A co vás čeká? V případě přestupku 2 500 až 20 000 Kč pokuty a zákaz řízení od 6 měsíců do jednoho roku, v případě trestného činu peněžitý trest (jehož výše se posuzuje podle vašich majetkového stavu), zákaz řízení (nejpravděpodobněji na jeden až dva roky) a klidně i jednoletý podmínečný trest odnětí svobody.


Řízení pod vlivem drog, včetně marihuany, může být v závislosti na intenzitě intoxikace buď přestupkem, nebo trestným činem.

 

Detekování THC

Policie používá v první linii slinné testy Dräger („vícedílný s velkým elektronickým analyzátorem“) a starší DrugWipe („menší s modrou krabičkou“). Oba tyto přístroje zjišťují přítomnost jak psychoaktivního THC, tak jeho metabolitů. Spolu s tím vyvstávají hned dvě otázky: Jak dlouho po požití bude test pozitivní a zda lze na základě jeho pozitivního výsledku potrestat řidiče za řízení pod vlivem drog.

S ohledem na mimořádně rozdílnou kvalitu marihuany „na trhu“, konstituce jejích uživatelů, jejich věku a pravidelnosti, s kterou se této své libůstce oddávají, je odpověď na první otázku poměrně těžká. Marilyn A. Huestis v jedné ze svých publikací popisuje výsledky výzkumu, kdy v krevní plazmě byl primární z metabolitů THC (THC-COOH) přítomen i po 168 hodinách, s průměrnou dobou incidence 84 hodin. Výrobce přístroje Dräger oproti tomu uvádí, že pozitivní testy na THC (tzn. nikoli mnoha zbylých metabolitů, které v těle zůstávají ještě dlouho po odbourání látek psychoaktivních!) jsou možné do 8 hodin od požití.

Tolik k údajům relativně důvěryhodným. Na (nejen) českém internetu si pak můžete přečíst celou řadu údajů nezaručených s takovým rozptylem, že z toho jde jednomu hlava kolem. A tak nezbývá než bez záruky uvést, že pokud nemůžete vynechat marihuanu alespoň 2 týdny před tím, než za volant usednete (což je u řidičů spíše pravidlem), máte proč být nervózní. Drogový test DrugWipe lze ale bez větších potíží pořídit i přes internet, byť za nepříliš lidovou cenu okolo 650 Kč. Pro pravidelného uživatele marihuany tak nebude od věci zapřemýšlet o jeho vyzkoušení.

Mimořádně důležité je při testu nepanikařit. Některé testy mění barvu ne proto, že by byly pozitivní, ale jako indikátor dostatečné doby k sebrání vzorku. Jestliže vám tedy test při „cucání“ zmodrá, s přiznáním nespěchejte. Občas se také lze potkat s radami typu vycucat po vykouření jointu šumivý vitamin C, dát si nějaké nealko, vyčistit zuby a podobně. Inu, zhoršit výsledky testu tímto způsobem nemůžete a cukr skutečně některé účinky marihuany potlačuje (jídlům s vyšším obsahem tuků se ale raději vyhněte). Pokud vás to tedy uklidní a dělá vám to dobře, klidně tyhle „babské rady“ aplikujte

Druhá otázka je o něco jednodušší. Samotné výsledky těchto testů jsou pouze orientační a jako důkaz v trestním ani přestupkovém řízení nepostačují. Pokud vás tedy bude policie testovat pozitivně, čeká vás ještě test krevní nebo test moči. Jelikož testy moči jsou svou přesností ve vztahu k obsahu psychoaktivních látek smutně proslulé svou nepřesností, trvejte na testování krve. Berte to jako ideální příležitost bojovat s případnou fobií z jehel. Pokud chcete konkrétní čísla, pak lze odkázat např. na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, ve kterém 5. března letošního roku pod č. j. 4 Tdo 194/2013 rozhodl, že koncentrace 96 ng/ml kanabinoidů v krvi je pro rozhodnutí o trestném činu řízení pod vlivem návykové látky zcela dostatečná (poté, co byl závěr o nezpůsobilosti řidičky s takovýmto množstvím kanabinoidů v krvi potvrzen i soudním znalcem).

Výsledky policejních testů jsou pouze orientační a jako důkaz v trestním ani přestupkovém řízení nepostačují, pokud váš test bude pozitivní. Trvejte kvůli přesnosti měření ještě na testování krve.

Jako vždy zde rovněž platí, že pokud vás policisté na další testy neodvezou a věc pošlou rovnou do správního řízení (což je velmi nepravděpodobné, ale vyloučit to nelze), není na místě je upozorňovat na jejich chybu. V dalším řízení vám bude stačit odkázat na nedostatek důkazů, poděkovat, rozloučit se a vyrazit domů jako nevinný občan. Nikdy však test na krev neodmítejte. Zejména za situace, kdy vám orientační test vyšel pozitivní, zaděláváte si tím na problém. Odmítnutí je totiž také přestupkem. Lepší je riskovat a doufat v negativní výsledek psychoaktivních látek než odmítnutím akceptovat vinu, inkasovat pokutu ve výši 25 až 50 000 Kč a na rok až dva se rozloučit s řidičským oprávněním. V případě nespolupráce nemají orgány veřejné moci slitování.

Řízení o deliktu

Přívlastkům se vyhneme záměrně. Zda správní či soudní není totiž v řadě otázek rozhodující. Tak jako tak se musíte připravit na to, že v případě pozitivního nálezu budete do pravomocného skončení věci bez „papírů“. Opět je tak třeba zdůraznit, že stejně jako alkoholismus není ani abusus marihuany dobrým společníkem zejména pro řidiče-profesionály. Než skončí běžné správní řízení (raději počítejte i s odvoláním), snadno skončíte na dlažbě.

Nemluvě o soudních řízeních, které se v takových případech mohou táhnout i nějaký ten rok. Stejně jako v minulém dílu našeho miniseriálu tak nezbývá než doporučit zauvažovat o důvěryhodném právním zástupci, který vám může pomoci i s navazujícími problémy, včetně těch vyplývajících ze zaměstnání.

V přestupkovém řízení vám navíc zbývá možnost tvrdit, že jste nepožili marihuanu „bezprostředně před jízdou“ a že jste již ani nebyli pod jejím vlivem. Správní orgán má totiž v ruce doklad o tom, že vám byla určitá koncentrace účinných látek v krvi nalezena, ale zda z toho lze něco vyvodit, to je jiná otázka. V ideálním případě by měl správní orgán nechat vypracovat znalecký posudek. V praxi na něj tyto orgány nemají prostředky. Budou tedy vaše ovlivnění marihuanou dokazovat jinými cestami (například odkazy na stávající rozhodnutí soudů). Buďte kreativní. Je spousta vlivů, které mohou snižovat efekt THC. Některé zcela jistě působily i na vás.

Řízení a lékařská marihuana

Zajímavá bude situace v případě lékařské marihuany. Z hlediska policejního i lékařského testu nebude rozdíl mezi pozitivním výsledkem v důsledku užití léčebného a rekreačního, a stejně tak zákon nerozlišuje, zda se jedná o legální návykovou psychotropní látku, respektive legálně požitou, či nikoli, podstatné je pouze ovlivnění vašich řidičských schopností. Pokud se přesto stanete „obětí“ justičního systému z důvodu požití legální léčebné marihuany na základě lékařského předpisu, nezapomeňte tuto skutečnost uvést na svou obranu.

Klíčovým argumentem, který může hrát ve váš prospěch, je dodržení tohoto předpisu, tedy zejména dodržení předepsané doby mezi aplikací a řízením: nemohli (a nemuseli) jste přece předpokládat, že váš test bude pozitivní, tedy že předpis je vadný. V takovémto případě bude na vaší straně absentovat jakékoli zavinění (za předpokladu, že „příbalový leták“ nebude uvádět nějaký vágní časový údaj či prosté konstatování typu: „Neřiďte pod vlivem“). A bez zavinění, to znamená bez úmyslu i nedbalosti, se nelze dopustit ani přestupku, natož pak trestného činu.

Doporučení? Je samozřejmě otázkou, jak budou doporučení či předepsaný postup aplikace léčebné marihuany a popis jejích vedlejších účinků v praxi vypadat. Budete-li však mít tu možnost, nechte si přinejmenším od svého lékaře spočítat, jaký odstup od požití k řízení musíte dodržet, a zapsat tento údaj někam tak, abyste jej mohli v případě potřeby příslušnému orgánu moci veřejné předložit, popřípadě nechat si předepsat způsob a podmínky aplikace přímo od lékaře, a nikoli, jak je obvyklé, až od lékárníka při odebrání léku.

Řízení pod vlivem ve spojení s přechováváním

Možná vás napadne, co se stane, pokud je váš test pozitivní, a navíc u vás naleznou marihuanu. Nebo je naopak negativní a opět u vás naleznou marihuanu. Inu, popravdě nic zvláštního. Dochází tím k takzvanému vícečinnému nestejnorodému souběhu trestných činů.

Mimořádně důležité je při testu nepanikařit. Některé testy mění barvu ne proto, že by byly pozitivní, ale jako indikátor dostatečné doby k sebrání vzorků.

To v principu znamená, že je skutek, za který hrozí mírnější trest, posuzován jako přitěžující okolnost, která ovlivňuje sazbu, odpovídající trestu přísnějšímu (tzv. princip absorbce). Tento výsledný trest se označuje jako úhrnný (pokud byste na tuto terminologii někdy narazili). Jistou výhodou je, že by se o těchto deliktech mělo konat jedno společné řízení, což šetří čas i náklady všech zúčastněných.

Co říci závěrem

Jako v řadě věcí týkajících se marihuany se i ve vztahu k řízení potýká legislativní i justiční praxe s výrazným podceněním problematiky užívání marihuany.

Prvním problémem je užívání nevhodných testů. V současnosti užívané testy nejsou schopny odlišit  psychoaktivní látky od nepsychoaktivních. S ohledem na rostoucí počet uživatelů marihuany je přitom nezbytnou nutností rozpoznat při provádění silniční kontroly co nejrychleji zodpovědné uživatele, kteří sice „hulí“, pod vlivem ale neřídí (a tedy nejsou pro policii ničím zajímaví), od těch vědomě riskujících a ve stavu „zhulenosti“ ohrožujících sebe i druhé. Z hlediska logistiky i nutnosti neobtěžovat slušné a poctivé řidiče a jejich pasažéry je naprosto nepřijatelné jezdit s každým pozitivně testovaným na krevní testy. Mimo to tyto testy též něco stojí a nehospodárnost takového jednání je do očí bijící. Jedinou alternativou pro policii je pak testovat jen ty řidiče, kteří se sotva za volantem udrží, nebo ty, se kterými již měli tu čest při podobné příležitosti. Tím preventivní funkce policie na tomto poli zcela selhává.

Dalším bodem ke zlepšení je potřeba ustálení rozhodovací praxe a zvýšení její publicity. Řada řidičů zkrátka neví, jaké množství jakých kanabinoidů je tolerovatelné, což vede v konečném důsledku k mávnutí rukou a ochotě riskovat. Nastavení jasných a obecně srozumitelných bariér přitom nestojí v cestě zhola nic, ve vztahu k alkoholu se tato praxe prosadila již před dlouhou dobou a těžko na ní lze shledat cokoli škodlivého. Zatvrzelost orgánů činných v trestním řízení a dogmatické opakování potřeby nulové tolerance tak i v tomto případě páchá více škody než užitku. Zásadním předpokladem je ale provedení průkazné a vypovídající interdisciplinární studie, na které se bude podílet dostatek kvalifikovaných odborníků. Pouze data založená nikoli na ideologii, ale na faktech a pečlivé analýze dosavadní situace mohou obstát v testu času. Stejně jako v případě zrušení nařízení vlády č. 467/2009 Sb. („větší než malé množství“) by totiž opětovné zrušení takovéto normy přineslo jen větší míru nejistoty, než jak je tomu nyní.

Posledním bodem, který však stát může jen těžko ovlivnit, je komplikovaná dostupnost testů pro širokou veřejnost. Tady si ale budeme muset počkat ně nějakého podnikavce, který bude schopen dodávat a distribuovat dostatečně citlivé testy na psychoaktivní látky obsažené v konopí v takovém rozsahu, aby již nebylo třeba váhat zda sednout do auta už teď, nebo ještě pár hodin počkat, když stačí sáhnout do přihrádky v autě a otestovat se. Jinými slovy: „Je to na vás!“

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!