Aktuální článek
Odkazujeme na krizová a detoxikační centra

Odkazujeme na krizová a detoxikační centra

  • Tentokrát přinášíme užitečné odkazy na krizová a detoxikační centra. Konkrétně na Centrum krizové intervence v Praze Bohnicích, pražské Detoxikační centrum a olomoucké P-Centrum.

CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE

Centrum krizové intervence (CKI) je nízkoprahové zařízení, které poskytuje klientům a pacientům akutní psychiatrickou a psychologickou pomoc v takových psychosociálních (životních) situacích, které již nejsou schopni zvládnout směrem k jejich konstruktivnímu řešení.

V případě poruch spojených se závislostí (alkohol, sedativa, nelegální drogy, patologické hráčství) poskytuje krizové centrum poradenství a kontakty na zařízení, která se touto problematikou zabývají. Do psychiatrické a psychoterapeutické péče CKI tyto pacienty nepřijímá, neboť jeho režim k tomu není uzpůsoben. Nízkoprahovost Centra krizové intervence spočívá v jeho snadné dostupnosti a možnosti okamžité pomoci bez nutnosti objednání po dobu 24 hodin denně.

V rámci psychiatrické nemocnice funguje centrum do značné míry nezávisle. Pacientům je přístupné bez nutnosti projít centrálním příjmem nemocnice. V nepřetržitém provozu je zde také linka důvěry.

CKI disponuje širokou databází kontaktů na návaznou péči, kterou je schopno zprostředkovat stejně jako zahájení okamžité detoxifikace organismu a následné léčby.
www.plbohnice.cz

DETOXIKAČNÍ CENTRUM

Dětské a dorostové detoxikační centrum je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v ČR.

Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči. Na zajištění péče se podílí tým zkušených psychiatrů, pediatrů, psychologů, terapeutů, učitelů a sociálních pracovníků. Centrum nabízí spolupráci při řešení problémů s dětmi a mládeží, která experimentuje s drogami či projevuje kritéria problémových uživatelů drog nebo je dokonce již v kategorii pacientů s rozvinutou závislostí na návykových látkách – tato spolupráce sahá od ambulantních konzultací až po zajištění hospitalizace a detoxifikace a navazující následné léčby.

Příjem pacientů k detoxifikaci a následnému zařazení do psychoterapeutického programu zaměřeného na motivaci k další léčbě (např. ve specializovaných ambulancích, denních stacionářích či terapeutických komunitách) není regionálně omezen.
www.nmskb.cz

P-CENTRUM

P-centrum je olomoucká nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. P-centrum poskytuje lidem s problémem drog, alkoholu, hazardního hraní a jejich blízkým ambulantní léčbu a poradenství.

Poradenské služby jsou bezplatné a anonymní. P-centrum nabízí klientům po léčbě drogové závislosti doléčovací program včetně chráněných bytů .
www.p-centrum.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!