Aktuální článek
Co je konopný společenský klub

Co je konopný společenský klub

  • Následující soubor pravidel popisuje principy fungování sdružení konopných společenských klubů a byl přijat na schůzi neziskové organizace ENCOD (Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku – European Coalition for Just and Effective Drug Policies), která se konala ve španělském Bermeu ve dnech 21. až 23. srpna 2013.

Konopné společenské kluby vznikají za účelem ochrany práv výrobců a uživatelů konopí a prosazování celospolečensky přínosné politiky v oblasti konopí.

Konopný společenský klub sestává z plnoletých členů, kteří se věnují pěstování omezeného množství rostlin konopí pro svou osobní potřebu. Vytvoření uzavřeného okruhu pěstitelů a uživatelů je zárukou, že budou splněny požadavky na zdravotní nezávadnost, bezpečnost a transparentnost.

Konkrétní podoba a způsob fungování klubů se liší v závislosti na zákonných, politických a společenských normách platných v jednotlivých zemích. Existuje nicméně několik základních aspektů, které odlišují konopné společenské kluby od jiných sdružení:

1. Nabídka se řídí poptávkou

Kapacita produkce konopného společenského klubu se odvíjí od předpokládané spotřeby jeho členů. Nabídka se řídí výhradně požadavky členů.

2. Neziskovost

Konopný společenský klub je nezisková organizace. Případné zisky pocházející z aktivit sdružení se tedy nerozdělují mezi jeho členy, ale jsou dále využívány pro propagaci a naplnění cílů, jež si sdružení dalo. Jedním z cílů klubu je vytvářet nová pracovní místa a poskytovat řádně zdaněné služby a zboží.

3. Transparentnost

Konopný společenský klub musí být registrován dle platné legislativy dané země. Jeho fungování je založeno na demokratických principech a zásadách společného rozhodování. Nejvyšším orgánem s pravomocí činit zásadní rozhodnutí je valná hromada, která se koná nejméně jednou ročně. Všichni členové mají právo se zúčastnit, přičemž každý disponuje jedním hlasem.

Na valné hromadě je předkládána ke schválení zpráva o činnosti klubu za předcházející období a jeho finanční situaci. Také se diskutují a schvalují aktivity pro období následující.

Záznamy činnosti klubu jsou dostupné jak všem členům, tak dalším klubům a příslušným úřadům. To platí pro účetnictví, seznamy členů i záznamy o produkci a spotřebě konopí. Jednotliví členové a producenti mohou být v seznamu vedeni anonymně, jejich identita však musí být klubu známa.

Konopné společenské kluby jsou ochotny zapojit se do jakéhokoliv dialogu s úřady.

4. Podpora veřejného zdraví

Produkce konopí v rámci klubu musí respektovat pravidla organického pěstování. Sdružení by se mělo zabývat i prevencí zneužívání konopí a propagovat jeho zodpovědné a bezpečné užívání. Součástí této činnosti je poskytování relevantních informací o konopí – například o výzkumu zdravotních aspektů užívání konopí a jeho výsledcích.

5. Otevřený dialog s úřady

Konopné společenské kluby jsou ochotny zapojit se do jakéhokoli dialogu s úřady a aktivně se snaží takový dialog rozvíjet. 

Zdroj: www.encog.org

Překlad: Michael Třebavý

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!