Aktuální článek
IACM ZPRAVODAJ: PACIENTŮM SE STRESOVÝMI PORUCHAMI POMÁHÁ KONOPÍ SPÁT

IACM ZPRAVODAJ: PACIENTŮM SE STRESOVÝMI PORUCHAMI POMÁHÁ KONOPÍ SPÁT

  • IACM Zpravodaj - ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. (www.cannabis-med.org)

V odborném časopise Drug and Alcohol Dependence byla 13. února 2014 publikována studie zabývající se užíváním konopí mezi 170 registrovanými pacienty, kteří navštěvovali jednu konkrétní výdejnu léčebného konopí v americké Kalifornii.

Kolektiv autorů z prestižních lékařských pracovišť na různých místech Spojených států se zaměřil na pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), zejména na frekvenci a důvody jejich užívání konopí. Podnětem k výzkumu měla být především skutečnost, že „předchozí studie sice naznačují, že lidé s PTSD často k zvládání symptomů užívají konopí, nicméně analýza konkrétních pozitivních dopadů dosud neproběhla – například ani na spánek pacientů.“

Ve výsledku se mimo jiné ukázalo, že lidé s vážnější formou PTSD mají tendenci užívat konopí k zlepšení spánku a celkové nálady více než pacienti s mírnější formou poruchy.

Výzkumníci v závěru uvádějí: „Výsledky starších analýz byly potvrzeny – čím vážnější je stresová porucha, tím větší množství konopí pacienti užívají. Nyní se podařilo prokázat, že primárním důvodem užívání konopí je u těchto pacientů kvalitativní i kvantitativní zlepšení spánku. Je potřeba provést další výzkumy, které se budou zabývat zdravotními důsledky pravidelného užívání konopí a možnými alternativními metodami zlepšení spánku (například takzvaná kognitivně-behaviorální terapie CBT), aby pacienti nemuseli užívat velké množství konopí.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov

Překlad: Lukáš Hurýsek

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!