Aktuální článek
První studie po 40 letech prokázala, že LSD může zmírnit strach ze smrti

První studie po 40 letech prokázala, že LSD může zmírnit strach ze smrti

  • Po čtyřiceti letech provedli vědci první kontrolovaný experiment zaměřený na sledování vlivu užívání halucinogenního LSD na depresi u pacientů v konečném stádiu rakoviny. Během výzkumu byly dobrovolníkům podávány vysoké dávky LSD – tedy látky, která vešla do povědomí v šedesátých letech minulého století především ve spojení s hnutím hippies.

Vědci v průběhu pokusu pozorovali, že pacienti zapojení do programu měli v porovnání s pacienty, kteří LSD neužívali, až o dvacet procent méně symptomů spojených se strachem z důsledků nepříznivé diagnózy.

Impuls k dalšímu výzkumu

Výzkum, kterého se zúčastnilo dvanáct mužů a žen, prokázal, že užívání dietylamidu kyseliny lysergové, což je celý název halucinogenní látky známé jako LSD, nemá žádné významné vedlejší účinky. Samotné pozitivní účinky byly ovšem podmíněny podáváním poměrně vysokých dávek – v malém množství byl vliv LSD na depresi naopak negativní.

„Tyto výsledky nám ukazují, že LSD může při užívání v bezpečném prostředí pod lékařským dohledem zmírňovat depresivní projevy u pacientů s rakovinou v terminálním stadiu. Je tedy zřejmé, že vliv této látky by měl být podroben rozsáhlejším výzkumům,“ uvádí se v závěru studie publikované v časopise Journal of Nervous and Medical Disease.

 Vzpomínal jsem si na věci, jež jsem na dlouhá desetiletí vytěsnil z mysli. Jednalo se o pocity bolesti, lítosti a strachu ze smrti…

„Po dvanáctiměsíčním výzkumu všichni účastníci shodně prohlásili, že pro ně byl přínosný a že by se ho zúčastnili znovu. Zároveň by ho doporučili každému, kdo se vlivem nevyléčitelné nemoci dostal do podobné situace,“ tvrdí jeden z autorů, švýcarský psychiatr Peter Gasser. „Prokázali jsme, že tato metoda je bezpečná, její vedlejší účinky jsou pro uživatele zanedbatelné a neprojevují se déle než jeden den, a může tedy být úspěšně používána. Zároveň z této studie vyplývá, že by v této oblasti měl proběhnout výzkum v mnohem větším měřítku.“

Strach z neznámého

Osm ze dvanácti účastníků užívalo na začátku experimentu LSD, zatímco čtyřem bylo podáváno „aktivní placebo“, tedy látka, která obsahuje pouze malé množství drogy a nemá kýžený halucinogenní efekt. I těmto čtyřem pacientům bylo následně nabídnuto zvýšení dávek.

Jedním z dobrovolníků byl i padesátiletý Rakušan Peter, který pracuje v oblasti sociálních služeb: „Nikdy předtím jsem žádné drogy nebral, takže můj prvotní pocit bylo zděšení – co když se to nepovede? Co když zažiju to, čemu se říká bad trip?“ svěřil se deníku New York Times.

Každý dobrovolník absolvoval v první fázi dvě sezení s LSD, která se odehrála na soukromé klinice, v příjemném a klidném prostředí. Účastníci si mohli vybrat hudbu, kterou chtějí poslouchat, mohli se posadit do křesla nebo natáhnout na matraci a v případě potřeby byla k dispozici lékařská pomoc.

Je zřejmé, že vliv této látky by měl být podroben rozsáhlejším výzkumům.

„Prožil jsem něco, co bych nejspíš popsal jako mystické zážitky. Vzpomínal jsem si na věci, jež jsem na dlouhá desetiletí vytěsnil z mysli. Pocity bolesti, lítosti a strachu ze smrti,“ popisuje Peter.

Podle doktora Gassera se pacienti cítili lépe a měli méně symptomů strachu z nevyléčitelné nemoci a ze smrti: „Všichni uvedli, že pocítili určitou úlevu a silnou potřebu naložit smysluplně se zbytkem času, který jim na tomto světě zbývá.“ Zlepšení přitom trvalo nejméně po dobu dvanácti měsíců po ukončení terapie.

„Pro každého z pacientů to bylo období, kdy se chtěli do větší hloubky zabývat svojí psychikou, protože si uvědomili, že už na to nebudou mít moc času,“ vysvětluje doktor Gasser.

Poslední průzkum vlivu LSD na psychiku nevyléčitelně nemocných proběhl v šedesátých letech 20. století a byl ukončen v roce 1966 poté, co Spojené státy americké vyhlásily válku proti všem drogám a LSD bylo zařazeno na seznam vedle těch nejnebezpečnějších látek.

Zdroj: www.independent.co.uk

Překlad: Lukáš Hurýsek

 

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!