Aktuální článek
Odkazujeme na humanitární organizace

Odkazujeme na humanitární organizace

ADRA

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Založena byla před více než padesáti lety a dnes má zastoupení ve všech částech světa. V České republice začala působit v roce 1992 jako Nadace ADRA. O dva roky později bylo založeno stejnojmenné občanské sdružení, které v současné době patří k největším organizacím v ČR poskytujícím humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí. ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech, tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů.

Ve svých počátcích se nadace soustředila především na distribuci materiální a potravinové pomoci v zemích postižených válečným konfliktem nebo přírodní katastrofou. Finanční dary získává nadace především od domácích dárců a také formou veřejných sbírek, výnosu nadačního jmění, dědictví a benefičních akcí. Do povědomí široké veřejnosti každoročně vstupuje také Cenou Michala Velíška, kterou společně s TV Nova uděluje za hrdinství.

www.adra.cz

CHARITA

Charita Česká republika provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb, funguje jako sdružení více než 300 Charit v České republice, je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve. Každoročně organizuje známou Tříkrálovou sbírku, v řadě zemí poskytuje humanitární pomoc a zajišťuje rozvojovou spolupráci v oblastech postižených přírodními katastrofami či válečným konfliktem. Mezi dlouhodobé priority patří vzdělávání, zajištění či podpora živobytí místních obyvatel či zlepšování schopností i znalostí místních partnerů. Některé z diecézních charit dále podporují a zajišťují program Adopce na dálku. V České republice se soustřeďuje na oblast rozvojového vzdělávání a na pomoc cizincům v nouzi.

svet.charita.cz

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Lékaři bez hranic je sekulární humanitární nezisková organizace, která realizuje projekty ve válkami sužovaných oblastech a v rozvojových zemích čelících endemiím. Založena byla v roce 1971 a ve světě je známa pod francouzskou zkratkou MSF. Ročně je na projekty přijato okolo 3000 lékařů, sester, porodních asistentek a logistiků. Mimoto pro organizaci pracuje na 1000 stálých zaměstnanců, kteří se starají o nábor dobrovolníků, finance a mediální vztahy.

Soukromí dárci tvoří asi 80 procent zdrojů, zbytek jsou vládní a firemní dary. Organizace aktivně poskytuje zdravotní péči a lékařské zaškolení pro obyvatelstvo ve více než 70 zemích a často se zasazuje o to, aby za konflikty ve válečných zónách (jako například v Čečensku či Kosovu) byla převzata politická zodpovědnost. V ČR pravidelně nabírá dobrovolníky, kteří pak cestují do postižených oblastí na celém světě.

www.lekari-bez-hranic.cz

ČERVENÝ KŘÍŽ

Mezinárodní červený kříž je humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace. Zabývá se poskytováním základní pomoci a lékařské péče. Dělí se na národní organizace a celkem působí ve 189 státech světa s hlavním sídlem ve švýcarské Ženevě. Červený kříž se snaží respektovat i některé náboženské odlišnosti světa, a tak pro muslimský svět vznikla jeho obdoba, která se nazývá Červený půlměsíc a má stejné poslání a cíle jako její mateřská organizace.

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce pracuje podle těchto sedmi zásad: humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota, univerzálnost. Na ženevské konferenci v roce 1864 se všechny státy zavázaly, že budou během války respektovat označení Červeného kříže a nebudou na takto označené budovy, auta nebo stany útočit, a zavázaly se respektovat raněné.

www.cervenykriz.eu

ČLOVĚK V TÍSNI

Společnost Člověk v tísni vznikla v roce 1992 v okruhu válečných zpravodajů a novinářů věnujících se zahraničí, kterým už nestačilo jen přivážet do České republiky informace, a tak začali ven vyvážet pomoc. Postupně se Člověk v tísni etabloval jako profesionální humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

V současné době působí také v 60 městech v České republice i na Slovensku. Kromě Programů sociální integrace v Česku realizují své aktivity také programy Jeden svět na školách, festival Jeden svět, Varianty, Migrace a Rozvojovka s ústředím v Praze. Pravidelně spouští známé operativní programy SOS na okamžitou pomoc lidem postiženým živelnou pohromou a provozuje vlastní kontaktní středisko s kavárnou a galerií Langhans.

www.clovekvtisni.cz

DMS

DMS – dárcovská SMS je společným projektem Fóra dárců, občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie v České republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Systém umožňuje zasílání drobných finančních prostředků na účty nadací a neziskových organizací prostřednictvím mobilních telefonů a funguje od roku 2004. Systém dárcovských SMS je naprosto ojedinělý.

Česká republika byla první zemí, kde služba fungovala. Dárcovské SMS byly nominovány na cenu GSM Awards v kategorii „Nejlepší služba v oblasti rozvoje komunity“ a v rámci mezinárodní Ceny Asociace mobilní komunikace v Cannes byly české DMS vyhlášeny jedním ze čtyř nejlepších veřejně prospěšných projektů v oblasti GSM.

www.darcovskasms.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!