Aktuální článek
Volby do Evropského parlamentu a reforma drogové politiky

Volby do Evropského parlamentu a reforma drogové politiky

  • První prosincový víkend loňského roku se v Bruselu konalo setkání zástupců evropských zemí v rámci Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku (ENCOD) za účelem aktivního zapojení do květnových voleb do Evropského parlamentu (EP). Za Českou republiku se jednání zúčastnil autor těchto řádek, který vám nyní představí plán na reformu prohibičních zákonů na nejvyšší politické úrovni.

Manifest za bezpečnou a zdravou drogovou politiku

Na začátku jednání obdrželi všichni zúčastnění předběžný text vznikajícího manifestu, jenž tvoří základní kostru celého projektu. Tento manifest, jehož text v českém jazyce naleznete zde, vychází z takzvané Cataniovy zprávy, kterou nechal vypracovat Evropský parlament v roce 2004 pro Radu Evropské unie a Evropskou radu jako doporučení ohledně drogové strategie a politiky na období let 2005 až 2014.

Zpráva zohledňuje lidskoprávní, lékařské, bezpečnostní, sociálně-ekonomické a environmentální aspekty celé problematiky a v souladu s četnými vědeckými výzkumy jednoznačně doporučuje zaměřit se na prevenci namísto represe a na programy snižování a minimalizace rizik (takzvané harm reduction) namísto kriminalizace uživatelů drog.

Řídící orgány EU závěry a doporučení Cataniovy zprávy bohužel dosud nevzaly v potaz a žádná doporučení do příslušných legislativ neimplementovaly.

ENCOD se proto před volbami do EP v květnu 2014 rozhodl, že text zprávy, kterou si nechal vypracovat samotný parlament, převede do podoby občanského manifestu, jenž bude sloužit jako základní kámen kampaně do následujících voleb: přítomní aktivisté bojující v jednotlivých zemích za změnu drogových zákonů dostali za úkol text manifestu přeložit do národních jazyků a začít s ním oslovovat kandidáty do nacházejících voleb. Co konkrétně se od budoucích europoslanců žádá?

Jak by měla fungovat občanská společnost

Jednotliví kandidáti (případně i celé strany) budou po seznámení s manifestem požádáni, aby se pod něj podepsali a zavázali se k tomu, že zásady a doporučení obsažené v textu budou v případě svého zvolení na půdě EP aktivně prosazovat.

Takový příslib a podpis samozřejmě nemá závaznou právní hodnotu, nicméně v rozvinutých demokratických společnostech je zvykem, že političtí představitelé dostávají svým závazkům a slibům – obzvláště v případě, že se pro něco zaváží písemně.

ENCOD pak bude moci přímo na půdě parlamentu tyto politiky žádat, aby doporučení manifestu veřejně obhajovali a aby prosazovali reformu nefunkčních prohibičních zákonů.

Podle Joepa Oomena je nutné počítat s tím, že tradiční konzervativní strany zřejmě manifest odmítnou a podpoří ho pouze liberální strany s mladší členskou i voličskou základnou. Zástupci ENCODu v jednotlivých zemích dostali ovšem zcela volnou ruku k tomu, aby dle lokálních podmínek oslovili buď zástupce všech kandidujících stran, anebo se zaměřili pouze na ty, u nichž existuje reálná šance, že manifest podpoří a budou ho na půdě EP prosazovat.

Aktivisté v České republice se rozhodli oslovit všechny parlamentní strany i menší politická uskupení, ačkoli i u nás lze očekávat, že zástupci tradičních a nejpopulárnějších stran se k tomuto (pro většinou společnost stále ještě velmi kontroverznímu) tématu raději nijak nevyjádří.

Samotné volby se uskuteční ve dnech 23. a 24. května, přičemž v rámci kampaně se uskuteční i politická debata s vybranými kandidáty v průběhu letošního Milion Marihuana March v Praze.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!