Aktuální článek
Odkazujeme – neziskovky ve světě

Odkazujeme – neziskovky ve světě

http://www.fac.cc/

Zkratka FAC znamená Federace konopných sdružení. Organizace usiluje o dosažení legislativních změn ohledně konopí ve Španělsku. Mezi základní aktivity FAC patří sociální konopné kluby. Jedná se o alternativní model navržený společnosti a institucím, zaměřený na redukci základních problémů spojených s užíváním drog. Jejich další aktivity jsou i politického charakteru a sahají od participace v parlamentu, přes debaty, vystupování v komunikačních médiích, v právních poradnách, konferencích, po manifestace, marihuana cupy a další záležitosti.

http://www.drugpolicy.org/about/

Aliance drogové politiky je národní organizací zabývající se politickými alternativami drogové války. Její příznivci věří tomu, že válka proti drogám vede spíše ke škodě než užitku. Společně se snaží upozornit politiky, že je třeba zredukovat oba závadné faktory, tedy jak zneužívání drog, tak drogovou prohibici. Hledá řešení, které by podporovalo bezpečnost povznášení individuální suverenity skrz svou mysl a tělo. Snaží se zajistit, aby národní politika dlouho nevěznila, neutlačovala a jinak nepoškozovala miliony nenásilných lidí.

DPA vyhledává a pokouší se zmírnit excesy drogové války. Výsledkem jejich práce jsou stovky tisíc lidí, kteří místo hrozícího uvěznění mohli přestoupit na programy s drogovou léčbou, desítky tisíc nemocných a umírajících pacientů mají bezpečný přístup ke své medicíně, aniž by byli považováni za kriminálníky, a státy jako Kalifornie ušetřily 1,5 miliardy dolarů za neefektivní právní nátlak, stíhání a výdaje na vězení.

http://www.friendsofcannabis.com/directory/

Jak název napovídá, stránky se věnují slavným lidem a subjektům, kteří mají co do činění s přátelským vztahem ke konopí. Záběr je skutečně široký – od Alexandra Dumase přes BMW po Paris Hilton. Můžete se dočíst, že Mozart si v mládí pochutnával na konopných bonbonech se  svými přítelkyněmi, Fidel Castro povolil kultivaci marihuany ze skrytých úrod nalezených v Sierra Maestra v průběhu války na Kubě nebo že kosmetická řada značky Body Shop začala do svých výrobků používat konopný olej.

http://www.cannabis-med.org/index.php?lng=en

Informace o léčebném působení konopných produktů a jejich účincích. Cílem asociace je rozvíjet vědomosti týkající se cannabis, cannabinoidů a souvisejících témat se speciálním přihlédnutím k jejich terapeutickému potenciálu. IACM tvrdí, že lékaři mají právo diskutovat o medicínském používání konopí se svými pacienty.

Asociace se zabývá především podporou výzkumu konopných produktů, podporou výměny informací mezi výzkumníky, pracovníky ve zdravotnictví, pacienty a veřejností, přípravou a rozšiřováním spolehlivých informací z farmakologie, toxikologie a terapeutického potenciálu konopí, monitoringem a dokumentací národních a mezinárodních výzkumů s ohledem na léčbu pomocí konopí a spoluprací s ostatními organizacemi a asociacemi při sdílení úkolů.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!