Aktuální článek
Osm důvodů, proč je alkohol mnohem nebezpečnější než konopí

Osm důvodů, proč je alkohol mnohem nebezpečnější než konopí

  • Užívání alkoholu i konopí má na lidský mozek i celý organismus velmi komplexní účinky. Při varování o rizicích užívání konopí se dlouho vycházelo z nepodložených a nepravdivých informací, na nichž pak byla založena prohibice této rostliny. Srovnáme-li však konopí a alkohol na základě ověřených faktů a závěrů vědeckých studií, zjistíme, že vše je ve skutečnosti jinak.

Zdravotní rizika užívání jakékoli drogy vychází z toho, jak je aplikována, v jakém množství, za jakých okolností, ale zároveň se odvíjí i od zdravotních predispozic uživatele. Konopí a alkohol nejsou žádnou výjimkou, takže jejich přímé srovnání není jednoduché – obě tyto drogy mají specifický potenciál, jak mohou škodit či pomáhat.

Podceňovaný zabiják versus démonizovaná bylina

Alkohol jakéhokoli typu (pivo, víno, destiláty) je řazen do skupiny karcinogenů první třídy. Jeho konzumace je již dlouho spojována například s onemocněním rakovinou prsu, což v poslední době opakovaně potvrzují vědecké studie, jako například v odborném časopise Alcohol and Alcoholism, kde autoři výzkumu z roku 2012 uvádějí: „Ženy by neměly pít více než jeden alkoholický nápoj denně, přičemž ženy s vyšší pravděpodobností onemocněním rakovinou prsu by se alkoholu měly zcela vyhýbat.“

Oproti tomu konopí je klasifikováno jako rostlina s výrazným léčebným potenciálem a protirakovinnými vlastnostmi. Ať už se jedná o sativu, indiku či ruderalis, samčí nebo samičí rostliny, semena, listy nebo pryskyřici z květů – vždy obsahují nepřeberné množství látek prospěšných zdraví, mezi něž se řadí esenciální aminokyseliny a mastné kyseliny, kanabinoidní kyseliny, kanabinoidy, terpeny a další desítky sloučenin.

I přesto, že alkohol je na rozdíl od konopí vysoce toxický, vysoce návykový, vede k násilnému jednání a škodí lidskému zdraví nesčetně mnoha způsoby, jedná se o legální produkt, který je v mnoha civilizovaných společnostech poněkud glorifikován, přičemž konopí je démonizováno a stavěno mimo zákon.

Na následujících řádcích se můžete přesvědčit, nakolik tento obraz konopí a alkoholu odpovídá realitě.

1.      Na rozdíl od konopí je alkohol častou hlavní příčinou úmrtí.

Podle statistiky amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zemře jen ve Spojených státech ročně více než 37 000 obyvatel v důsledku konzumace alkoholu (a to bez započtení smrtelných nehod například za volantem). Co se týče úmrtí v důsledku užívání konopí, je dostatečně vypovídající, že CDC žádnou takovou statistiku nevede.

2.      Lidé umírají v důsledku předávkování alkoholem, zato konopím není možné se smrtelně předávkovat.

V žurnálu American Scientist se píše, že alkohol představuje jednu z nejtoxičtějších drog, protože stačí vypít zhruba desetinásobek průměrně konzumovaného množství, aby hrozilo riziko smrtelného předávkování. Oproti tomu konopí je jednou z nejméně toxických drog (ne-li tou nejméně toxickou), jelikož by ho člověk musel zkonzumovat mnohotisíckrát více, než je obvykle užívané množství. Toto číslo je navíc víceméně teoretické, protože v průběhu lidských dějin nebyl zdokumentován jediný případ smrtelného předávkování konopím. Na předávkování alkoholem přitom podle oficiálních vládních údajů zemře jen v České republice na 300 lidí ročně.

3.      Náklady na zdravotní péči spojenou s konzumací alkoholu mnohonásobně převyšují náklady spojené s užíváním konopí.

Podle článku v British Columbia Mental Health and Addictions Journal jsou náklady na zdravotní péči v souvislosti s alkoholem zhruba osmkrát vyšší než u uživatelů konopí. Konkrétně ve Spojených státech se jedná o 165 dolarů na každého uživatele alkoholu a 20 na uživatele konopí. Toto zjištění není vůbec překvapivé, vezmeme-li v potaz, že alkohol (zejména v případě dlouhodobé a/nebo nadměrné konzumace) způsobuje celou řadu závažných zdravotních obtíží. U konopí se navíc většinou jedná o výdaje za rehabilitační programy, které jsou uživatelé nuceni absolvovat, aby se vyhnuli vězení poté, co byli v souvislosti s konopím zatčeni policií.

4.    Alkohol poškozuje mozek, zatímco konopí nikoli.

Jedním z oblíbených prohibičních mýtů bylo dlouhá léta tvrzení, že v důsledku užívání konopí odumírají mozkové buňky. Nicméně v posledních letech přibývá výzkumů, jež tvrdí přesný opak. Podle nich má konopí neuroprotektivní účinky, které ve skutečnosti mozek před poškozením chrání. V časopise Behavioural Brain Research byla publikována studie izraelských vědců dokazující, že i extrémně nízké dávky THC (tisíckrát až desettisíckrát méně, než kolik obsahuje průměrná konopná cigareta) dokáží nastartovat biochemické procesy, které chrání mozkové buňky a mají pozitivní vliv na kognitivní funkce.

O tom, jak mozku škodí alkohol, vyšly stovky, ne-li tisíce studií. Výzkumníci z prestižního kalifornského institutu Scripps Research Institute odhalili, že jedenáct měsíců trvající konzumace alkoholu v množství, které lze podle hladiny v krvi považovat za intoxikační, vedla ke zpomalení neurogeneze (tvorby nových mozkových buněk) o více než padesát procent.

5.      Konzumace alkoholu je spojená se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. U konopí se tuto spojitost nikdy nepodařilo prokázat.

Užívání alkoholu může prokazatelně vést k rozvoji rakoviny jícnu, plic, žaludku, slinivky, jater, střev, prostaty a dalších. V souvislosti s konopím se naopak nepodařilo prokázat riziko vzniku jakéhokoli typu rakoviny.

Rozsáhlá studie, jejíž závěry byly publikovány roku 2009 v časopise Cancer Prevention Resarch, dokázala vyvrátit tradiční mýtus, že užívání konopí zvyšuje pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění hlavy a krku. Dokonce se ukázalo, že mezi uživateli konopí bylo o více než šedesát procent méně případů onemocnění rakovinou než u neuživatelů.

Co se týče další populární mystifikace, tedy kouření konopí a vzniku rakoviny plic, největší dlouhodobá kontrolní studie na toto téma byla vypracována na Kalifornské univerzitě pod vedením plicního specialisty Dr. Donalda Tashkina. Její závěry byly publikovány v roce 2006 a mnohé, včetně hlavního autora, překvapily (zejména proto, že federální vládou financovaná studie měla tento předpoklad potvrdit): „Očekávali jsme, že bude existovat spojitost mezi kouřením konopí a rakovinou plic a že u pravidelných kuřáků bude riziko onemocnění vyšší. Ve skutečnosti nebyla žádná taková spojitost prokázána, naopak jsme vypozorovali, že u kuřáků konopí byl výskyt rakoviny plic nižší než u kuřáků tabáku i u kuřáků tabáku a konopí.

6.      Na alkoholu vzniká fyzická závislost, na konopí nikoli.

Odborníci na závislosti zastávají v naprosté většině názor, že závislost na alkoholu má mnohem závažnější důsledky než závislost na konopí, a to z několika důvodů. Užívání alkoholu může vést ke vzniku fyzické závislosti se silnými, životu potenciálně nebezpečnými abstinenčními příznaky, přičemž na konopí podle adiktologů fyzická závislost nevzniká. Konzumenti alkoholu mají také větší šanci, že se stanou závislými a vybudují si toleranci, jež je bude nutit zvyšovat dávky.

7.      Konzumace alkoholu výrazně zvyšuje riziko zranění uživatele, konopí nikoli.

V žurnálu Alcoholism: Clinical & Experimental Research vyšla v roce 2011 studie, podle níž byl alkohol důvodem 36 procent hospitalizací v důsledku násilného jednání a 21 procent hospitalizací v důsledku všech zranění. Oproti tomu v odborném časopise American Journal of Emergency Medicine bylo uvedeno, že k hospitalizaci po konzumaci konopí dochází velmi zřídka.

8.     
Alkohol, na rozdíl od konopí, zvyšuje pravděpodobnost domácího násilí a sexuálního obtěžování.

Je dobře známým faktem, že alkohol hraje významnou roli při domácím násilí a sexuálním obtěžování. Neznamená to, že by je přímo způsoboval, spíše v uživatelích zvyšuje náchylnost k takovému typu jednání. Potvrdila to například studie z roku 2003 publikovaná v Addictive Behaviours, která zkoumala partnerské soužití chronických uživatelů drog.

Ukázalo se, že alkohol výrazně zvyšuje pravděpodobnost agresivního chování ze strany muže – dny, kdy muž pil, byla osmkrát větší šance, že partnerku fyzicky napadne. Naopak u konopí k žádnému zvýšení nedošlo.

Podle americké organizace monitorující sexuální obtěžování (RAINN – Rape, Abuse and Incest National Network) je alkohol „nejčastější drogou, pod jejímž vlivem dochází k sexuálním útokům a zneužívání“. Je příhodné, že organizace uvádí řadu dalších drog spojených s touto trestnou činností, nicméně konopí – i přes jeho dostupnost a rozšíření ve společnosti – na něm nenajdeme.

Toto srovnání není ani zdaleka úplným přehledem rozdílných účinků konopí a alkoholu na člověka, poskytuje ovšem dostatečné množství argumentů k zamyšlení nad tím, jaké informace nám jsou dlouhá desetiletí předkládány. Můžeme přemýšlet, do jaké míry je společnost – a zejména mládež – pravdivě a přesně seznamována se skutečnými riziky i potenciálními přínosy užívání obou těchto substancí, v našich zeměpisných šířkách tolik oblíbených.

Zdroje:

cdc.gov

journals.elsevier.com/addictive-behaviors/

cancerpreventionresearch.aacrjournals.org

americanscientist.org

heretohelp.bc.ca

aftau.org

thoracic.org

webmd.com

rainn.org

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!