Aktuální článek
O spolku Legalizace.cz, z. s.

O spolku Legalizace.cz, z. s.

  • Zapsaný spolek Legalizace.cz je nestátní nezisková organizace, která u nás již 23 let poukazuje na nedostatky drogové a konopné legislativy a usiluje o takové změny v zákonech, které povedou k racionální a spravedlivé drogové politice. Jinými slovy manifestuje a dostupnými prostředky bojuje za legalizaci pěstování a držení konopí pro osobní potřebu léčby či rekreace.

Náš nejviditelnější a mediálně nejrespektovanější projev nesouhlasu s nesmyslným kriminalizováním konopí je akce Million Marihuana March – demonstrace za legalizaci konopí, která se každoročně koná začátkem května v Praze. Tato akce je součástí celosvětového protestu proti konopné prohibici a s počtem přes 15 tisíc demonstrantů ročně se stala jednou z největších na světě.

Legalizace.cz nesouhlasí s  represí, trestáním a zastrašováním rekreačních konzumentů konopí nebo pacientů, kteří se konopím léčí. Nevěříme, že často předkládané lživé nebo neúplné informace o účincích konopí nebo stíhání konopných malopěstitelů povede dnešní mladou generaci k „lepšímu“ životu bez drog a k respektu k autoritě a zákonu. A nejen mladou generaci, ale všechny, pro které je konopí součástí života nebo životního stylu.

Spolek proto každý rok rozdává semínka konopí seniorům a lidem, kteří konopí chápou jako lék a jsou pro své zdraví ochotni obětovat cokoliv včetně své bezúhonosti a loajálnosti k zákonům. Legalizace.cz se snaží všemožně podporovat a objektivně informovat o konopí ve všech jeho aspektech; největší a nejčtenější internetový portál o konopí v zemi www.legalizace.cz je toho nakonec dùkazem.

Těší nás, že na legalizaci nejsme sami, protože nejen v ČR, ale v celé Evropě existují mnohá proreformní sdružení a naše spolupráce s nimi nás podporuje a motivuje k další činnosti. Legalizace.cz je mimo jiné členem belgické organizace ENCOD.org (Evropská koalice pro efektivní drogovou politiku) a spolupracuje s  Maďarskou Unií svobody na projektu EDPI.org (Iniciativa evropské drogové politiky), který si klade za cíl porovnávat drogové zákony v rámci Evropské unie a informovat o jejich nejednotnosti.

Zákon má  dle našeho názoru ochraňovat společnost před nebezpečným konáním jednotlivce nebo skupiny, které by společnost nebo její členy mohlo poškodit nebo pro ní mohlo být jinak nebezpečné. Prohibiční zákon o omamných látkách je ale v přímem rozporu s touto tezí. Nejenže současné paragrafy o drogách omezují jednotlivce v jeho právech na svobodu, ale navíc podporují černý trh a distribuci drog neznámého původu a kvality a tím ohrožují každého člena společnosti na jeho zdraví.

Spolek pevně věří, že legalizace bude dříve či později jedinou možnou cestou, jak se efektivně vypořádat s drogami, které byly, jsou a jistě i nadále budou neoddělitelnou součástí jakéhokoliv lidského společenství.

[článek byl aktualizován 18. 3. 2020]
Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!