Aktuální článek
Recenze na knihu Mandragora, morfin, kokain

Recenze na knihu Mandragora, morfin, kokain

  • Na české poměry značně netradiční dílo vzniklo v rámci projektu Zneužívání drog v českých zemích a v dobách rakousko-uherské monarchie a v předválečném Československu.

Jeho autory jsou výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Miroslav Nožina, Ph.D. a člen Národní protidrogové centrály Miloš Vaněček. Publikace patří mezi zcela ojedinělá díla, co se týče detailního popisu zneužívání drog na našem území – především svým zaměřením na neprobádané etapy české a slovenské historie.

Precizně odvedená práce

Kniha je rozdělena do tří hlavních kapitol, jež do značné míry vycházejí z chronologického vývoje drogové problematiky u nás. První kapitola podává základní výklad o počátku užívání různých drog, věnuje se stručně historickým obdobím od pravěku přes středověk až do vítězství takzvané „pijácké kultury“ (nejen) v českých zemích v průběhu novověku. Mimo to se zabývá i lidovým léčitelstvím a vlivem na rozšíření různých omamných rostlin mezi širší společností.

Knihu Mandragora, Morfin a Kokain si můžete objednat v našem eshopu edice Legalizace za 400 Kč.

Druhá kapitola se detailně věnuje období průmyslové revoluce v souvislosti se vznikem globálního drogového problému a jeho projevy v českých zemích, které v té době byly pod nadvládou Habsburské monarchie. Čtenář se tak má možnost seznámit s počátky morfinismu v Čechách, chápáním pojmu toxikomanie, způsoby léčby tehdejších závislých a příchodem kokainu.

Třetí a zároveň nejobsáhlejší kapitola zevrubně popisuje drogovou problematiku v období nezávislého Československa z let 1918 až 1938. V tomto období mezi dvěma světovými válkami se kromě rostoucího počtu pravidelných uživatelů nových drog a návykových léčiv autoři věnují i vzniku prvních prohibičních zákonů a popisu represivního policejního aparátu, který se proti uživatelům a obchodníkům s těmito látkami snažil bojovat.

Místy náročnější pasáže jsou odlehčeny velkým množstvím ilustrací, obrázků a autentických fotografií a celkově nezbývá než říci, že se jedná o profesionálně odvedený kus práce, který stojí za pozornost všech, kdo se chtějí dozvědět více o novodobé historii užívání návykových látek na našem území.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!