Aktuální článek
Světová zdravotnická organizace volá po dekriminalizaci drog

Světová zdravotnická organizace volá po dekriminalizaci drog

  • Světová zdravotnická organizace (WHO) při OSN se obrátila na státy celého světa s žádostí o ukončení kriminalizace uživatelů drog. Uvádí se to ve zprávě zabývající se politikou států v souvislosti s šířením viru HIV mezi rizikovými skupinami obyvatel, jakými jsou například homosexuálové, narkomani, vězni a prostitutky.

Motivací k takovému prohlášení je pro WHO jednoznačně snaha o ochranu veřejného zdraví a lidských práv. I když primárním cílem dekriminalizace je snížení počtu nově nakažených virem HIV mezi závislými, kteří užívají drogy nitrožilně, dotkla by se samozřejmě i jiných skupin.

Ve své zprávě uvádí Světová zdravotnická organizace, že:

  • Jednotlivé státy by měly podnikat kroky směřující k dekriminalizaci všech způsobů užívání drog, a tím k snížení počtu osob vězněných za užívání drog.
  • Je nutné podporovat programy na výměnu sterilních jehel a stříkaček a nabídnout substituční léčbu těm závislým, kteří o ni projeví zájem.
  • Nucená léčba by měla být úplně zakázána.

Zpráva vyzdvihuje úspěch Portugalska, které legalizovalo držení drog pro osobní potřebu a začalo nahlížet na závislost jako na problém zdravotní, nikoli jako na zločin. Vychází přitom z doporučení Světové komise pro zákony ve vztahu k HIV, což je nezávislý orgán fungující v rámci OSN a zabývající se diskriminací nakažených tímto virem.

Čas na změnu

V závěrečném memorandu ze zasedání z roku 2012 se mimo jiné uvádí: „Přehodnoťme svůj přístup k drogám. Místo trestání uživatelů, kteří nijak neohrožují ani neomezují své okolí, bychom jim naopak měli nabídnout lepší přístup k léčbě HIV a dalších nemocí, včetně dobrovolné léčby jejich závislosti.“

Volání po progresivnější drogové politice z řad OSN sílí a roste šance, že dojde ke změně současného prohibičního paradigmatu, kdy vlády jednotlivých států začnou prosazovat pragmatičtější a humánnější způsoby řešení drogové problematiky. Ukončení kriminalizace bylo již doporučováno mnoha zdravotnickými a lidskoprávními organizacemi po celém světě, doposud ale žádné z nich nebylo tak jednoznačné a důrazné.

 Zdroj: www.tdpf.org.uk

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!