Aktuální článek
IACM ZPRAVODAJ: UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A CIGARET V PRŮBĚHU KONOPNÉ ABSTINENCE

IACM ZPRAVODAJ: UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A CIGARET V PRŮBĚHU KONOPNÉ ABSTINENCE

  • IACM Zpravodaj - ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. (www.cannabis-med.org)

V žurnálu Drug and Alcohol Dependence byla v květnu 2014 publikována australská studie zabývající se vztahem mezi užíváním konopí a alkoholu a tabáku. Autoři jako svou motivaci uvedli následující: „Konopí představuje bezpečnější a méně škodlivou drogu než alkohol a tabák, a proto je důležité zjistit, zda ji uživatelé při abstinenci nahrazují těmito dvěma substancemi. Naše studie se zabývá tím, do jaké míry je takto konopí nahrazováno a jaké jsou pro to předpoklady.“

Studie se zúčastnilo 45 uživatelů konopí, kteří se rozhodli v rámci výzkumu dobrovolně dva týdny abstinovat. Pro jistotu byla měřena jejich hladina metabolitu THC-COOH v moči. Nakonec byli měsíc po ukončení abstinence ještě jednou dotázáni na užívání všech tří sledovaných substancí.

V závěru se dočteme, že „v průběhu čtrnáctidenní abstinence došlo k nezanedbatelnému nárůstu spotřeby alkoholu (v průměru o osm standardních nápojů týdně) i tabáku (čtrnáct cigaret týdně).“ Měsíc po ukončení konopné abstinence došlo podle autorů opět „ke snížení spotřeby alkoholu (zhruba o pět nápojů týdně) a tabáku (o třináct cigaret týdně), přičemž 39 ze 45 subjektů se k užívání konopí vrátilo. U zbývajících šesti jedinců, kteří abstinovat nepřestali, se spotřeba alkoholu anebo cigaret již dále nijak zásadně nezvyšovala.“

Ukázalo se také, že spotřeba tabáku stoupla zejména u těch subjektů, kteří v důsledku konopné abstinence trpěli mírnou nespavostí, nervozitou a fyzickým diskomfortem.

Zdroj: www.sciencedirect.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!