Aktuální článek
Million Marihuana March je obrovský festival konopí

Million Marihuana March je obrovský festival konopí

  • Koncem devadesátých let se každým rokem v ulicích Prahy objevovala malá organizovaná skupina nadšenců s jediným a na první pohled dost bizarním cílem: legalizovat marihuanu! Uběhlo bezmála patnáct roků a skupina nadšenců se stejným záměrem se vydá v první květnový víkend do ulic české metropole znovu. Jen místo několika stovek jich bude přes deset tisíc a z ilegálního mejdanu v parku opět vyroste regulérní masový festival, na který se každý po právu a upřímně těší. O historii, fungování a současnosti demonstrace Million Marihuana March jsme se rozpovídali s jedním z organizátorů akce, Robertem Veverkou ze sdružení Legalizace.cz. Hezké čtení!

Začátkem našeho povídání bych byl rád, kdybys čtenářům v krátkosti uvedl občanské sdružení Legalizace.cz jako takové. Zároveň nebude od věci zmínit, jak ses ke sdružení vlastně dostal. Pamatuji si, že to bylo zhruba před čtyřmi lety, ještě v dobách, kdy sdružení neslo úplně jiný název a ani zdaleka nebylo tak dobře organizované…

Přihodilo se to začátkem roku 2007, kdy mě moje kamarádka Hanka Gabrielová oslovila s nabídkou podílet se na organizaci demonstrace za legalizaci konopí, kterou všichni znají pod názvem Million Marihuana March.  Bylo to zvláštní období, kdy se zdálo, že nikdo ze starších členů nemá sílu ani čas další ročník pochodu a happeningu produkčně uskutečnit. Zároveň tu však existovala široká skupina lidí, která chtěla tenhle projekt podpořit a nějakým způsobem na něm spolupracovat. Hodně z nich po roce odpadlo, nicméně pár schopných jedinců zůstalo a na organizaci se velice intenzivně podílí dodnes. Jedním z nich je i Jirka Novák, který se dokonce na několik let stal předsedou sdružení. Akce se tehdy konala na pražské Letné v režii Občanského sdružení za legální konopí, zkráceně OSLÍK, což byl původní název. Poslání sdružení je myslím poměrně jasné, je jím legalizace konopí pro osobní potřebu, pro vlastní samoléčbu a pro vědu a výzkum.

Za dobu existence sdružení se vytvořila relativně široká škála aktivit, kterým se členové pravidelně věnují. Můžeš je prosím v kostce shrnout?

Určitě. Mezi nejdůležitější aktivity sdružení jistě patří každoroční demonstrace za legalizaci, Million Marihuana March. Dále jsme letos opravdu ve velkém stylu rozjeli kampaň Semínka seniorům, ve které zdarma posíláme semínka léčebného konopí všem dospělým, kteří se chtějí konopím léčit, a připravili akci Kytka poslanci, díky níž každý může virtuálně obdarovat svého poslance konopnou kytkou. Také jsme během posledních let upravili naše webové stránky, rozesíláme tisícům zájemců nepravidelný newsletter, který informuje o dění v oblasti konopí, jezdíme s informačním stánkem po letních hudebních festivalech nebo konopných veletrzích. Hodně podstatnou je z mého pohledu také koordinovaná spolupráce se zahraničím. Spolupracujeme především s několika neziskovými organizacemi na změně drogové legislativy v Evropě, samozřejmě také komunikujeme se zahraničními médii včetně veřejnoprávních televizí nebo rozhlasových stanic. To byl mimochodem jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli pro změnu názvu sdružení podle jména naší webové adresy na Legalizace.cz.

Hodně podstatné je asi zmínit potenciál vaší demonstrace, nemyslíš?

Je pravda, že moment demonstrace jsme začali využívat mnohem lépe a efektivněji. Akci děláme větší, propracovanější a především orientovanou k širokým vrstvám společnosti. Návštěvnická skladba byla ještě před pár lety poměrně úzkoprofilová a subkulturní. Hodně pankáčů, anarchistů a technařů, což bylo dáno i legislativním pozadím akce, která nebyla „příliš povolená“.

Respektive nebyla povolená vůbec…

Tak nějak. Šlo většinou o krátký pochod městem a hudba hrála z korb náklaďáků nebo dodávek. Také docházelo k neporovnatelně větším intervencím ze strany policie a tlakům města na zrušení celé akce.  Až s odstupem času jsem pochopil, kolik úsilí muselo být vlastně vynaloženo, aby si sdružení vybudovalo nějaké renomé a vztahy s úřady tak, že se Marihuana March vůbec může konat. Probíhaly velké diskuze s magistrátem i jednotlivými obvody města. Situace se hodně změnila na popud tehdejšího primátora Pavla Béma, který se nechal slyšet, že organizace jako je naše má právo svobodně vyjádřit svůj názor, i když se jedná o legalizaci konopí.

Dobrá. V roce 2007 se Million Marihuana March naposledy konal na Letné a rok na to došlo k několika zásadním změnám.

Letnou jsme museli opustit, protože začala stavba tunelu Blanka. Potřebovali jsme najít stejně dostupný, atraktivní prostor. Volba padla na park Parukářka, který se ukázal jako velice vhodná  alternativa, dokonce mnohem lepší než Letná. Ač má Letná svojí atmosféru, přeci jen je omezená fádní pískovou plochou, která účelu happeningu nevyhovuje úplně podle našich představ. Park Parukářka je členitý, organický prostor, kde se dobře rozmisťují hudební pódia, navíc je celý v zeleni a s perfektním výhledem na okolní město. Jednoduše má úplně jinou dynamiku a ve všech ohledech je to luxusní místo.

Já bych se teď s dovolením vrátil ke smyslu celé demonstrace. Co má tahle akce za cíl? Můžeš ty jako organizátor pozorovat nějaký efekt za posledních pár roků?

MMM v České republice je lokální verzí celosvětové demonstrace za legalizaci konopí. Ta se koná na všech kontinentech v téměř čtyřech stovkách metropolí a měst. Oficiálně daný termín je mezi prvním a druhým víkendem v květnu. Organizace, která stojí v pozadí této konopné demonstrace, akci říká Global Marihuana March a v současné chvíli se stala obrovským globálním hnutím. Posláním je vyjádření nesouhlasu s kriminalizací konopí a jeho uživatelů. To prakticky znamená, že je to svolávání kritického davu, který svou účastí poukazuje na současnou neefektivní a nespravedlivou drogovou legislativu a zákony, které jsou v rozporu s právy a svobodou jednotlivce.

Zároveň akce poukazuje na důsledky represivní protidrogové politiky. Dost výmluvnými a negativními vedlejšími produkty prohibice je vytvoření a podpora černého trhu, nesmyslně vysoké ceny konopí, neexistující kontrola kvality pěstovaného a prodávaného materiálu, omezování a zastrašování nemocných, kteří se konopím chtějí léčit, neexistující podpora výzkumu v oblastech využití omamného konopí, restrikce pro zemědělce, omezování osobní svobody vůbec a mnoho dalších argumentů. V rámci demonstrace požadujeme legalizaci konopí pro osobní potřebu, léčebné účely, vědu a výzkum a jeho další průmyslové využití.

V letošním roce je heslem demonstrace: „chceme 5 kytek“, kterým politiky vyzýváme, aby dekriminalizovali pěstování pěti rostlin a umožnili tak všem plnoletým lidem legálně pěstovat vlastní konopí. Takový krok by nabídl efektivní a spravedlivé řešení pro všechny, kteří se chtějí konopím sami léčit, zaručil by snížení poptávky po konopí, a tím i jeho cenu na černém trhu. Mnoho lidí by tak v omezené míře ale legálně drželo a užívalo konopí, aniž by byli součástí uměle vytvořeného kriminálního prostředí, jehož potírání stojí státní rozpočet nemalé peníze. Konopí by ztratilo nálepku zeleného zlata a vrátilo by se na zahrádky mezi ostatní byliny. Fakt, že každým rokem přibývá demonstrantů ze širokého okruhu a různých vrstev společnosti, nám dodává velikou sílu se tímto tématem nadále zabývat.

Zmínil jsi, že prodloužení trasy pochodu přitahuje každým rokem více návštěvníků. Můžeš operovat s konkrétními čísly? Kolik lidí se průvodu alespoň přibližně účastní?

Původně demonstrace začínala na Staroměstském náměstí a šlo se na Letenskou pláň. Po změně Letné za Parukářku jsme setkání demonstrantů přesunuli na Karlovo náměstí. Tak jsme prodloužili trasu, kdy jdeme z Karláku přes Václavák a Vinohradskou třídu na náměstí Jiřího z Poděbrad a odtud dolů na Olšanské náměstí a na Parukářku, kde je připravený happening. Je jasné, že letos, pokud vyjde počasí, zboříme všechny dosavadní rekordy.  Ale pevně doufám, že lidé přijdou, i když bude pršet, protože teprve pak se ukáže bojovnost a zájem lidí o legalizaci. Pokud nás zastaví nepřízeň počasí, tak nikdy nic nevyhrajeme. Ale zpět k tvé otázce. Minulý rok přišlo na pochod enormní množství lidí, podle mého odhadu tak lehce přes šest tisíc. Bylo to moc hezky vidět na Václaváku, kde jsme museli počkat na konec průvodu, který se roztáhl cestou z Karlova náměstí. Když jsme se konečně mohli pohnout, ten průvod stále dosahoval až k Vodičkově ulici, což je polovina náměstí. Jinak čísla od policie jsou vždycky z nějakých důvodů menší. Asi nám nechtějí dělat zbytečnou reklamu.

Docela mě zajímá, jaká je na Million Marihuana March odezva v médiích?

Demonstrace i následný happening pozornost medií samozřejmě přitahuje, protože MMM je kritický dav s jasnou představou a je jednoznačně nepřehlédnutelný. Na samotném happeningu na Parukářce loni bylo i hodně přes dvanáct tisíc lidí. Akce je zadarmo, nabízí bohatý hudební a doprovodný program pro všechny, skoro otevírá festivalovou sezónu a nabírá charakter hudebního open-air festivalu. Faktem je, že zpětná vazba od médií nebyla minulý rok nijak extrémně silná. To zřejmě proto, že akce je již zajetá a nepotřebuje tolik mediálního prostoru. Jinak všechna média až na na malé výjimky reagují velice pozitivními ohlasy. O konopí se zajímají, ale je pravdou, že většina z nich nějakou hlubší diskusi na téma legalizace konopí neotevírá. Prostě jen informují, že něco takového probíhá, a tím skvěle plní svůj účel. Velkým úspěchem je, když o akci informují tiskové agentury, od kterých většina novin, především pak internetových deníků, zprávy přejímá.

Už jsme naťukli spolupráci s policií a magistrátem v minulosti. Jakým způsobem se vám s nimi komunikuje dnes? Vznikají nějaké problémy nebo komplikace?

Při organizaci takovéto akce se v podstatě postupuje podle jasného scénáře, který se nedá nijak obejít. To znamená: pochod a shromáždění se musí nahlásit na magistrát, který má tři dny na to danou akci zamítnout. To se nám už díky bohu neděje. V té chvíli je možné začít připravovat pochod městem. Potom se musí jednat s městskou částí o místě, kde se odehraje happening. Tam si žádost obejde svoje kolečko, přes jednotlivé odbory – odbor zeleně, správy majetku a investic, technického zabezpečení a další. Až když všechna oddělení jednotlivou věc odsouhlasí, uzavírá se smlouva o pronájmu prostoru. A tím je to vlastně hotovo. Město potom dává pokyn policii, aby veřejnému shromáždění poskytla ochranu a doprovod. My máme samozřejmě zájem s policií komunikovat a oni ze své zkušenosti sami vědí, že pořádáme velice mírumilovnou a neproblematickou demonstraci. Nikdy nedochází ke komplikacím, oni potřebují vědět, že akce má své pořadatele, se kterými můžou řešit případné potíže. Nějaké šikanózní jednání si nepamatuji. Hodně to usnadňuje právě osobní kontakt a obecné povědomí o akci. Mírné problémy vznikají až večer po desáté hodině, kdy policie apeluje na rychlý odchod z parku a lidem se pochopitelně nechce pryč. A pak se to nakonec hezky promíchá. Objeví se tam státní a městská policie, antikonfliktní tým, tajní z kriminálky, Národní protidrogové centrály. Řeší maličkosti, ale nakonec všechno klapne na jedničku. Žádné větší komplikace. A ten dav lidí k tomu ostatně ani nevybízí.

Pojďme si teď chvíli povídat o produkční stránce happeningu. Tak například hluk a odpad. Jakým způsobem se řeší toto? Přeci jen dvanáct tisíc lidí nadělá svinčíku až nad hlavu…

To už se dostáváme na produkční úroveň velkého profesionálního festivalu. Je zde potřeba zajistit elektřinu, pódia a účinkující, stánky s občerstvením a suvenýry, mobilní toalety, úklid a mnoho dalšího. Co se týče odpadu, tak takové množství lidí je ho schopno za jeden den poměrně bezohledně vyprodukovat nepředstavitelné množství. To je velká výzva pro všechny, protože my si myslíme, že skupina lidí, jakou svoláváme, je schopná chovat se ohleduplně a příkladně k životnímu prostředí. Proto i happening koncipujeme „zeleně“, což je současný trend všude ve světě. To znamená, že recyklujeme plasty a sklo, novinkou je také recyklace bio-odpadů. Pivní kelímky a tácky na jídlo jsou z kompostovatelného plastu. Při nákupu návštěvník zaplatí ekologickou zálohu, kterou pak dostane zpět na speciálním sběrném místě. To je myslím hezká motivace, která i nám zpětně pomáhá s úklidem – najde se totiž hodně lidí, kteří průběžně během happeningu Parukářku uklízejí.

Hodně zásadní je na každém festivalu kulturní program a zábava obecně. Jakou dramaturgii má Million Marihuana March a na co se můžeme těšit letos?

Letos se návštěvníci mohou těšit na dvě hudební pódia, hlavní kapelové, které v přestávkách mezi kapelami nabídne spoustu zajímavých hostů, a druhé s DJs. Bohužel jsme letos museli kvůli stížnostem obyvatel z okolí zrušit Psytrance stage. Stěžovali si především na hluk. Pravdou je, že v místě, kde pódium stálo, to bylo k oknům okolních domů asi tak pět metrů. Kromě hudebního zážitku je součástí happeningu na Parukářce i konopný trh, dále je připravený program pro děti a jiné aktivity. Například ve spolupráci s umělci připravujeme zajímavou výzdobu prostoru i možnosti, aby návštěvníci mohli happening sami zkrášlit. Nedílným pokračováním a závěrem happeningu jsou i afterparties, v letošním roce se můžeme těšit rovnou na tři. A pro všechny, kteří se letošního MMM nemůžou z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, bude tradičně připraven živý přenos z hudebních pódií na webu live.legalizace.cz.

Vystupují na MMM také politici? Určitě musíte čelit velkému tlaku lidí, kteří by se rádi zviditelnili.

MMM je apolitická akce, respektive sdružení Legalizace.cz je otevřené bavit se o možné legalizaci konopí s jakoukoliv stranou. Pravdou ovšem je, že politické strany o naše sdružení zájem nejeví a na výzvy k diskusi o legalizaci ani nereagují. Nicméně někteří členové politických stran by občas rádi využili masovosti Marihuana March k vlastnímu zviditelnění či prosazení svojí politické strany. Je to dle mého názoru krajně nevhodné, když se celý rok o trávu nezajímají a najednou jsou z nich před tisícovkami lidí velký legalizátoři. Je to vlastně jediný moment, kdy mají politické strany zájem s naším sdružením o něčem komunikovat. Kromě populistických řečí je politický zájem legalizovat konopí prakticky nulový. Proto zatím neexistuje možnost, že by se na MMM mohl některý z politiků objevit. To by nejdříve musel přijít se solidním plánem a být ochotný a skutečně zapálený měnit konopnou legislativu. Pevně doufám, že se někdo takový brzy objeví.

Co bys jako organizátor návštěvníkům doporučil? Myslím tím osobní kulturu chování na takové akci.

Vítáni jsou všichni příznivci a podporovatelé legalizace konopí! Všem doporučuju, aby přišli s dobrou náladou, přišli včas (ve 13:00) na Karlovo náměstí, vyrobili si pořádný transparent, vzali dobrou obuv a zásobu občerstvení do pochodu. Všechny také vyzývám, aby během demonstrace i na Parukářce dodržovali pořádek a uklízeli po sobě všechno, co si přinesou nebo koupí, i nedopalky od cigaret a jointů. Moc nám takové jednání usnadní úklid po akci. Bylo by taky fajn, kdyby lidi po skončení akce nedělali bordel v okolí parku – prostě nebyli blbec a neudělali Million Marihuana March ostudu. Kdo by se chtěl ještě dorazit, má možnost na jedné z připravených afterparties, a to buď v Bunkru Parukářka, v Matrixu a nebo v Crossu.

Úplně na závěr. Důležité organizační věci: budou ztráty a nálezy, záchranka, infocentrum a podobně?

Jasně! Na vrcholu kopce bude informační a tiskové centrum Legalizace.cz, kde bude dost lidí, kteří vědí úplně o všem, co se na akci děje. Centrum bude dobře viditelný, protože nad ním pověje vlajka s konopným listem. Samozřejmě v parku budou i zdravotníci se sanitkou, kteří v případě nouze budou připraveni zasáhnout a ošetřit. Kdokoliv, kdo bude u sebe mít v parku vysílačku, bude schopný podat fundované informace, stejně tak u pódia je stále někdo z produkce a může důležité informace vyhlásit na mikrofon. Na akci připravujeme i podrobné mapy, takže se snad v parku nikdo neztratí. Jinak naprosto veškeré informace o letošním MMM2011 budou k nalezení na webu demonstrace mmm.legalizace.cz nebo na stránkách sdružení www.legalizace.cz.

Střípky z minulosti

– Demonstrace se poprvé uskutečnila v roce 1998 proti tzv. Severovu zákonu a navštívilo ji 2000 lidí
– První Million Marihuana March proběhl v roce 1999. Návštěvníků mohlo být kolem jednoho tisíce.
– MMM v roce 2000 se odehrálo na náměstí Míru a skončilo nečekaným fiaskem. Na akci skoro nikdo nepřišel. Na místě byl přenosový vůz České televize.
– Profesionálně připravený happening v roce 2001 sabotovala policie. Na Letné se mohlo sejít něco k tisícovce lidí. Soundsystémy roztahané po celé pláni připomínaly velkou freeparty.
– Vydařená demonstrace, ke které se výjimečně přidalo také Brno, Třebíč, Plzeň a Bratislava, proběhla v roce 2002. Mezi městy byl připravený televizní most.
– V roce 2008 se změnila trasa pochodu z Václavského náměstí do parku Parukářka.
– Rok 2010 trhal jeden rekord za druhým a happening navštívilo přes třináct tisíc legalizátorů.

Live stage:

Prague Conspiracy
Al-Yaman
CCTV Allstars
Uraggan Andrew
Benjamin band
Smutný Karel

DJ stage:

Pixie & Suki
Netdave & Technical
Z-Aires
Peeni-Walli
Mr. Ultrafino
Bica

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!