Aktuální článek
IACM ZPRAVODAJ: UŽÍVÁNÍ KONOPÍ SCHIZOFRENIKY NEZHORŠUJE PROJEVY NEMOCI

IACM ZPRAVODAJ: UŽÍVÁNÍ KONOPÍ SCHIZOFRENIKY NEZHORŠUJE PROJEVY NEMOCI

  • V červenci vyšla v odborném žurnálu Schizophrenia Bulletin studie britských expertů, kteří na základě dlouhodobého pozorování zjistili, že užívání konopí nemá samo o sobě negativní důsledky na symptomy nemoci u lidí trpících schizofrenií.

Jedna z hlavních autorů profesorka Christine Barrowcloughová uvedla, že motivací k iniciaci výzkumu byl fakt, že „současné výzkumy zabývající se vlivem užívání konopí na pacienty s psychotickými obtížemi jsou do značné míry inkonzistentní.“

Odborníci z univerzit v Manchesteru a Lancasteru se proto rozhodli prozkoumat „spojitost mezi užíváním konopí a psychotickými projevy u vzorku pacientů, kteří trpí rozvíjející se psychózou a zároveň užívají konopí.“ Zabývali se přitom zejména tím, jaký vliv má různé dávkování konopí na symptomy psychózy, společenské fungování a na pravděpodobnost relapsu, tedy opětovného zhoršení stavu.

Výzkumu se zúčastnilo 110 pacientů, kteří byli sledování po dobu jednoho a půl roku a jejich stav byl důkladně analyzován po čtyřech a půl, devíti a osmnácti měsících.

V závěru se píše: „Porovnávali jsme účinky a vliv užívání různého množství konopí na stav pacientů a snažili se určit, zda a do jaké míry tento stav mění a ovlivňuje míra užívání konopí. Výsledky ukázaly, že neexistuje spojitost mezi užíváním konopí a vlivem na pozitivní nebo negativní projevy nemoci, relapsy anebo počet hospitalizací.“

Zdroj: http://schizophreniabulletin.oxfordjournals.org/content/early/2014/07/09/schbul.sbu095.abstract#aff-1

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!