Aktuální článek
Zpráva o konopném společenském klubu ve španělském Grazaleme

Zpráva o konopném společenském klubu ve španělském Grazaleme

  • Skutečnost, že globální protidrogová politika a válka proti drogám – zejména proti konopí – tragicky selhává, je v posledních letech čím dál zjevnější. V zemích, kde užívání této rostliny není explicitně ilegální, se tak rozbíhají zajímavé experimenty s konopnou legalizací a regulací.

Různé přístupy k legalizaci

V Nizozemsku byl již v sedmdesátých letech povolen prodej menšího množství konopí v coffeeshopech, toto opatření ale nelegalizovalo pěstování a produkci, takže se stále jednalo o jakýsi pololegální systém bez jakékoli kontroly kvality či zdravotní nezávadnosti prodávaného konopí.

V Uruguayi byl spuštěn projekt kultivace a distribuce marihuany pod kontrolou státu, čímž by mělo dojít ke zlevnění konečného produktu ve srovnání s černým trhem. Myšlenka je to jistě dobrá, místní vláda se ale v současné době zabývá možností předání celého systému soukromým společnostem a opozice plánuje po případném vítězství ve volbách celý plán na legalizaci zrušit.

Všechna důležitá rozhodnutí jsou našem konopném klubu schvalována valnou hromadou a od samého počátku se snažíme budovat dobré vztahy s policií a místní samosprávou.

Ve Španělsku byly založeny stovky konopných klubů, chybí jim ale společná organizace a navzájem se od sebe velmi liší. Některé fungují podobně jako nizozemské coffeeshopy se stovkami členů užívajícími konopí rekreačně, další mají pouze několik členů a zaměřují se na využití konopí pro lékařské účely, případně poskytují osvětu o výhodách legalizace a snižování rizik.

Jeden příklad ze života konopného společenského klubu

Každý klub a každý jeho člen má svůj profil. Někteří preferují konzervativní metody užívání, jiní naopak dávají přednost moderním produktům z konopí, jakými jsou například oleje, výtažky nebo tinktury. Všechny tyto aspekty mohou být při fungování klubu poměrně snadno zohledněny v ročním pěstebním plánu odsouhlaseném valnou hromadou.

Klub založený v naší obci je poměrně malý a jeho členové se liší věkem, vzděláním, pohlavím i motivací, která je ke členství vede. Při zakládání jsme měli na paměti především dva zásadní parametry – musí být přísně soukromý a jeho existence musí být v obci vidět. Naším cílem bylo založit sdružení, které by mimo jiné nabízelo poradenství ve všech oblastech spojených s konopím, ať už se jedná o techniku pěstování, právní podmínky užívání nebo vhodnost užívání konopí jako léčebného prostředku. To vše se samozřejmě odehrává pod dohledem lékaře a našeho právního poradce.

Kontrola kvality je prováděna členy klubu a stejně tak je čistě v jejich rukou rozhodování o pěstovaných odrůdách, množství nebo ceně konečných produktů. Všechna důležitá rozhodnutí jsou schvalována valnou hromadou a od samého počátku se snažíme budovat dobré vztahy s policií a místní samosprávou.

Ve Španělsku vznikly stovky konopných klubů, chybí jim ale společná organizace a navzájem se od sebe velmi liší.

Mnoho klubů se v průběhu své existence dostane do spirály korupce. Stát, stejně jako farmaceutické firmy, vidí potenciál konopí a snaží se tak získat pro sebe přebytky vypěstované konopnými kluby. Ukazuje se, že nadbytek je negativním jevem a vede k jednání, které je v rozporu s původní filozofií klubů. Proto jsme v našem klubu přebytky eliminovali a pěstujeme pouze takové množství a v takové kvalitě, která uspokojí potřeby našich členů.

Zdroj: http://www.encod.org/info/MESSAGE-OF-THE-CANNABIS-SOCIAL.html

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!