Aktuální článek
Válka proti drogám selhala a přehodnocení dosavadního postoje je nezbytné, shodují se přední politici

Válka proti drogám selhala a přehodnocení dosavadního postoje je nezbytné, shodují se přední politici

  • Na newyorském setkání Světové komise pro drogovou politiku (Global Commission on Drug Policy) byla zveřejněna nová a naprosto přelomová zpráva, v níž zástupci této organizace volají po přehodnocení stávající situace v oblasti kriminalizace užívání zakázaných a psychoaktivních látek, mezi něž patří mimo jiné i konopí.

 Na setkání proběhla diskuze deseti významných členů komise, kteří se shodli na tom, že je potřeba najít nový přístup společnosti k návykovým látkám, přistoupit k dekriminalizaci jejich užívání a právně regulovat drogový trh a dohlížet na něj. Podle bývalého brazilského prezidenta Fernanda Henrique Cardosa „není možné nadřazovat válku proti drogám lidským právům“.

Těžké váhy podporují dekriminalizaci

Mezinárodní komise sestává z jednadvaceti prominentních osobností, jež se snaží propagovat „účinné, ale humánní způsoby omezování negativních dopadů drog na lidi a společnost“. Kromě bývalého brazilského prezidenta mezi členy najdeme také bývalou švýcarskou prezidentku Ruth Dreifussovou, exprezidenta Kolumbie César Gaviriu, bývalého mexického prezidenta Ernesto Zedillu nebo bývalou vysokou komisařku OSN pro lidská práva Louise Arbourovou.

V Portugalsku je uživatelům nabízena léčba, nejsou ale vězněni. Tato politika se velmi osvědčila a přináší jasné pozitivní výsledky.

„Nový přístup k drogám by se měl zaměřit především na veřejné zdraví a zajistit, aby měli všichni uživatelé přístup k odpovídající zdravotní péči,“ uvedl Fernanda Cardoso. Legalizace konopí a dalších dosud zakázaných látek by podle Césara Gavirii významně oslabila postavení kartelů.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že učinit tak významný krok není možné v řádu dní nebo týdnů. Vyzvali ale národní vlády, aby se změnami nepřiměřené a ve své podstatě celospolečensky škodlivé protidrogové politiky nečekaly na závěry Zvláštního zasedání OSN pro problematiku drog (U. N. General Assembly Special Session on Drugs – UNGASS), které se bude konat v roce 2016.

Ernesto Zedillo OSN přímo kritizoval: „Spojené národy si stanovily nemožný cíl – vymýtit narkotika za pomoci tvrdé represe a úplně tak očistit společnost od drog. Jejich opatření vedla k celosvětovému nárůstu spotřeby návykových látek a namísto osvobození přinesla katastrofu.“ Zedillo se tak vrátil k předchozímu zasedání UNGASS z roku 1998, které ve svém závěrečném usnesení volalo po světě bez drog. „Viditelně je nemůžeme zakázat a vymýtit, musíme je tedy začlenit do naší strategie,“ prohlásil bývalý mexický prezident.

Globální drogová komise versus OSN

Nejvýrazněji byla názorová propast mezi dvěma vrcholnými orgány mezinárodní politické scény vidět během času vyhrazeného pro dotazy. Neznámý tazatel, který se označil za zaměstnance Úřadu OSN pro drogy a zločinnost, označil návrh komise za zbytečný. Zájem organizovaného zločinu se podle něj pouze přesune do jiné oblasti. „Nomen omen, je opravdu příhodné, že se tato organizace jmenuje Úřad pro drogy a zločin a ne Úřad pro drogy a zdraví,“ kontrovala Louise Arbourová.

Je dobře, že světoví vůdci vidí na vlastní oči, jak špatná je současná politika a jak devastující vliv má na jednotlivce i celé komunity.

Ernesto Zedillo k tomu dodal: „OSN vězí v zastaralých postojích jako ve svěrací kazajce. Přitom by rok 2016 mohl být novým začátkem pro všechny. Chceme představit vládám zákonný rámec, ve kterém by se mohly pohybovat, a přesvědčit je, že racionální drogová politika je krokem správným směrem. Svou vlastní míru tolerance si pak musí každá země stanovit sama.“

V závěrech výroční zprávy komise mimo jiné doporučuje následující:

  • Úplně změnit stávající priority protidrogové politiky a přesměrovat finanční i jiné prostředky od neúčinných represivních programů směrem ke zdravotní a sociální pomoci.
  • Zajistit spravedlivý přístup k základním lékům, hlavně k prostředkům proti bolesti na bázi opiátů.
  • Zastavit kriminalizaci držení a užívání návykových látek a zrušit povinnost podstoupit léčbu pro ty, kteří se provinili pouze těmito přečiny.
  • Prosazovat alternativní tresty pro pachatele menších přestupků, například malopěstitele, kurýry a další osoby zapojené do výrobního řetězce.
  • Soustředit se na omezování vlivu organizovaného zločinu a s ním souvisejícího násilí jak mezi jednotlivými zločinnými společnostmi, tak mezi nimi a státem.
  • Povolit a podporovat experimentální zavádění různých metod regulace trhu s návykovými látkami klasifikovanými v současnosti jako měkké drogy – od konopí a kokových listů až po některé syntetické psychoaktivní substance.
  • Využít příležitost k reformě stávajícího stavu, kterou představuje konference UNGASS 2016.

Zpráva mezinárodní komise vychází v době, kdy jsme již svědky nového, v některých zemích až revolučního přístupu. Podle Cardosa přibývá po celém světě experimentů v oblasti drog a výjimkou už nejsou ani dříve rigidní Spojené státy americké. Neopomněl ovšem zmínit i další země jako například Nizozemsko, Švýcarsko, Španělsko nebo Uruguay. „Portugalsko má s dekriminalizací drog zkušenosti od roku 2001. Uživatelům je nabízena léčba, nejsou ale vězněni. Tato politika se velmi osvědčila a přináší jasné pozitivní výsledky.“

Uruguay se v roce 2013 stala první zemí, která zákonem posvětila a zároveň jasně stanovila pravidla pro výrobu, distribuci a prodej marihuany. Zatímco federální vláda Spojených států zatvrzele pokračuje v konopné prohibici, vlády dvou států, Colorada a Washingtonu, schválily na svém území užívání pro rekreační účely.

Nový přístup k drogám by se měl zaměřit především na veřejné zdraví a zajistit, aby měli všichni uživatelé přístup k odpovídající zdravotní péči.

Třiadvacet států včetně hlavního města Washingtonu legalizovalo konopí pro léčebné účely a mnoho dalších do budoucna uvažuje o nějaké formě dekriminalizace a legalizace.

Změna je nevyhnutelná

Tom Angell, výkonný ředitel proreformní organizace Marijuana Majority, vítá snahy této mezinárodní komise: „Je dobře, že světoví vůdci vidí na vlastní oči, jak špatná současná politika je a jak devastující vliv má na jednotlivce i celé komunity. Nepochybuji o tom, že i americký prezident Obama se nakonec přidá ke všem těmto významný osobnostem a také k většině americké populace. Je pouze otázkou, zda k tomuto posunu dojde ještě během jeho prezidentského období, nebo až po něm. První varianta by samozřejmě byla lepší, protože by tak mohl uplatnit autoritu svého úřadu k prosazení racionálního směřování federální drogové politiky. Tak či tak jsem si ale jistý, že by ho současní členové komise uvítali ve svých řadách. “

Zdroj: http://www.huffingtonpost.com/2014/09/09/global-drug-policy_n_5791240.html

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!