Aktuální článek
Odkazujeme na politické strany a konopí

Odkazujeme na politické strany a konopí

Strana Zelených

Jedním z nejdéle fungujících uskupení, která na domácí politické scéně bojují za dekriminalizaci konopí, je bezesporu Strana Zelených. Jak sama uvádí, snaží se reflektovat moderní a funkční světové trendy drogové politiky, vychází z objektivních vědeckých studií a fakta staví nad zájmy petrolejářských korporací a farmaceutických firem. Společně s ostatními evropskými zelenými stranami se významně podílí na iniciativě požadující po OSN změnu mezinárodního práva. Strana Zelených v České republice zařadila dekriminalizaci konopí a pěstování pro vlastní potřebu do svého volebního programu. Ten je ve velice čitelné formě k nalezení na webových stránkách, jejichž tvůrci vsadili na jednoduchý design připomínající populární zahraniční blogy. Web Zelených překypuje informacemi, které si návštěvník snadno vyhledá v rubrikách instalovaných do horní lišty úvodní stránky, která ve zbytku patří stranickému zpravodaji, grafickému rozcestníku a samozřejmě odkazu na sociální síť Facebook.
www.zeleni.cz

Česká pirátská strana

Relativním nováčkem, který ovšem sbírá jeden úspěch za druhým, je Česká pirátská strana. Již od svého vzniku vyvolává kontroverze neotřelým přístupem k mnoha celospolečenským tématům. Také proto byla ze začátku spíše podivnou anomálií a favoritem převážně mladých lidí. Silné a charismatické osobnosti v jejím čele ovšem dokázaly svým budoucím voličům během rekordně krátké doby představit programové priority strany tak srozumitelně, že v současné době atakuje procentní hranice pro vstup do národního parlamentu a ve větší míře i komunální politiky. Graficky vyvedený přehledný web je pochopitelně koncipován ve stranických barvách a návštěvníkovi okamžitě nabízí čerstvé tiskové zprávy, rozpis oficiálních akcí či rychlý zpravodaj aktuálního dění. Nejdůležitější je ovšem ikonami zvýrazněný rozcestník k důležitým informacím, kde zájemce kromě jiného nalezne také volební program. Sympatické rozhodně je, že oddíl věnovaný protidrogové politice nemusíme zdlouhavě hledat a je uveden ve vlastní rubrice pod názvem Psychotropní látky. V ní se uvádí, že politika je komplexní soubor preventivních, léčebných, sociálních a dalších opatření uskutečňovaných na všech úrovních od celospolečenské až po jednotlivce. Jejím konečným cílem je omezit vliv černého trhu, zvýšit všeobecnou informovanost o psychotropních látkách a omezit rizikové užívání a škody, které jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku užívání těchto látek nastat. Česká pirátská strana prosazuje legalizaci konopí pro osobní potřebu.
www.pirati.cz

Česká strana sociálně demokratická

Příznivější trend oproti minulosti zaznamenala také jedna z největších politických stran v zemi. Donedávna poměrně konformní sociální demokracie je v přístupu k legalizaci konopí zvláště před veřejností velice obezřetná, nicméně i zde se již objevují poměrně silné hlasy, které žádají problematiku lehkých drog zařadit do volebního programu. Někteří členové se dokonce netají se sympatiemi k liberalizaci legislativy a konopí navrhují postavit na stejnou úroveň k alkoholu nebo nikotinu. Ačkoli je legalizační snaha u levicového lídra stále ještě v plenkách, pomalá změna v uvažování je již patrná a i to lze považovat za nikoli nevýznamný úspěch. Stránky nijak nevybočují ze současného trendu, tedy konceptu informačního portálu s aktuálními informacemi a přehledným rozcestníkem do nitra webu. Na první pohled je zde patrný dostatek finančních prostředků velké politické strany, a tak i funkčnost a uživatelské pohodlí návštěvníka zaznamenává výborných kvalit.
www.cssd.cz

KDU-ČSL

I tradiční křesťanská strana, která je v mnohém svázána s katolickou církví, mění v otázkách dekriminalizace konopí svůj přístup k lepšímu. Těžko říci, zdali je to rozštěpením strany a odchodem konzervativního jádra do konkurenční TOP 09, či osobou předsedy Bělobrádka, jenž sám trpí roztroušenou sklerózou, nicméně také zde se otevřela diskuse, která legalizačnímu hnutí přináší nemalý přínos. Velmi zdrženlivý a pro voličskou obec akceptovatelný přístup lemuje aktivní účast ve veřejných diskuzích, mezi které se zařadila také rozprava na letošním Million Marihuana March na pražské Parukářce. Webová prezentace strany nijak nevybočuje ze současného zažitého standardu a podobně jako ostatní věnuje úvodní stránku kolekci aktuálních zpráv z masmédií a jednoduchému rozcestníku do architektury stránek. Křesťanům a milovníkům žluté barvy tedy vřele doporučujeme:
www.kdu.cz

Strana svobodných občanů

Velké překvapení evropských kontinentálních voleb přinesl úspěch Strany svobodných občanů, která se již patnáct roků uchází o přízeň se svým velice vyhraněným liberálně-konzervativním programem. Přestože mnohé politické postoje zastávané různými členy si mohou na první pohled odporovat, není žádným tajemstvím, že jakákoli regulace státu ve věcech veřejných je Svobodným proti kůži. A týká se to samozřejmě také konopí. Svobodní se k myšlence dekriminalizace či legalizace marihuany taktéž dlouhodobě hlásí a veřejné projevy tento stranický trend jen dokazují. Webové stránky přinášejí obligátní mix informací na minimalistickém pozadí, a pokud vám vyhovuje legalizační politika situovaná do pravicového politického spektra, najdete na nich všechny podstatné informace.
www.svobodni.cz

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!