Aktuální článek
Drogová poradna: KONOPÍ VERSUS ALKOHOL

Drogová poradna: KONOPÍ VERSUS ALKOHOL

  • Rubrika vzniká ve spolupráci s online drogovou poradnou (www.drogovaporadna.cz), kterou spravuje tým zkušených odborníků o.s. Sananim.

Zajímal by mě Váš názor na porovnání alkoholu a konopí. Co je horší a na čem je způsobená silná závislost? Můj názor je ten, že alkohol ničí člověka jak fyzicky, tak psychicky a na rozdíl od konopí, které potlačuje deprese, je alkohol vyvolává.

Váš názor je poměrně jednostranný. Realita je však taková, že každá látka má svá rizika. Alkohol nenávratně poškozuje mozek, má vysoký potenciál pro vznik závislosti a způsobuje velmi závažná somatická onemocnění. Alkoholem se lze jednorázově smrtelně předávkovat. To jsou fakta poměrně známá, nicméně zjednodušená. Doporučuji navštívit stránky www.napivosrozumem.cz. Přestože si většina lidí myslí, že o alkoholu mají dost informací, budete možná překvapen. Marihuana má sice nižší potenciál ke vzniku závislosti, ale ani v tomto ohledu není bez rizika.

V doléčovacím centru už jsme měli dost klientů, jejichž primární drogou bylo právě THC. Rizikem užívání THC je především rozvoj latentních duševních onemocnění. Uživatelé mají také velký problém s naprostým rozkladem volních vlastností. Mají potíže vstát z postele a normálně fungovat. Další problém jsou flashbacky, které Vás mohou překvapit v situacích, kdy se to nejméně hodí. To, co píšete o depresích, je také velmi nepřesné. Vše záleží na frekvenci a mnoha jiných okolnostech užívání. I THC může rozjet velmi závažné depresivní stavy. Další téma je poškození krátkodobé paměti. Nezanedbatelným rizikem je také fakt, že marihuana je drogou nelegální a její užívání a nakládání s ní může mít i velmi nepříjemné právní důsledky. Užívání obou látek s sebou nese značná rizika, která se pochopitelně dají více či méně minimalizovat. Nejbezpečnější však je návykové látky neužívat vůbec.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!