Aktuální článek
Legalizujte konopí, ozývá se z Kanady

Legalizujte konopí, ozývá se z Kanady

  • Současný systém prevence a represe selhal. Je potřeba nastavit podmínky tak, aby mohlo být konopí za přísného dozoru státu legalizováno – tolik závěry torontského Centra pro závislosti a duševní zdraví (Center for Addictions and Mental Health – CAMH).

Tak, jak je v současné době nastaven, není kanadský systém kontroly konopí schopen zajistit dostatečnou ochranu před riziky spojenými s jeho užíváním, uvedl Jurgen Rehm, ředitel sociálního a epidemiologického výzkumu CAMH.

„Prodej konopí by měl být regulován státem,“ domnívá se tento odborník. „Monopol na prodej konopných produktů by měla mít vláda, která by zároveň měla garantovat, že se nedostanou do rukou nezletilým. Reklama a propagace by měla být úplně zakázána a obal výrobků by neměl přitahovat pozornost.“

Podpora, kde by ji nikdo nečekal

Podle Rehma má čtyřicet procent Kanaďanů zkušenost s užíváním konopí a deset procent z nich přiznává, že za posledních dvanáct měsíců ho kouřilo alespoň jednou. Kromě příjemných zážitků může být ale „rauš“ spojen také s určitými riziky – jmenujme například problémy spojené s mentálním rozvojem u mladistvých uživatelů, rizikové chování řidičů pod vlivem THC nebo závislost a psychické problémy.

Potřebujeme kvalitnější správu v oblasti veřejného zdraví, která by dala pevnou strukturu snaze o dekriminalizaci návykových látek a tím pomohla racionalizaci drogové politiky.

CAHM je proto přesvědčena, že zvýšená míra kontroly a především prevence a předcházení možným společenským problémům je rozhodně na místě.

Kvalita a obsah účinné látky je u konopí na černém trhu vždy nejistá a prosazování protidrogových zákonů, které černý trh bezděčně živí, stojí v současnosti kanadskou vládu více než miliardu dolarů ročně. I když má dekriminalizace oproti tvrdé prohibici svá nesporná pozitiva, neřeší zdravotní rizika užívání konopných substancí tak, jak by bylo třeba. Je tedy na místě přehodnotit celospolečenský postoj a zavést přísná pravidla a omezení, která by podmínky legalizace nadále upravila a vymezila, podobně jak se tomu nyní děje ve Spojených státech.

Už v květnu uvedla Kanadská asociace pro veřejné zdraví (Canadian Public Health Association), že „země potřebuje kvalitnější správu v oblasti veřejného zdraví, která by dala pevnou strukturu snaze o dekriminalizaci návykových látek a tím pomohla racionalizaci drogové politiky.“

Zvýšená míra kontroly a především prevence a předcházení možným společenským problémům je rozhodně na místě.

Ian Culbert, výkonný ředitel asociace, zastává názor, že se nesmlouvavá válka proti konopí a dalším látkám jako řešení drogové problematiky přežila a je tedy potřeba od ní upustit. „Bylo by naivní se domnívat, že kanadská společnost se přes noc změní a začne jako jeden muž podporovat legalizaci. To nejmenší, co můžeme udělat, je nastolit diskuzi otevřenou argumentům všech zúčastněných stran.“

CAMH zároveň předložila seznam témat, která by v této debatě neměla být opomenuta, například problematika konopí za volantem, dostupnosti léčby závislostí nebo investic do vzdělání a prevence.

Zdroj: http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/camh-calls-for-legalization-of-marijuana-1.2793460

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!