Aktuální článek
IACM ZPRAVODAJ: Další studie potvrzuje, že užívání konopí nesnižuje IQ mládeže

IACM ZPRAVODAJ: Další studie potvrzuje, že užívání konopí nesnižuje IQ mládeže

  • IACM Zpravodaj - ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. (www.cannabis-med.org)

Ve světových médiích se v roce 2012 objevily palcové titulky citující závěry studie novozélandských vědců, která měla prokazovat přímou souvislost mezi pravidelným užíváním konopí a poklesem IQ u teenagerů.

Brzy po jejím zveřejnění se objevila řada odborníků, kteří tyto závěry zpochybňovali, mezi nimi například expert na neurovědu Dr. Carl Hart z Kolumbijské univerzity, jenž poukazoval například na nedostatečný počet sledovaných subjektů (38 silných uživatelů).

Dlouhodobý výzkum z Londýnské univerzity (UCL) ve Velké Británii, jehož průběžné výsledky byly v říjnu 2014 zveřejněny v odborném žurnálu European College of Neuropsychopharmacology, přináší další důkazy, které závěry studie z Nového Zélandu vyvracejí.

Odborníci z britských ostrovů zkoumali data sesbíraná od 2 612 mladistvých, kteří se narodili v oblasti kolem Bristolu v letech 1991 a 1992. Všem subjektům bylo změřeno IQ, když jim bylo osm a patnáct let, přičemž autoři v abstraktu uvádějí, že „po zohlednění dalších relevantních faktorů jako užívání alkoholu, kouření cigaret, úroveň vzdělání a dalších nebyla mezi užíváním konopí a snížením IQ prokázána souvislost.“

Na druhou stranu se ukázalo, že pravidelní uživatelé konopí s největší spotřebou měli v šestnácti letech o něco horší (3 % oproti celkovému průměru) výsledky na střední škole.

V souvislosti s užíváním drog mezi mládeží lze za důležitý považovat ještě další závěr této práce, podle nějž „měl ze všech sledovaných faktorů silný vliv na pokles IQ pouze alkohol“.

Vedoucí autorka Claire Mokryszová tvrdí, že tyto výsledky jsou „velmi důležité pro oblast péče o zdraví mládeže, protože uvádějí na pravou míru názory o míře škodlivosti konopí a dalších látek“.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!