Aktuální článek
Otevřený dopis otce nemocné dcery Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv

Otevřený dopis otce nemocné dcery Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv

  • Přinášíme vám plné znění otevřeného dopisu řediteli Státní organizace pro kontrolu léčiv PharDr. Zdeňku Blahutovi, odeslaný dne 22. ledna 2015 na jeho emailovou adresu zdenek.blahuta@sukl.cz. Autorem dopisu je
  • otec nemocné dcery, která potřebuje konopí na zmírnění příznaků roztroušené sklerózy.

Vážený pane řediteli.

Když jste prakticky před rokem přebíral funkci ředitele Státního úřadu pro kontrolu léčiv po předchozím řediteli MUDr. Pavlu Březovském, tak nejen z vašich úst bylo veřejnosti naznačováno, jaký nepořádek a podivné praktiky v této organizaci panovaly, a sliboval jste, že Vy se postaráte o nápravu.

Přiznám se, že i já jsem patřil k tomu okruhu lidí, kteří Vám to věřili. Už proto, že díky předchozím rozhodnutím SUKLu já i moje rodina žijeme v neustálém strachu, kdy k nám vtrhnou nějaké hordy plukovníka Frydrycha a dceři seberou její jediný lék, který ona má na potlačení vedlejších znaků své choroby.

Moje dcera od svých 27 let, tedy již 20 let, trpí progresivní formou roztroušené sklerózy a všechny léky na odstranění průvodních znaků této nemoci, které se u ní vyskytují (obrovské bolesti, křeče a zácpy), u ní již více jak deset let neúčinkují. Proto začala užívat cannabis ve formě inhalace, masti a přídavku do jídla, a tyto její problémy tak byly velmi výrazně potlačeny. A co je také velmi důležité, tato léčba nemá žádné neblahé vedlejší účinky, které se dříve, při užívání klasických a legálních léků, u ní projevovaly ve velké míře.

To konopí pro ni pěstuji a zpracovávám já, protože v lékárně jej získat nebylo možné.

Korespondoval jsem kvůli tomuto problému prakticky se všemi politiky a zákonodárci této země a skutečně i díky této mé aktivitě, byl přijat zákon č.50/2013Sb., kterým konopí bylo zařazeno mezi legální léčiva.

Bohužel Váš předchůdce a jeho spolupracovníci na tento zákon okamžitě reagovali vydáním oop 04-13, kterým tento zákon a úmysly zákonodárce prakticky torpédovali a zničili.

Jak je možné se dočíst v tomto elaborátu a jak je možné zjistit i v lékárně v Uh. Hradišti, kde je konopí, jako v jediné, možno získat, tak vybraný pacient může získat maximálně 30g na měsíc, a za jeden gram zaplatí 273 Kč.

Z tohoto je naprosto zřejmé, že záměrem Vašeho předchůdce byla pouze jedna jediná věc – za každou cenu zabránit možnosti přístupu nemocných k této bylině, patrně aby se nepřerušily peněžní zisky farmaceutických firem a pochopitelně také peněžní toky z těchto firem do stranických pokladen a kapes vybraných jedinců.

Já toto jednání Vašeho předchůdce a lidí na tento business navázaných považuji za naprosto morálně zvrácený a zločinný.

Proto jsem si nejen já dělal tak velké naděje z toho, že do vedení SUKLu nastupuje nový člověk. Věřil jsem tomu, co jste říkal a pochopitelně jsem doufal i v to, že se budete zabývat i tímto problémem. A samozřejmě jsem předpokládal, že Vám bude stačit přečíst si nějaké vědecké práce o léčebném konopí třeba takových vědců tehdy československé vědy, kteří jako první své poznatky uvedli i do léčebné praxe, jako byli:

Prof. MUDr. Jan Kubelík, DrSc a Prof. MUDr., RNDr.,PhMr. Zdeněk Krejčí, CSc, z Lékařské fakuly a Katedry hygieny a epidemiologie Palackého university v Olomouci,a Prof. MUDr. František Šantavý, DrSc. Z Lékařská fakulta Katedry lékařské chemie téže university, a samozřejmě Prof. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš, dříve pracující s prof. Krejčím na Palackého universitě v Olomouci a který je v současné době na Hebrew University v Jerusalémě,popřípadě že se obrátíte na takové vědce a odborníky na léčebné konopí, jako jsou:

Prof. Donald I. Abrams, MD z University of California v San Francisku, Prof. William Devein, M.D. ze Sant Luis Univercity v USA, Prof. Gregory D. Carter, MD z University of Washington, Prof. Julie Holland, M.D. z New York University School Medicine, emeritní Prof. Raphael Mechoulam, Ph.D z Hebrew University in Jerusalem, atd.

Výčtem vědců, kteří o léčebném konopí a jeho možnostech aplikace skutečně něco vědí, bych mohl pokračovat ještě dál.

Jenže nikdo z Vašeho ústavu si tuto práci nedal. Proč, to nevím. Může to být neschopnost Vašich spolupracovníků, nebo to také může mít stejnou příčinu, jako to bylo za Vašeho předchůdce – nepřerušit toky peněz.

Já se ale, vážený pane doktore, domnívám, že SUKL by měl být organizací, která nemocným obyvatelům tohoto státu dopomůže k přístupu ke kvalitním léčebným prostředkům, a to hlavně k těm, jejichž vedlejší nepříznivé vlastnosti jsou bagatelní nebo vůbec žádné. A také se domnívám, že ředitel takového ústavu by právě takové zaměření svého ústavu měl vyžadovat.

Vážený pane doktore, já jsem člověk, který je přesvědčený o tom, že dodržování zákonů je jedním ze základních předpokladů k tomu, aby stát dobře fungoval a jeho obyvatelé aby se v něm cítili spokojení a bezpeční.

Zároveň jsem ale přesvědčený také o tom, že špatný zákon, který porušuje ta nejzákladnější práva obyvatel našeho státu, jako je právo na léčení, nikdy nemůže získat svoji platnost, ať by jej schválilo deset Parlamentů a podepsalo deset presidentů.

Oop 04-13, vydané Vaším ústavem, sice samo o sobě zákonem není, ale vlastně se stalo výkladovým podkladem pro zákon č.50/2013 Sb., a to podkladem a výkladem velmi špatným a zlým.

Moje dcera potřebuje pro to, aby mohla dožít svůj život jako člověk, 150 g kvalitního konopí měsíčně.

Ve světě (Izrael, Kanada, USA, …) se maximální vydávaná dávka z lékáren pohybuje okolo 200 g.

Váš ústav ovšem povoluje pouze 30g.

Moje dcera by, na příklad v tom Izraeli, zaplatila za měsíční množství tohoto léčiva asi 350 šekelů, což je asi 1/10 nejnižšího příjmu v tomto státě. A obdobné je to třeba i v Kanadě.

Invalidní důchod mojí dcery je ve výši 8.100 Kč. A podle Vás, pokud by i tu potřebnou dávku dostala, tak by za ni měla zaplatit 41.000 Kč. To je pětinásobek celého jejího měsíčního příjmu.

Já si samozřejmě, vážený pane doktore, nemyslím, že s touto zrůdností máte něco společného i Vy. A nejsem schopen posoudit, jestli doba jednoho roku je dostatečná na to, abyste odhalil všechno darebáctví, které v SUKLu panovalo za Vašeho předchůdce. Pochopte ale, prosím, že moje dcera a já jsme v naprosto nenormální situaci, kdy tento stát, Česká republika, nám prostřednictvím Vašeho ústavu brání v přístupu k jedinému léku, který jí pomáhá, a ještě nás dokonce za to, že nechceme přistoupit na tu zrůdnou hru, kdy dcera se má léčit tím, co jí nepomáhá, ale na čem farmaceutické firmy, prodejní úředníci a prodejné politické strany vydělávají, kriminalizuje.

Proto se na Vás obracím s naléhavou žádostí:

Prosím, ukončete to zločinné jednání, které pracovníci Vašeho ústavu a na ně navázaní politici okolo léčebného konopí provádějí, a zařiďte, aby léčebné konopí konečně bylo v lékárnách za cenu, kdy na ně dosáhnou i ti nejchudší občané našeho státu, a zařiďte také to, aby tuto bylinu dostali v potřebném množství. Uvědomte si, prosím, že velké množství starých a nemocných lidí v našem státě přežívá pouze na minimálních sociálních dávkách, které jim vlastně nestačí ani na to nejzákladnější živobytí.

Měsíční dávky léčebného konopí, které jsou pacientům předepisovány např. v Izraeli, se pohybují od 50 do 200 g. A věřte mi, že Izrael je v této oblasti, tj. výzkumu, vývoji a aplikaci, nejdále ze všech ostatních států.

Životní minimum v našem státě je 3.410 Kč. Domnívám se proto, že celkové předepsané množství konopí, které si pacient bude v lékárně vyzvedávat, by jej nemělo stát více, jak 1/10 této částky, čili asi 300 Kč.

A možná by vůbec nebylo špatné, aby tato částka, 300 Kč, byla také částkou paušální.

Zde by bylo dobré, abyste si zjistil, kolik skutečně stojí pěstování této byliny ve velkém.

Mne stojí vypěstování konopí pro mou dceru na celý rok asi 500 Kč. Vaše organizace ale po ní chce, aby za stejné množství a stejnou dobu zaplatila bezmála půl milionu korun. A to je zvrácenost a hyenismus.

Prosím neargumentujte takovými věcmi, jako jsou počáteční náklady na výstavbu sterilních skleníků, jejich ochrana atd. Tato starost není Vaší starostí, ale je starostí těch podnikatelů, kteří by chtěli v této věci podnikat. Ostatně pokud by tito podnikatelé byli stejně špatní zahradníci, jako jsem já, kdy ty necelé dva kilogramy léčebného konopí vypěstuji na šesti metrech čtverečních, pak jejich hrubý zisk z jediného hektaru by byl při té současné Vaší ceně bezmála jedna miliarda korun.

Váš ústav tady přece není od toho, aby vycházel vstříc pochybným podnikatelům, ale aby hájil zájmy pacientů v této zemi.

Prosím sdělte mi, jestli hodláte v této věci něco učinit k nápravě současného stavu, a pokud ano, tak kdy.

Druhou věcí, na kterou bych Vás chtěl upozornit, je nesmyslnost zásobování lékáren pouze jedním druhem konopí. Ze všech prací, které jsem dokázal k tématu léčebného konopí vyhledat a prostudovat, zcela jasně vyplývá, že každý druh nemoci vyžaduje jiný druh konopí s určitým obsahem minimálně těch dvou hlavních látek, jako je THC a CBD.

Do lékárny v Uh. Hradišti bylo dodáno konopí z Holandska, které obsahuje bezmála 18% THC a necelé 1% CBD.

Nevím, kdo tento druh konopí vybíral, ale patrně mu příliš nešlo o jeho léčebný účinek. Spíše mi to připadá, že jediným záměrem bylo, aby se uživatel tohoto konopí co nejdříve a co nejagresivněji zhulil, či přímo se dostal do psychotického stavu, bylo mu z něj špatně a nadále pak na léčbu konopím zanevřel.

Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji Vám pěkný den.

Zdeněk Majzlík
Nám. Mládeže 670
375 01 Týn nad Vltavou

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!