Aktuální článek
Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 8: O množství malém a ještě menším

Jak komunikovat s orgány činnými v trestním řízení č. 8: O množství malém a ještě menším

  • V překotně měnící se legislativě není snadné udržet krok ani s těmi nejzákladnějšími a nejvíce praktickými aspekty právní úpravy omamných a návykových látek.

Na rozdíl od policistů a dalších orgánů činných v trestním řízení, kteří si mohou často dovolit ten luxus připravit se na konkrétní typ zásahu, a tedy jen určitý legislativní úsek, řadovému občanu nezbývá než mít naučeny alespoň hrubé základy sumy takřka všech právních norem, neboť jak praví již Bible: „Neznáte den ani hodinu.“ Jedinou alternativou pak v kritickém okamžiku fakticky bývá už jen svěřit se do rukou orgánů a doufat v jejich milosrdný nebo alespoň spravedlivý přístup.

Kolik marihuany je pouze přestupkem? Kolik rostlin konopí pěstiteli vyslouží alespoň podmínku? Obě tyto otázky a řadu dalších se pokusíme zodpovědět v tomto článku.

Jak kdo zaseje, tak také sklidí

První otázka, na kterou již drtivá většina čtenářů jistě zná odpověď, zní, zda je legální vlastnit semena konopí, případně je dále šířit prodejem i jinak. Odpověď je ano. Semena neobsahují THC a nejsou považována ani za prekurzor, tj. neslouží přímo k výrobě drogy samé. Můžete je samozřejmě použít k porušení zákona, ale dokud tak neučiníte, jsou s vámi vaše semínka v bezpečí.

Logika tohoto přístupu je poměrně přímá a na legislativní poměry až nebývale jednoduchá. Získat do svého vlastnictví, respektive držení životaschopná semena konopí schopného produkovat THC v koncentraci přesahující 0,3 % totiž můžete nejen jejich zakoupením v libovolné seedbance, která vám je zašle až domů, ale například i ve většině zverimexů a prodejen s chovatelskými potřebami. A to jako součást některých směsí takzvaného ptačího zobu. V Indii vyráběné směsi obsahující více než uspokojivé množství dostatečně potentních semen byly nakonec jejich oblíbeným zdrojem již u konzumentů konopí za dob minulého režimu.


Zakázat ptačí zob a podobné výrobky – či dosáhnout omezení jejich výroby zaručující absenci takovýchto semen – je však díkybohu stejnou utopií jako držení takovýchto výrobků trestat. Dalším praktickým problémem znesnadňujícím kriminalizaci semen konopí je, že obsah THC v nich samotných je prakticky nulový (nepočítaje se slupkami, které stopové množství obsahují nebo obsahovat mohou). Když připočteme fakticky nulovou odlišitelnost skutečně potentních semen od konopí s obsahem THC pod zákonnou hranicí, a to, že odhadnout konečnou koncentraci THC v dospělé rostlině je bez značně sofistikovaných metod na bázi genetické analýzy prakticky nemožné, musí i Národní protidrogová centrála před takovýmto obrazem skutečného světa sehnout hlavu. A zákaz konopí jako takového je (na rozdíl od například kokainovníku pravého) naštěstí utopií.

Není řízek jako řízek

Složitější je již odpověď v případě řízků. Situace je v podstatě stejná jako při pěstování rostlin konopí ze semen. Pěstování konopí, jež obsahuje nad 0,3 % tetrahydrokanabinolu nebo by tuto hranici překročit mohlo (tj. včetně mladých rostlin bez vyvinutých květenství!), je zákonem o návykových látkách zakázané per se. Nevlastníte-li, pochopitelně, k takovémuto pěstování náležité povolení. Takovéto povolení se uděluje například pro účely pěstování léčebného konopí nebo pro účely výzkumné, a to za mimořádně přísných podmínek. Platí tedy, že zákon porušujete vždy, když takovou rostlinu konopí pěstujete zcela bez ohledu na vaše záměry.

Složitější je nicméně otázka, jakého porušení zákona se dopouštíte. Přestože v červnu roku 2006 Nejvyšší soud v již legendární věci vedené pod sp. zn. 3 Tdo 687/2006 explicitně judikoval, že samotné pěstování konopí není trestným činem, mnoho vody od tohoto judikátu uplynulo a s novým trestním zákoníkem, tj. zákonem č. 40/2009 Sb., nám přibyla skutková podstata trestného činu „nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku“, která v odstavci jedna za trestný čin považuje pěstování rostlin konopí (výslovně; nutno však přiznat, že s menší sankcí než v případě „jiných rostlin a hub“ podle odstavce druhého) v množství větším než malém. Takovéto jednání tedy je trestným činem!

Bohužel, řada pramenů stále s odkazem na starou právní úpravu a již obsolentní judikáty nepočítající s novou skutkovou podstatou tvrdí opak. Pokud se ale do „malého“ množství vejdete, je takovéto pěstování pouze přestupkem se sankcí do 15 000 Kč, neboť podle zákona o přestupcích naplňuje skutkovou podstatu přestupku již samotné pěstování. To samozřejmě platí pouze tehdy, když konopí pěstujete jako fyzická nepodnikající osoba. Na podnikatele pamatuje s příslušným správním deliktem již zákon o návykových látkách a sankce je v tomto případě výrazně vyšší, a to až 500 000 Kč.

Obdobně platí právní úprava i na pěstování ostatních obdobných rostlin a hub, například relativně oblíbených lysohlávek kubánských či lysohlávek azurově modrajících, samozřejmě s přiměřenou úpravou toho, co je malé množství (viz konec článku) a s drobně odlišnými (čti „přísnějšími“) tresty za jejich pěstování.
Tragické konce může mít apriorní kriminalizace pěstování s ohledem na výše zmíněnou dostupnost potentních semen v běžné obchodní síti i pro ty, kteří konzumenty marihuany nejsou ani být neplánují. Vysít je, ať už cíleně, nebo i omylem (např. samovolně ve venkovní voliéře) může bez přehánění každý, a z obvinění ze spáchání trestného činu podle § 285 trestního zákoníku či jemu odpovídajícího přestupku se snadno nevykroutíte. Běda, když se navíc o vzešlé rostliny začnete zajímat. Snadno pak budete ve výsledku čelit obvinění, jako se stalo jistému chovateli z Prostějova v roce 2010, který měl ve zvyku zbytky po krmení andulek používat jako osivo na okrasný záhonek, na kterém se tak kromě lnu a slunečnice nevyhnutelně objevilo i konopí, a to ve svém „nadlimitní“, zákonem zakázané variantě.

Snad až příliš malé množství

Kde je však hranice onoho malého množství? Po zásahu Ústavního soudu už nemáme k dispozici tabulkovou hranici určenou nařízením vlády. Zda bohužel či bohudík ponechám plně na hodnocení čtenáře. Faktem nicméně je, že místo aby byla nyní hranice „malého množství“ posuzována individuálně, postupují orgány podle tabulky vydané v dubnu letošního roku Nejvyšším soudem. Jak je to možné? Inu, Nejvyšší soud je ze zákona povolán k tomu, aby sjednocoval rozhodovací praxi jemu podřízených soudů, a tím udržoval v soudní judikatuře řád. Stanovisko Nejvyššího soudu bylo publikováno pod sp. zn. Tpjn 301/2013 a hranice malého množství činí pro marihuanu 10 gramů sušiny, pro hašiš pak 5 gramů sušiny, obojí v případě, že obsahuje alespoň 1 gram účinné psychotropní látky, tj. THC. Toto množství má odpovídat podle Nejvyššího soudu vícenásobku dávky obvyklého uživatele. Zapomeňte tak na pravidlo „méně než pět rostlin“ a počítejte s tím, že dojde-li na přepočítávání rostlin na „sušinu“, můžete se ze strany orgánů činných v trestním řízení i znalců dočkat všelijakých pozoruhodností. Platí nicméně, že toto množství marihuany u sebe můžete držet, tj. mít, aniž byste riskovali trestněprávní postih. Pokud nebudete samozřejmě zároveň přistihnuti při pokusu o její (byť třeba bezplatné) šíření.

Na okraj si můžeme uvést, že Mgr. Frydrych se mýlí ve svém tvrzení, že ve všech okolních státech je trestněprávně postihováno držení jakéhokoli množství drog. Například německá úprava je velmi podobná té naší, byť se definice malého množství liší podle jednotlivých spolkových zemí. Chronicky nemocní pacienti si podle letošního rozhodnutí správního soudu v Kolíně nad Rýnem mohou dokonce konopí pro vlastní potřebu sami pěstovat. Podobně absurdní se pak jeví tvrzení, že není postihováno samotné požívání marihuany. Bráno fachidiotským gramatickým výkladem práva, zajisté tomu tak je. V situaci, kdy je nadále protiprávní mít u sebe jakékoli množství drogy, byť do určitého autoritativně stanoveného množství pouze v rovině přestupku, není fakticky možné si konopí legálně aplikovat, neboť s jakoukoli formou aplikace přichází nutně i ono protiprávní držení.

Záhon jako past

Trestného činu se nicméně můžete dopustit i bez překročení hranice malého množství. Postačovat k tomu může i jen trocha vaší dobré vůle nebo pravdomluvnosti. Pokud totiž s rostlinami nakládáte způsobem, ze kterého lze dovodit, že u pěstování nemáte v úmyslu skončit, tedy pokud například pěstujete rostliny pro jinou osobu, dopouštíte se trestného činu „nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy“ podle § 283 trestního zákoníku. A přiznejme si na rovinu: Kdo z pěstitelů nemá alespoň vzorek ze svých výpěstků někde po ruce? Sankce za tento trestný čin mohou být skutečně drakonické, i když není příliš pravděpodobné, že si sáhnete na nejpřísnější kvalifikaci s trestem odnětí svobody až 18 let.

V případě výroby, stejně jako v případě šíření, navíc není stanovena minimální hranice návykové látky, při jejímž překročení je nakládání s takovou látkou trestným činem. Takže raději zapomeňte na výmluvu, že těch rostlin máte tolik, protože si je pěstujete s kamarády dohromady. Místo s § 285 můžete skončit s jeho přísnějším bratříčkem § 283, pocitem, že jste zase jednou byli za blbce, a spoustou volného času o tom všem přemýšlet. Je smutnou skutečností, že pokus o trestný čin nedovolené výroby a podobně. může být dovozen již na základě způsobu samotného pěstování a trestná je i pouhá příprava spáchání tohoto trestného činu.

Nemusíte tak v podstatě ani přikročit k samotné „výrobě“, tedy sklizni a sušení. S takovýmto obviněním tedy musíte počítat vždy, když budete přistihnuti, jak nakládáte s rostlinou tak, abyste maximalizovali obsah THC, zkrátili dobu potřebnou ke sklizni a podobně. Kde končí přiměřená péče dobrého zahrádkáře a začíná kariéra výrobce drog, těžko říct. Jistotou ale je, že indoorové pěstování přes nepopiratelně vyšší kvalitu rostlin a ostatní výhody včetně lépe odhadnutelného množství účinných látek (a tedy bezpečnější užívání) přináší pěstiteli vyšší riziko, že bude obviněn přinejmenším z trestného činu nedovolené výroby návykových látek ve stadiu přípravy. Stejně tak i když z vašich několika kytek sklidíte méně než 10 gramů marihuany, držení a pěstování květin by sice pod touto hranicí trestným činem být nemělo, bohužel jste se ale dopustili výroby. A ta je, jak jsem si uvedli výše, trestná od jakéhokoli množství.

… co říci závěrem

Relativně nejnižší riziko vám hrozí, pokud vlastníte pouze potřeby pro pěstování konopí. Většina potřeb od zářivek až po hnojiva (mimo úzce specializovaných) lze uplatnit u širší škály rostlin a řadu z takových potřeb můžete koupit v každém hobbymarketu. To samozřejmě platí jen tehdy, pokud s těmito potřebami nepodnikáte. V takovém případě totiž nezáleží jen na tom, co je zákonem dovoleno, ale též jak se vyspí místně příslušný orgán činný v trestním řízení.
Pro orientaci se hodí dodat, že pravidlo malého množství se uplatňuje i u dalších drog. Kupříkladu u lysohlávek je hraniční množství stanoveno jako 40 plodnic s alespoň 0,05 gramu psilocinu nebo odpovídajícího množství psilocybinu, u khatu je to 80 gramů čerstvé rostliny s alespoň 4 gramy účinné látky, u meskalinu 200 gramů čerstvé organické hmoty nebo 25 gramů sušiny s alespoň 0,75 gramu účinných látek, u opia 0,7 gramu a tak podobně.

Od okamžiku, kdy se v civilizovaných zemích poprvé dostal do lékáren Sativex, již sice uplynulo pěkných pár let a k alespoň částečné legalizaci přistupují stále další a další státy. Česká republika si ale zřejmě musí na svůj díl svobody ještě nějaký čas počkat.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!