Aktuální článek
Zpráva ENCOD k vývoji kolem konopných společenských klubů

Zpráva ENCOD k vývoji kolem konopných společenských klubů

  • V letech 2003 a 2005 vložila Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku (ENCOD) velké množství času a lidských zdrojů do navržení „konopné“ koncepce, která by vyhovoval úmluvě OSN. Na základě zkušeností ze Španělska, Švýcarska, Belgie, Nizozemska, Německa, Dánska a Kanady pak stanovila prvotní pravidla a zásady pro konopné společenské kluby a převzala záštitu nad tímto koncepčním názvem. Nejedná se přitom o obchodní značku či patent, ale spíše o politické stanovisko.

V roce 2005 v návaznosti na kampaň na podporu svobody pěstování začal ENCOD propagovat tuto „zdravou alternativu k ukončení války proti drogám“.

Nyní, o deset let později, tento název používá mnoho různých skupin po celé Evropě. Tímto bychom rádi varovali před zneužíváním názvu a celého konceptu konopných společenských klubů.

Striktně transparentní a neziskové

Konopné společenské kluby byly zpočátku zakládány španělskými aktivisty s cílem získat svobodu pro pěstování konopí pro soukromé užívání a sdílení s ostatními v nekomerčním prostředí. Tyto kluby měly představovat transparentní a demokratické organizace, které se zodpovídají svým členům a úřadům.

Hlavním účelem konopných společenských klubů je ukázat široké veřejnosti i úřadům, že lze vytvořit alternativu k nelegálnímu trhu. Že je snadné uvést do chodu systém pro výrobu a distribuci konopí, jenž bere v úvahu zájmy veřejného zdraví a bezpečnosti jakož i práva a potřeby uživatelů a pěstitelů konopí.

Pěstování jakékoli přírodní rostliny za účelem osobní spotřeby by mělo být základním a nezcizitelným lidským právem.

Poté co byly ve Španělsku (Pannagh, 2007) a Belgii (Trekt uw Plant, 2010) založeny první kluby, začali aktivisté v mnoha evropských zemích tento model prověřovat a s proměnlivými úspěchy se pouštěli do soudních pří se státní mocí. Organizace ENCOD hrála přední roli při propagaci a vysvětlování tohoto konceptu.

Chybí zákonný rámec

Dnes konopné společenské kluby fungují po celé Evropě v šedé zóně, jelikož stále neexistuje národní a evropský zákonný rámec pro pěstování a distribuci konopí. Ovšem díky relativní svobodě, kterou mají ve Španělsku a v menší míře i v Belgii, se počet klubů (zejména ve Španělsku) rychle rozrostl. Mnoho nových provozovatelů má ale zcela jiné pohnutky než ti, kdo hnutí založili.

Ve svých názvech mají sice uvedeno „konopný společenský klub“, jenže jejich cílem je pouze komerční distribuce konopí a profit.

V principu nelze nic namítat proti komerčnímu pěstování a distribuci konopí, nicméně je nutné zdůrazňovat, že konopné společenské kluby nemají sloužit tomuto účelu.

Lidé sdružující se v konopném společenském klubu chtějí bezpečně pěstovat zdravé (organické) konopí pro vlastní potřebu, přičemž jeho cena má být stanovena tak, aby pouze pokrývala náklady na pěstování a distribuci.

Koncepce klubů vychází z principu, podle něhož by pěstování jakékoli přírodní rostliny za účelem osobní spotřeby mělo být základním lidským právem. Konopné společenské kluby mají sloužit jako účinný nástroj pro obyčejné lidi, ne podnikatele.

Cesta do budoucnosti

Původní neziskový a transparentní charakter konopných společenských klubů je pro úspěch tohoto hnutí klíčový, pokud máme o jeho legitimnosti přesvědčit média, veřejnost i úřady.

Proto ENCOD začátkem března hodlá vydat seznam schválených evropských konopných společenských klubů.

Jste-li členem klubu uvedeného v tomto seznamu, můžete si být jisti následujícím:

Klub je legálně registrován jako asociace, a proto se zodpovídá místním a/nebo státním úřadům.

Hlavním účelem konopných společenských klubů je ukázat široké veřejnosti i úřadům, že lze vytvořit alternativu k nelegálnímu trhu.

Klub prohlašuje, že se řídí Pravidly chování pro evropské konopné společenské kluby, vydanými organizací ENCOD v prosinci 2011. Tato pravidla chování shrnují pět základních zásad fungování klubu: dodávky se řídí poptávkou; neziskovost; transparentnost; zaměření na zdraví a léčbu; otevřený dialog s úřady.

V neposlední řadě klub souhlasí s pomocí (mediací) organizace ENCOD, pokud dojde ke konfliktu s jedním z jeho členů nebo s jiným klubem.

Jako člen řádného konopného společenského klubu si budete moct být jisti, že vedení daného klubu vám dodává konopí, které bylo vypěstováno ekologicky, bezpečně a poctivě. Nastane-li problém, ale váš hlas nebude slyšet, jak by měl, vždy můžete kontaktovat ENCOD.

Zdroj: http://www.encod.org/info/European-Cannabis-Social-Clubs-a.html

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!