Aktuální článek
IACM ZPRAVODAJ: Užívání konopí snižuje riziko vzniku rakoviny močového měchýře

IACM ZPRAVODAJ: Užívání konopí snižuje riziko vzniku rakoviny močového měchýře

  • Pro mnohé velmi překvapivé závěry rozsáhlé a dlouhodobé epidemiologické studie odborníků z kalifornského zdravotního střediska Kaiser Permanente v Los Angeles byly zveřejněny začátkem února v odborném časopise Urology.

Výzkum probíhal jedenáct let a zúčastnilo se ho více než 82 000 mužů ve věku 45 až 69 let. Původním záměrem bylo zjistit, o kolik se zvyšuje riziko onemocnění rakovinou močového měchýře u uživatelů dvou substancí – tabáku a konopí –, nicméně u uživatelů konopí byl ve skutečnosti pozorován efekt zcela opačný, jak vysvětlují hlavní autoři:

„Po zohlednění možných odchylek v podobě rozdílného věku, etnického původu a tělesné hmotnosti bylo zjištěno, že užívání samotného tabáku zvyšuje šanci onemocnět rakovinou močového měchýře o 50 procent ve srovnání s respondenty, kteří neužívali ani tabák, ani konopí.“

Tento závěr zřejmě nikoho nepřekvapí, avšak v abstraktu se dále dočteme následující: „U uživatelů jak tabáku, tak konopí bylo však prokázáno, že toto riziko klesá na 28 procent.“

V závěru se navíc píše, že „u pozorovaných mužů, kteří užívali pouze konopí, bylo riziko onemocněním dokonce o 45 procent nižší než u subjektů neužívajících ani jednu substanci.“

Podle autorů by tyto překvapivé výsledky vypovídající o „vlivu konopí na snížení rizika onemocněním rakovinou močového měchýře mohly vést k odhalení nových způsobů, jak předcházet a léčit tento druh onkologického onemocnění“.

Zdroj: www.goldjournal.net/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!