Aktuální článek
Spotřeba alkoholu by po legalizaci coffeeshopů mohla klesnout až o čtvrtinu

Spotřeba alkoholu by po legalizaci coffeeshopů mohla klesnout až o čtvrtinu

  • David Nutt, renomovaný psychiatr, odborník na drogy a bývalý předseda vládní Komise pro drogové záležitosti ve Velké Británii je přesvědčen, že povolení existence coffeeshopů, jak je známe z Nizozemska, by přispěla ke snížení míry konzumace alkoholu.

 Profesor Nutt to prohlásil před Komisí pro interní záležitosti britského parlamentu v rámci své obhajoby dřívějšího prohlášení, v němž uvedl, že „užívání extáze představuje menší ohrožení zdraví než jízda na koni“. Ze své rétoriky tedy pranic neslevil, a to navzdory skutečnosti, že právě původní výrok o extázi byl důvodem jeho odvolání z postu předsedy Komise pro drogové záležitosti (Advisory Committee on the Misuse of Drugs – ACMD).

Rozumný návrh

David Nutt ve svém projevu vyčíslil předpokládané náklady spojené s legální distribucí konopí – ty by podle něho měly čítat zhruba pět set milionů liber ročně. Většina z těchto prostředků by měla být investována do vydávání varovných a informačních publikací a letáků. Jedná se o částku zanedbatelnou ve srovnání s šesti miliardami liber, které jsou každoročně investovány do kampaně za bezpečnější užívání alkoholu a také do opatření spojených s osobami konzumujícími alkohol v míře vyšší než je společensky přijatelné.

Profesor Nutt tvrdí, že zrušení trestů za užívání a držení konopí by mělo mizivé množství negativních dopadů.

Jeho návrh na dekriminalizaci užívání všech návykových látek podpořila také další bývalá vládní poradkyně, profesorka Lesley Kingová. Naprostá většina uživatelů extáze podle ní neškodí sobě ani společnosti.

Profesor Nutt také obhajoval své dřívější vyjádření o nebezpečnosti jízdy na koni statistikami, které vyčíslily prostředky investované státním zdravotnictvím do léčby úrazů spojených s touto aktivitou. Obecně je podle něj pomíjen také fakt, že neovladatelní koně způsobí za rok více než stovku dopravních nehod.

Nezbedný profesor

„Jízda na koni je výrazně rizikovější činností než užívání extáze,“ prohlásil znovu Nutt. „Obě činnosti mají až nečekaně mnoho společného – jsou oblíbené mezi mládeží, jsou nebezpečné a návykové.“

Tímto příkladem se snažil poukázat na to, že klasifikace nejrůznějších návykových látek nemá často žádnou spojitost s jejich společenskou nebezpečností. Drogové politice v posledních čtyřiceti letech, konkrétně od přijetí zákona o zneužívání drog v roce 1971, podle něj dominovala právě politika na úkor vědy a jejích poznatků.

Pár let staré rozhodnutí ministra vnitra o zařazení lysohlávek do kategorie A, kam mimo jiné patří také heroin nebo crack, bylo posledním hřebíčkem do rakve selského rozumu. Jedinou drogou, která byla za celou dobu platnosti zákona přesunuta z vyšší kategorie nebezpečnosti do nižší, je konopí (ovšem po krátké době bylo vráceno zpět).

David Nutt se domnívá, že zrušení trestů za užívání a držení konopí by mělo mizivé množství negativních dopadů, alespoň pokud by se podařilo zamezit jeho propagaci v médiích. Většina mládeže má s látkou předchozí zkušenosti, takže se nedá očekávat ani rapidní nárůst počtu uživatelů.

Alkohol je metla lidstva

Uznávaný psychiatr se již dříve vyjádřil pro lékařský časopis Lancet v tom smyslu, že nejnebezpečnější návykovou látkou ve Velké Británii je nade vší pochybnost alkohol, především pro svůj nezanedbatelný vliv na nárůst případů domácího násilí, zneužívání dětí nebo dopravních nehod.

„Státem regulovaný trh se substancemi, jež jsou v současné době a za současných zákonných podmínek nelegální, by mohl podle dřívějších zkušeností z Nizozemska napomoci poklesu spotřeby alkoholu až o 25 procent. Osobně bych se navíc raději na ulici potkával s lidmi zkouřenými než s těmi opilými,“ upozorňuje Nutt a dodává: „Narkotika jsou celosvětově druhým největším obchodním artiklem hned po ropě. Jejich výroba ani prodej však nejsou nikterak regulovány a nepodléhají žádné kontrole. V takové situaci není možné vést válku s drogami a domnívat se, že máme vyhlídku na úspěch.“

Současná klasifikace nejrůznějších návykových látek nemá často žádnou spojitost s jejich společenskou nebezpečností.

Projev Davida Nutta se stal bezprostředním terčem kritiky především ze strany konzervativních členů komise, kteří považují za nemorální už samotné přirovnání extáze k jízdě na koni.

Podle Mario Dunna, jenž se podílel na sesazení profesora z čela komise, by „žádná zodpovědná vláda nepřipustila, aby se člověk jako Nutt vůbec dostal na pozici poradce v oblasti narkotik“.

Po Nuttově odvolání byl na jeho místo v čele drogové komise jmenován profesor Les Iversen, který se od výroků svého předchůdce distancoval. Členům komise z řad poslanců nicméně přednesl cíle svého působení v tomto poradním orgánu – jedním z nich je i snížení počtu mladých lidí trestně stíhaných za držení konopí.

Zdroj: www.theguardian.com/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!