Aktuální článek
Naši malí recidivisté aneb Vyloučení ze školy kvůli konopí je kontraproduktivní

Naši malí recidivisté aneb Vyloučení ze školy kvůli konopí je kontraproduktivní

  • Nová studie ukazuje, že dočasné vyloučení dětí ze školy kvůli konopí je od užívání neodradí – naopak se zvýší pravděpodobnost, že se ke konopí znovu vrátí.

Výzkum byl proveden vědci z Washingtonské a Melbournské univerzity a srovnával přístup k drogám ve školách v americkém státě Washington a v australském státě Victoria. Cílem bylo zjistit, jak přístup škol k drogové problematice mládeže ovlivňuje užívání konopí u studentů.

Jeden by se nestačil divit

Žáci docházející do škol, které za užívání nelegálních drog udělují dočasné vyloučení, jsou podle výzkumu 1,6krát náchylnější k opětovnému užití konopí než jejich vrstevníci ve školách, kde taková nařízení nejsou.

Spoluautor studie Richard Catalano, profesor vyučující sociální práce Washingtonské univerzitě, vyjádřil své překvapen tím, že dočasná vyloučení žáky od užívání neodrazují.

Výzkum naopak zjistil, že ve školách, kde takoví žáci nejsou podmínečně vyloučeni, ale pouze nahlášeni školnímu výchovnému poradci, je počet uživatelů konopí téměř o 50 procent nižší.

U ostatních metod trestu za užití drog – tedy v případě posílání žáků do rehabilitačních center, bezpodmínečného vyloučení ze školy nebo přivolání policie – se počty uživatelů nijak výrazně nelišily.

Data, z nichž výzkum vycházel, byla v březnu letošního roku publikována ve vědeckém časopise American Journal of Public Health a byla sbírána od roku 2002 ve více než 3 200 sedmých a devátých třídách základních škol.

Státy Washington a Victoria byly vybrány, protože mají podobnou rozlohu i demografické složení obyvatelstva, nicméně přístup jejich škol k udělování trestů za užívání drog je výrazně odlišný.

Ve školách, kde mladí kuřáci konopí nejsou podmínečně vyloučeni, ale pouze nahlášeni školnímu výchovnému poradci, je počet uživatelů téměř o 50 procent nižší.

Školy ve státě Washington při přestupcích souvisejících s konopím častěji volají policii či žáky dočasně vylučují, zatímco školy ve státě Victoria používají mírnější a méně represivní přístup – raději volí poradenskou službu.

Při porovnání těchto dvou států také vyšlo najevo, že žáci ve washingtonských školách užívají konopí častěji. Téměř 12 procent žáků devátých tříd užilo konopí v posledním měsíci, zatímco ve státě Victoria bylo takových žáků pouze 9 procent.

Zdroj: http://www.independent.co.uk/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!