Aktuální článek
Plíce a roky kouření

Plíce a roky kouření

  • Mezi veřejností stále převládá názor, že kouření konopí s sebou nese obdobná zdravotní rizika jako kouření tabáku, ačkoli tyto předpoklady nebyly nikdy vědecky potvrzeny. Naopak několik rozsáhlých studií z posledních let ukazuje, že pravda je někde jinde.

Mýty a fakta

Odhlédneme-li od nezpochybnitelné škodlivosti vdechování jakéhokoli horkého vzduchu či kouře, byly konopí přisuzovány stejné, ne-li horší dopady na zdraví, jaké byly opakovaně prokázány u tabáku: od astmatu přes chronickou obstrukční plicní nemoc, dušnost až po rakovinu plic, jícnu, krku a dalších cest dýchacích. Ve skutečnosti ale žádná studie neprokázala, že by kouření konopí mělo závažné zdravotní důsledky – kromě mírnějších symptomů bronchitidy u nejtěžších kuřáků.
Nejnovějším důkazem budiž výsledky dlouhodobého výzkumu odborníků z Emoryho univerzity v Atlantě, kteří přes dvacet let sbírali data o kouření konopí od několika tisíců Američanů ve věku 18 až 59 let.

Autoři studie publikované začátkem letošního roku v odborném žurnálu Annals of the Thoraic Society potvrdili, že „kouření konopí v průměrném množství jednoho jointu denně není ani po dvaceti letech užívání spojeno s poklesem sekundové vitální kapacity (FEV1) nebo škodlivými změnami spirometrických hodnot u onemocnění malých dýchacích cest.

Ze studie dokonce vyčteme, že „u dlouhodobých kuřáků tabáku může mít konopný kouř určité protektivní účinky na plíce. Co se týče negativních dopadů tabákového kouře, oproti konopí jsou neporovnatelně větší.

Rizika ano, ale jaká

U dlouholetých kuřáků konopí „nebyly ani po dvaceti letech vypozorovány žádné závažné negativní dopady inhalace konopného kouře s výjimkou průvodních symptomů bronchitidy,“ uzavírají autoři z Atlanty svůj výzkum.

Jak potvrzují další odborné práce, i těmto příznakům se lze vyhnout v případě, kdy kuřák konopí přestoupí na zdraví šetrnější vaporizaci – inhalaci výparů, nikoli spalovaného rostlinného materiálu.

Jiná dvacet let trvající studie, jejíž závěry byly publikovány v roce 2012 v odborném časopise Journal of the American Medical Association, odhalila, že „kumulativní vystavení konopnému kouři po dobu ‚sedmi jointových let‘ (kdy dané číslo představuje průměrnou spotřebu – v rozsahu sedmi let), není spojeno se závažnějšími negativními dopady na fungování plic.“

Stejné závěry přinesla i novější studie z roku 2013, v níž tým lékařů z Kalifornské univerzity pod vedením renomovaného plicního specialisty Dr. Donalda Tashkina zjistil následující: „Pravidelné kouření konopí způsobuje mikroskopická zranění velkých dýchacích cest, což následně může vést k projevům chronické bronchitidy, které po přerušení užívání ustupují.“

Na druhou stranu se v této studii nepodařilo prokázat, že by „kouření konopí souviselo s rozvojem rakoviny plic, chronické obstrukční plicní nemoci, dušnosti nebo bulózní plicní choroby.“

Na závěr ještě nechme promluvit celosvětově uznávaného odborníka na plicní onemocnění a emeritního profesora medicíny Dr. Tashkina: „Pravidelná inhalace konopného kouře nemá za následek abnormality ve fungování plic ani nezvyšuje riziko onemocnění rakovinou plic nebo horních cest dýchacích. Celkově lze konstatovat, že riziko rozvoje plicních onemocnění je v případě konopného kouře relativně nízké a mnohonásobně nižší než v případě kouření tabáku.“

Zdroje:
•    Pletcher, Mark J. a kol.: „Association Between Marijuana Exposure and Pulmonary Function Over 20 Years“, The Journal of the American Medical Association, 2012.
•    Tashkin, Donald P. a kol.: „Effects of Marijuana Smoking on the Lung,“ Annals of the American Thoraic, 2013.
•    Kempker,  Jordan a kol.: „Effects of Marijuana Exposure on Expiratory Airflow: A Study of Adults who Participated in the U.S. National Health and Nutrition Examination Study,“ Annals of the American Thoraic, 2014.  

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!