Aktuální článek
Kofi Annan: Válka proti drogám nepřinesla užitek nikomu – ani západní Africe, ani zbytku světa

Kofi Annan: Válka proti drogám nepřinesla užitek nikomu – ani západní Africe, ani zbytku světa

  • V roce 2013 zveřejnila OSN zprávu, v níž odhaduje, že obchod s kokainem v západní Africe dosahoval hodnoty nejméně 1,25 miliardy dolarů ročně. Jde o částku přesahující součet vládních rozpočtů několika zemí v této oblasti, jež se stala významným překladištěm mezi výrobci z Latinské Ameriky a konzumenty ve Spojených státech a Evropě.

Aktivity spojené s obchodování s kokainem mohou podrýt fungování státních institucí a narušit hospodářský vývoj a demokracii v této části světa, která se teprve nedávno vzpamatovala z dlouhých desetiletí násilných konfliktů a nestability.

Nezvladatelná válka

Politické a bezpečnostní instituce v západní Africe jen s obtížemi reagují na tyto hrozby a nejsou vždy dostatečně vybavené k tomu, aby mohly podniknout náležitá preventivní opatření.

Strategie „války proti drogám“, zaměřená v první řadě na potlačení distribuce drog, má za následek to, že západní Afrika – a v podstatě ani žádná jiná část světa – tento závažný problém nedokáže vyřešit.

Ze zkušenosti již víme, že nasazení síly nijak neomezí dodávky drog ani kriminalitu a korupci, která tento „byznys“ provází.

Vzdělávání, léčba a dekriminalizace společnosti poslouží daleko více než neustálé odvracení zraku od toho, jaký dopad má válka proti drogám na zdraví a blaho lidí.

Vlády, jež se zaměřují na uživatele drog a malé dealery, často neúměrně zatěžují systém trestního soudnictví a nemají prostředky na řešení zdravotních a sociálních problémů spojených s nárůstem nelegálního obchodu, spotřeby a produkce drog.

V roce 2013 se situace natolik zhoršila, že jsem se rozhodl svolat Západoafrickou komisi pro narkotika (WACD), které předsedá bývalý nigerijský prezident Olusegun Obasanjo a jejímiž členy jsou významné osobnosti zemí západní Afriky z různých oblastí společenského života.

Komise se shodla, že současné postupy nejsou efektivní a navíc poškozují úsilí namířené k potlačení hrozeb spojených s drogami. Z jednání také vyplynulo, že drogy se touto oblastí nejen přepravují, ale jsou také lépe dostupné místnímu obyvatelstvu, které je ve zvýšené míře konzumuje. Například neustále narůstá spotřeba kokainu ve všech formách, obzvláště mezi mladými lidmi.

Prevence a léčba místo prohibice a represe

Uživatelé drog potřebují pomoc, a ne trest. Proto jsme doporučili, aby se užívání drog primárně řešilo v rámci veřejného zdravotnictví. Státní orgány by se pak měly zaměřit na trestání velkých obchodníků s drogami, jelikož ti ve většině případů stíhání unikají.

Ze zkušenosti již víme, že nasazení síly nijak neomezí dodávky drog ani kriminalitu a korupci, která tento „byznys“ provází.

 Vzdělávání, léčba a dekriminalizace poslouží naší společnosti daleko více než neustálé odvracení zraku od toho, jaký dopad má válka proti drogám na zdraví a blaho lidí. S touto krizí se v první řadě musejí vypořádat vlády a obyvatelé západoafrických států.

Avšak Evropa a Spojené státy, jež tvoří hlavní trh pro drogy procházející naším regionem, také musejí nést část tohoto břímě. Například situace kolem viru ebola ukázala, že podpora zdravotnické infrastruktury v západní Africe je v zájmu všech.

Již v minulosti jsem upozorňoval na to, že ačkoli drogy zničily život mnoha lidem, špatná vládní politika jich má na svědomí ještě více. Tuto chybu již nesmíme opakovat.

Nelze očekávat, že by vlády samy vyřešily všechny problémy, a proto svou roli v tomto procesu musí sehrát i občanská společnost a mezinárodní komunita. Západní Afrika nesmí v boji s tímto nebezpečím zůstat osamocena.

Státní instituce, občanská společnost a místní organizace musejí spolupracovat, aby bylo možné udržet v západní Africe mír a stabilitu.

Zdroj: http://www.vice.com/read/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!