Aktuální článek
IACM zpravodaj

IACM zpravodaj

  • VE SPOLUPRÁCI S MEZINÁRODNÍ ASOCIACÍ PRO KANABINOIDNÍ LÉČBU (IACM) PŘINÁŠÍME ZPRÁVY A STUDIE ZE SVĚTA LÉČBY KONOPÍM

Věda: Konopný extrakt zlepšuje symptomy u pacientů s odolnou spasticitou způsobenou roztroušenou sklerózou

Účinky konopného extraktu Sativex byly zkoumány v rozsáhlé studii Fáze III, prováděné v několika evropských zemích s pacienty s refraktorní spasticitou, způsobenou roztroušenou sklerózou. Studie se skládala ze dvou fází. V prvních čtyřech týdnech byl pacientům podáván konopný extrakt metodou single-blinded a poté pacienti, u kterých bylo dosaženo dvaceti- a víceprocentního zlepšení spasticity postoupili do dvanáctitýdenní náhodně rozdělené double-blind placebem kontrolované fáze. Výsledky byly publikovány již 11. března 2009 výrobcem Sativexu, britskou společností GW Pharmaceuticals a taktéž v IACM Bulletinu.

Z 572 sledovaných subjektů dosáhlo po 4 týdnech alespoň dvacetiprocentního zlepšení po 272. Náhodně rozděleno bylo 241 osob. V omezení spasticity došlo k vysoce signifikantnímu rozdílu ve prospěch Sativexu. Navíc také frekvence křečí, spánek a celkový dojem změny byly u pacientů i u lékařů vesměs výrazně ve prospěch Sativexu. Výzkumníci shrnuli, že použitý model studie poskytuje metodu k určení efektivity a bezpečnosti kanabinoidů „způsobem, který blíže odráží navrhovanou klinickou praxi omezením na podávání léku těm pacientům, kterým pravděpodobně může pomoci“.

(Zdroj: Novotna A, Mares J, Ratcliffe S, Novakova I, Vachova M, Zapletalova O, Gasperini C, Pozzilli C, Cefaro L, Comi G, Rossi P, Ambler Z, Stelmasiak Z, Erdmann A, Montalban X, Klimek A, Davies P; the Sativex Spasticity Study Group. A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, enriched-design study of nabiximols (Sativex), as add-on therapy, in subjects with refractory spasticity caused by multiple sclerosis. EUR J Neurol. 2011 Mar 1. [in press])

Norsko: Drogová agentura považuje dovoz konopí norským občanem z holandské lékárny za legální

Norský občan trpící posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a hyperaktivitou s poruchou pozornosti (ADHC) se pokusil dovézt konopí od holandské společnosti Bedrocan do Norska. To ale bylo konfiskováno celní správou. Pan Berg chtěl vyzkoušet léčbu konopím, což podporoval i jeho lékař.

Podle emailu pro IACM pan Berg obdržel dopis od právního poradce ze Zdravotních a sociálních služeb (ombudsmana), ve kterém mu bylo sděleno, že norská protidrogová agentura potvrdila, že dovozem konopí z holandské lékarny do Norska podle článku 75 Schengenské dohody mezi evropskými státy nedošlo k porušení zákona. Pan Berg nyní očekává navrácení svého konopí policií.

(Zdroj: osobní komunikace s panem Bergem z 2. března 2011)

Věda: THC je dle případových zpráv z univerzity prospěšné při léčbě dětí s křečemi, bolestí a rakovinou

Podle případových zpráv z Centra pro paliativní medicínu a pediatrickou terapii bolesti na saarlandské univerzitě v Německu je THC (Dronabinol) účinným a dobře snášeným lékem při léčbě různých závažných onemocnění u dětí. Vědec z univerzity podal zprávu o zkušenostech z léčení 13 dětí ve věku od 7 měsíců do 17 let s vážnými problémy a křečemi, a také dalších asi 50 pacientů s rakovinou ve věku od 3 měsíců výše.

Všem dětem byla podávána pomalu se zvyšující dávka. Průměrná dávka Dronabinolu po ukončení stanovování dávky byla u dětí se spasticitou a bolestí 0,2 mg/kg tělesné váhy. U všech dětí byla během 48 hodin po započetí léčby pozorována redukce bolesti, u některých podstatná. Účinnost v oblasti spasticity se projevila během jednoho až dvou týdnů. U některých pacientů mohlo být omezeno léčení opiáty. Většina pacientů s rakovinou měla prospěch ze zvýšení apetitu a váhy, omezení nausey a zvracení a také zlepšení kvality spánku a omezení úzkosti. Ani u dlouhodobé léčby nebyly zaznamenány žádné relevantní vedlejší účinky.

(Zdroj: Gottschling S. [Kanabinoidy u dětí] [článek v němčině] Cannabinoide bei Kindern. Angewandte Schmerztherapie und Palliativmedizin 2011;(1):55-57.)

Krátce

USA: Syntetické kanabinoidy
Úřad pro potírání drog USA (Drug Enforcement Administration-DEA) sdělil 1. března 2011, že využije svého institutu nouzového plánu (emergency scheduling authority) ke kontrole pěti syntetických kanabinoidů (JWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47,497 and cannabicyclohexanol), které jsou používány k výrobě produktů jako Spice (název pro syntetickou „chytrou“ drogu). Toto dočasné opatření bude účinné minimálně po dobu jednoho roku, než DEA a americké ministerstvo zdravotnictví dále určí, zda by tyto chemikálie měly být trvale zakázány.

(Zdroj: UPI z 1. března 2011)

Nizozemí: Cannabis clubs
Město Utrecht chce, aby si uživatelé konopí pěstovali své vlastní konopí formou kooperativy. Vláda nicméně prohlásila, že to by bylo ilegální. Užívání konopí je legální, avšak masové pěstování rostlin konopí je nelegální aktivita kontrolovaná zločineckými skupinami. „Tímto experimentem se s tímto problémem chceme vypořádat. Pokud si uživatelé budou pěstovat konopí sami, dostanou se mimo zločineckou a nelegální scénu,“ uvedl zástupce města.

(Zdroj: Reuters, 11. března 2011)

USA: Legalizace
Anketa realizovaná společností Pew Research Center for the People and the Press ukazuje, že se ve srovnání s loňským rokem opět zvýšila podpora pro legalizaci konopí. Podle výsledků ankety, publikovaných 3. března 2011, se hlasující rozdělili podle otázky, zda by užívání konopí mělo nebo nemělo být legální. Polovina (50 procent) je proti legalizaci, zatímco téměř stejný počet (45 procent) hlasovalo ve prospěch legalizace konopí. Podpora legalizace konopí se zvýšila oproti březnu 2010 o 4 procentní body a průběžně roste již po 40 let. Podpora legalizace konopí nebyla nikdy předtím vyšší.

(Zdroj: Pew Research Center for the People and the Press, 3. března 2011)

Nepál: Hinduistický festival
Nepálské úřady zakázaly prodej konopí v průběhu populárního hinduistického Holi festivalu, při němž svatí muži tradičně tuto drogu kouří a sdílí ji s ostatními. 2. března se festivalu v Káthmándú u nejsvatějšího hinduistického chrámu v Nepálu zúčastnilo okolo 500 tisíc hinduistů. Tisíce svatých mužů každoročně cestují ze sousední Indie do Nepálu na festival, který vyznačuje konec zimy. Zlatým hřebem bývá noční oheň, kolem něhož věřící pokuřují konopí.

(Zdroj: Associated Press, 3. března 2011)

Věda: Konopí za volantem
Výzkumníci z Monash University ve Victorii v Austrálii zjišťovali přítomnost drog u 1 714 zraněných řidičů, odvezených do nemocnice. Alkohol nad 0,1 promile byl přítomen u 29 procent řidičů. Prevalence THC byla 9,8 procent, z nichž 70 procent mělo v krvi koncentraci 10 ng/ml krve nebo vyšší. Antidepresiva byla přítomná u 9,3 procent řidičů, benzodiazepiny v 8,9 procentech.

(Zdroj: Drummer OH, et al. Forensic Sci Int. 4. března 2011 [in press])

Nizozemí: Coffee shopy
Výzkumníci z Utrechtské univerzity v Nizozemí zkoumali efekty systému coffee shopů v Nizozemí. V posledních letech došlo ke zpřísnění holandské politiky coffee shopů a počet coffee shopů se snížil. Míra prevalence konopí v dospělé populaci se nalézá mírně pod evropským průměrem; tato míra je relativně vysoká u adolescentů a věk, ve kterém dochází k prvnímu užití, se jeví nízký. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je míra užívání tvrdých drog v holandské dospělé populaci i mezi adolescenty průměrná až nízká.

(Zdroj: Monshouwer K, et al. Drug Alcohol Rev 2011;30(2):148-56.)

Věda: Psychóza
V Německu byla provedena časová, na populaci založená kohortová studie, které se zúčastnilo 1 923 jednotlivců z obecné populace, kteří byli na začátku ve věku mezi 14 a 24 lety. Byli sledováni po dobu deseti let. U jedinců, kteří na začátku neuváděli žádné psychotické symptomy ani užívání konopí v dosavadním průběhu života, zvýšilo pozdější užívání konopí riziko pozdějšího výskytu psychotických symptomů. Riziko se zdvojnásobilo (upravený podíl šancí 1,9). Kromě toho dlouhodobé užívání konopí zvýšilo riziko trvalých psychotických symptomů. Výzkumníci shrnuli, že „užívání konopí je rizikovým faktorem pro rozvoj nahodilých psychotických symptomů“.

(Source: Kuepper R, et al. BMJ. 2011;342:d738.)

Věda: Poranění jater
Podle výzkumu Národního institutu pro zneužívání alkoholu a alkoholismus v Bethesdě, USA, snižuje kanabidiol (CBD) následky sníženého prokrvení jater v modelu jaterní ischemie u myší. Dodávka krve do jater byla za tímto účelem nejprve přerušena, a poté znovu obnovena. CBD výrazně snížil rozsah otoku jater a odumírání buněk. Tento účinek nebyl zprostředkován kanabinoidními receptory.

(Zdroj: Mukhopadhyay P, et al. Free Radic Biol Med. 26. února 2011 [in press])

Věda: Zvýšený krevní tlak
Podle studie provedené na Johns Hopkins University v Baltimore, USA, vedlo náhlé přerušení užívání konopí k výraznému zvýšení krevního tlaku. Účastníky studie bylo 13 pravidelných uživatelů konopí. U šesti z nich bylo zvýšení krevního tlaku po vysazení užívání konopí podstatné s průměrným pozorovaným nárůstem až 23 mmHg systolického krevního tlaku. Srdeční tep se během abstinence také zvýšil, avšak tento efekt nebyl klinicky významný.

(Zdroj: Vandrey R, et al. J Addict Med 2011;5(1):16-20.)

Věda: Infarkt
Vědci z Hasselt University v Diepenbeek, Belgie, prozkoumali literaturu týkající se spouštěčů infarktu myokardu. Nejčastějšími spouštěcími faktory byly vystavení dopravě (7,4 procenta), fyzická námaha (6,2 procenta), alkohol (5 procent), káva (5 procent), znečištění vzduchu (4,8 procent), negativní emoce (3,9 procent), hněv (3,1 procenta), těžká jídla (2,7 procenta), pozitivní emoce (2,4 procenta), sexuální aktivita (2,2 procenta), užívání kokainu (0,9 procenta), užívání konopí (0,8 procenta) a infekce dýchacích cest (0,6 procenta).

(Zdroj: Nawrot TS, et al. Lancet 2011;377(9767):732-40.)

Věda: Alzheimerova choroba
Podle výzkumu na institutu Cajal v Madridu, Španělsko, byl kanabidiol (CBD) schopen modulovat funkci mikroglií, imunitních buněk v mozku, v modelu Alzheimerovy choroby na myších. Vědci poznamenali, že „vzhledem k tomu, že CBD není psychoaktivní, může to představovat nový terapeutický přístup k této neurologické poruše.“

(Zdroj: Martin-Moreno AM, et al. Mol Pharmacol. 24. února 2011 [in press])

Věda: Cvičení
Vědci z USA zkoumali hypotézu, že cvičení mírné intenzity zvyšuje motivaci k omezení užívání konopí, na 146 mladých dospělých uživatelích konopí. Cvičení bylo asociováno s motivy orientovanými na zvládání užívání. Shrnuli, že „tato zjištění rozšiřují předchozí práce a podporují potenciální užitečnost umírněného cvičení aerobiku pro vypořádání se s problémy užívání marihuany.

(Zdroj: Smits JA, et al. Am J Addict 2011;20(2):113-9.)

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!