Aktuální článek
Pražská konference o léčebném konopí

Pražská konference o léčebném konopí

  • V Praze se 4.–7. března 2015 uskutečnila mezinárodní konference „Léčebné konopí a kanabinoidy: Politika, věda a medicínská praxe“ týkající se využití konopí v lékařství, nejnovějších vědeckých výzkumů a okrajově i politických dopadů prohibice.

Hlavním záměrem organizátorů v čele s adiktologem a epidemiologem Tomášem Zábranským bylo seznámit členy české zdravotnické profese se zkušenostmi lékařů, sester a dalšího lékařského personálu ze zemí, v nichž bylo konopí k léčbě legalizováno již před lety (jedná se především o Izrael, dále pak Nizozemsko, Spojené státy a Kanadu).

Cenné informace nejen pro lékaře

Jeden z hlavních (ovšem rozhodně ne jediných) problémů zavádění konopné léčby do české zdravotnické praxe představuje skutečnost, že naprostá většina lékařů u nás stále nemá o konopí dostatek informací a bojí se ho nemocným doporučovat nebo se o jeho užívání vůbec bavit.

O konferenci podle pořadatelů nakonec projevilo zájem několik desítek českých i zahraničních zdravotníků. Doufejme tedy, že se podaří nasměrovat lékaře v České republice k tomu, aby konopí začali ve větší míře pacientům doporučovat anebo přímo předepisovat.


Kromě zahraničních lékařů do Prahy přicestovala přednášet i celá řada renomovaných odborníků a badatelů, kteří léčebné vlastnosti konopí a jeho působení na lidský endokanabinoidní systém zkoumají už dlouhá léta a do České republiky přijeli představit nejnovější výsledky svých studií.

Část programu byla věnována i odborníkům na mezinárodní prohibiční zákony týkající se konopí a globální selhání války proti všem drogám. Na samotný závěr dostali možnost vystoupit dokonce i zástupci aktivistů a léčitelů, kteří přítomné posluchače seznámili s případy samoléčby konopím a produkty z něj.

Den první – šlamastyky globální protidrogové politiky

První den patřil především úvodnímu zahájení konference a představení čestných hostů, mezi něž patřili mimo jiné ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil nebo komisař Globální komise pro drogovou politiku Michel Kazatchkine.
Na první plenární přednášce úvodního dne diskutoval právě profesor Kazatchkine se Steph Shererovou, ředitelkou největší americké organizace sdružující pacienty léčící se konopím Americans for Safe Access, prezidentem konference Pavlem Bémem a Pavlem Pachtou, bývalým dlouholetým pracovníkem INCB (Mezinárodní výbor pro kontrolu narkotik při OSN).

Celá moderovaná přednáška a diskuze se nesla v duchu všeobecné shody přítomných expertů jak v sále, tak v předsálí na tom, že prohibice a represe drog na mezinárodní i národní úrovni naprosto selhává, čehož nejzřetelnějším příkladem je právě prohibice relativně neškodné drogy, jakou je konopí.

Bylo skvělé slyšet dlouholetého a uznávaného člena Globální komise pro drogovou politiku, jak vysvětluje rozdíly mezi prohibicí a legální regulací a apeluje na zásadní změnu přístupu mezinárodního společenství i jednotlivých států zejména ke konopí, ale i dalším substancím, v současnosti ilegálním.

Mezi přítomnými odborníky na drogovou politiku, závislosti a legislativu bylo přitom těžké najít někoho, kdo by s Kazatchkinem nesouhlasil. Lze si proto pouze povzdechnout nad tím, že se prvního dne konference nezúčastnili také ministr vnitra Milan Chovanec nebo šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Možná by se konečně zamysleli nad tím, že represivní přístup a boj proti drogám jsou zcela kontraproduktivní.

Den druhý – konopí v klinické praxi lékaře, sestry a lékárníka

Druhý den byl zahájen moderovanou přednáškou o novinkách v léčbě konopím a výzkumu, jíž předsedal nestor konopné vědy a objevitel THC Raphael Mechoulam.
S nejnovějšími poznatky o přínosech vaporizace konopí bohatého na dva hlavní léčivé kanabinoidy THC a CBD vystoupil nizozemský biochemik Arno Hazekamp a za zmínku zcela jistě stojí i přednáška respektovaného amerického lékaře a specialisty na bylinnou medicínu Ethana Russo o praktických aspektech a úskalích vědeckého výzkumu látek obsažených v konopí.

Zbytek dne patřil prvním seminářům vedeným zdravotníky z Izraele, které byly primárně určené českým lékařům a sestrám a měly je zasvětit do tajů a úskalí léčby konopím.

Posluchači se nejprve z úst dlouholetého ředitele izraelského programu léčby konopím psychiatra Yehudy Barucha dozvěděli vše, co by měli vědět o obavách prvouživatelů, možných vedlejších účincích a nejčastějších reakcích v počátcích konopné léčby. Zároveň se jim dostalo vysvětlení ohledně toho, jak funguje lidský endokanabinoidní systém v součinnosti s kanabinoidy obsaženými v konopí.
Poslední seminář druhého dne byl zároveň nejslabším článkem celé konference – izraelská sestra na něm měla popsat všechny možné formy aplikace konopí i to, jak na ně nemocní mohou reagovat, nicméně celý výklad působil zmateně a sestra v jeho průběhu nebyla schopná fundovaně zodpovídat základní otázky přítomných českých lékařů a farmaceutů.

Den třetí – vznik mezinárodní pacientské organizace IMCPC

Třetí den pokračovaly školící semináře pro lékaře, sestry a farmaceuty, proběhla moderovaná přednáška „Etické otázky v léčbě konopím a kanabinoidy“, ale především byla po dvoudenním jednání oficiálně založena Mezinárodní koalice pacientů pro léčebné konopí (International Medical Cannabis Patients Coalition – IMPCP – www.imcpc.org).

Tuto pacientskou koalici založili zástupci organizací ze čtrnácti zemí Evropské unie, Kanady a Spojených států s cílem reformovat zastaralé mezinárodní úmluvy a prohibiční zákony, které brání lidem po celém světě svobodně využívat léčebných vlastností konopí.

Již několik dní poté se vydali zástupci IMCPC na jednání Komise OSN o omamných látkách (Commission on Narcotic Drugs) do Vídně, které je bráno jako přípravné setkání před veledůležitým Mimořádným zasedáním OSN o drogách příští rok v New Yorku (UNGASS – The UN General Assembly Special Session on Drugs).
Zde se jim podařilo předložit tzv. Pražskou deklaraci jako základní listinu této nové pacientské organizace a představit hlavní myšlenky předním politickým představitelům z různých zemí.

Ze seminářů třetího dne konference lze vyzdvihnout zejména precizní výklad energického maďarského profesora z Debrecínské univerzity Tamáse Biró o léčebném potenciálu kanabinoidů v dermatologii. Mimo jiné uvedl, že dosavadní výzkumy ukazují na výraznou účinnost zejména CBD, ale i THC při léčbě akné, atopických ekzémů, lupénky, svědění a dalších typických kožních onemocnění.
Zároveň potvrdil působení hlavních kanabinoidů proti stárnutí a předpověděl rychlý nástup produktů obsahujících kanabinoidy na trh s kosmetickými i lékařskými přípravky.

Den čtvrtý – laboratorní výzkumy versus zkušenosti se samoléčbou

Poslední den byl nejprve zasvěcen vysoce odborným prezentacím výsledků nejnovějších výzkumů z Nizozemska, Izraele, Španělska, ale i České republiky a na úplný závěr dostali možnost promluvit i známí propagátoři samoléčby konopím Dušan Dvořák, Jindřich Bayer a další aktivisté ze zahraničí.

Z přednášek patřily k nejzajímavějším příspěvky profesorky Cristiny Sanchézové z Madridu a profesora Davida Meiriho z izraelské Haify, kteří se svými týmy stojí v popředí světového výzkumu léčebného potenciálu kanabinoidů v onkologii.
Cristina Sanchézová se posledních zhruba deset let zabývá aplikací THC a CBD na odlišné formy agresivních nádorů u hlodavců, přičemž výsledky její práce dávají velkou naději na budoucí uplatnění této formy léčby i u lidí. Sama na závěr svého příspěvku zdůraznila, že lékařská obec a političtí představitelé by se měli zasadit o zahájení mnohem rozsáhlejších výzkumů a především klinických studií léčby rakovinných onemocnění pomocí kombinace současných metod a kanabinoidní terapie.

David Meiri oproti tomu v Izraeli za pomoci nejmodernějších přístrojů zkoumá přesné mechanismy protirakovinného působení jednotlivých látek přítomných v konopí, aby bylo v budoucnu možné aplikovat vysoce „individualizovanou a personalizovanou“ formu účinné léčby – tedy předepisovat na konkrétní formy rakoviny u konkrétních jedinců vybrané látky v ideálním poměru.

Na úplný závěr konference proběhl ještě seminář moderovaný nestorem české konopné vědy Lumírem Ondřejem Hanušem, v jehož průběhu se svými příspěvky vystoupilo šest aktivistů a pacientů z České republiky i dalších zemí, kteří hovořili o případech samoléčby pomocí výtažků z konopí.

Celkově můžeme konstatovat, že konference byla svým obsahem velmi zajímavá a přínosná a nezbývá než věřit, že přinese svěží vítr do bolestivě pomalého procesu zpřístupnění konopí k léčbě všem českým pacientům, kteří by z něj mohli profitovat.
Zároveň je důležité, že se na konferenci diskutovalo i o nutnosti globální změny současných prohibičních zákonů, aby za samotné pěstování a užívání konopí pro vlastní potřebu nebyl nikdo perzekvován – ať už se jedná o užívání za léčebnými účely, nebo rekreačními.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!