Aktuální článek
Jak mluvit s rodiči o konopí

Jak mluvit s rodiči o konopí

  • Miliony teenagerů po celém světě kouří konopí, aby se zbavili stresu, ačkoli jejich rodiče naopak připisují problémy spojené s dospíváním neblahým účinkům této rostliny. Pokušení svést vinu na konopí navíc podporují veřejní činitelé, kteří neustále nafukují údajná nebezpečí související s jeho užíváním a zároveň popírají mnohé prospěšné vlastnosti.

Rodiče dostávají o konopí spoustu mylných informací. Nabízíme vám proto odpovědi na otázky, jež vám mohou rodiče položit. Jsou podpořené vědecky ověřenými fakty a snadno dohledatelnými odkazy, jimž porozumí každý, kdo má alespoň trochu otevřenou mysl. Jak pravil klasik: „V rukou moudrého člověka se jed stává lékem. Pošetilý člověk však lék promění v jed.“

1) Jaké jsou účinky užívání konopí?

Účinky užívání konopí se různí, a to z důvodu přítomnosti mnoha netoxických léčivých látek, které se v rostlině nacházejí. Některé z nich se nazývají kanabinoidy; nejznámější je THC, jenž navozuje omamné účinky, ale v konopí jich je více než stovka dalších.

Další léčivé látky se nazývají terpeny. Jde o éterické oleje (silice, které specificky voní) s nejrůznějšími léčebnými účinky – v konopí se jich nalézá více než dvě stě. Každá odrůda konopí má přitom odlišný poměr těchto účinných látek.

Účinky konopí také závisejí na způsobu jeho užívání. Omámení vyvolané požitím vyššího množství THC v koláčcích začíná působit později, hůře se kontroluje jeho dávkování a účinky trvají déle než při kouření či vaporizaci.

Obecně se doporučuje, aby lidé, kteří konopí kouří poprvé, nejprve jen jednou „potáhli“ a počkali minimálně pět minut, než se dostaví účinky, případně jakákoli nežádoucí alergická reakce.

V případě konzumace pokrmů by začátečníci měli dostat poloviční množství minimální doporučované dávky, aby si mohli zvyknout na účinky, a počkat minimálně dvě hodiny, zda se nějaké dostaví. Pokud se tak nestane, je pak možné dávku zvyšit a znovu vyčkat, nicméně u konzumace konopných pokrmů je obecně těžké odhadnout, kdy bude dosaženo kýžených účinků. Ty jsou navíc ovlivněny i složením stravy, spánkovým režimem, užíváním jiných drog, vzrůstem a především předchozími zkušenostmi daného uživatele.

Nejčastějšími účinky jsou pocit štěstí, hladu, uvolnění, inspirace a zvýšení pozornosti – ale ty jsou typické pouze pro pravidelné uživatele.

Dr. Donald Tashkin, přední americký výzkumník v oblasti rakoviny plic, nenalezl žádný případ rakoviny plic způsobený výhradně kouřením konopí.

Nováčci – a také ti, kdo konopí užívají nadměrně – mohou cítit úzkost, zmatenost, paranoiu či tělesnou slabost. Tyto pocity nejrychleji odezní, pokud se intoxikovaný jedinec posadí na bezpečné a jemu příjemné místo a dodá tělu nějaké cukry v podobě čokolády nebo ovocného džusu. Je důležité mít na paměti, že na předávkování konopím ještě nikdo nikdy nezemřel.

Uživatelé někdy pociťují zpomalení času, kdy minuta člověku připadne jako hodina. Jakmile si jedinec na tento účinek zvykne, může mu pomoci zvýšit výkonnost při provádění známých činností. Konopí by se mělo užívat pouze při nestresujících aktivitách přinášejících potěšení a nemělo by se užívat v případě obtížných, nepříjemných, stresujících či potenciálně nebezpečných činností, s nimiž uživatel není zcela obeznámen, což je například práce na těžkých strojích.

Konopí má velké množství léčebných účinků – z nedostatku místa je zde není možné vyjmenovat –, avšak informace o léčebném využití konopí jsou snadno dostupné na internetu či v knihách, jako je například Tráva od Dr. Julie Hollandové nebo Konopí jako lék od Christiana Ratsche (obě jsou k dostání na e-shopu – pozn. redakce).

Podrobné informace s odkazy na věrohodné zdroje jsou uvedené i na Wikipedii na stránce věnované účinkům konopí a také v článku „Zkrocení THC: možnosti konopné součinnosti a synergické účinky fytokanabinoidů a terpenoidů“, který známý expert na konopnou léčbu Dr. Ethan Russo nedávno uveřejnil v časopise British Journal of Pharmacology.

2) Je konopí škodlivé pro duševní rozvoj mladých lidí?

Krátká odpověď zní: Ne. Neexistují dostatečné důkazy, že by konopí jakkoli závažně poškozovalo vývoj dětí a mladistvých. V časopisu Lancet byla publikována studie Macleoda a kol. (2004), podle níž se v letech 1970 až 2001 mezi uživateli konopí statisicky výrazně nezvýšil počet případů schizofrenie. V tomto dlouhém období se také nikterak nesnížilo IQ – ve skutečnosti se během čtyřiceti sledovaných let mírně zvyšilo.

Autor tohoto článku se na tuto problematiku podrobně zaměřil v pojednání „Je konopí inherentně škodlivé pro vývoj mysli mladých lidí?“, zveřejněném na internetových stránkách Cannabis Culture.

3) Způsobuje kouření konopí rakovinu?

Odpověď je opět záporná, neexistují pro to žádné důkazy. Dr. Donald Tashkin, přední americký výzkumník v oblasti rakoviny plic, nenalezl žádný případ rakoviny plic způsobený výhradně kouřením konopí.

Pokud se chcete dozvědět více o mýtech spojených s možnými škodlivými účinky kouření konopí na lidské zdraví, přečtěte si tento článek z magazínu Legalizace.

4) Jsou lékaři proti užívání konopí?

Někteří ano, ale rozhodně ne všichni. V článku uveřejněném na stránkách Global News dne 29. září 2013 bylo uvedeno, že počet uživatelů léčebného konopí schválených kanadským ministerstvem zdravotnictví stoupl mezi lety 2002 a 2013 ze 477 na 37 359. U každého z těchto uživatelů musel příslušný lékař posoudit vhodnost léčby konopím. Ministerstvo zdravotnictví Kanady odhaduje, že počet schválených uživatelů léčebného konopí stoupne téměř na půl milionu.

Na účinek má vliv i složení stravy, spánkový režim, užívání jiných drog, vzrůst a především předchozí zkušenosti daného uživatele.

 Statistika kanadského ministerstva zdravotnictví ukazuje, že k 20. listopadu 2013 bylo ve státě Ontario 2 418 lékařů, kteří „podporují aktivní oprávnění k držení konopí pro léčebné účely“.

5) Nejsou léky, které prošly odborným testováním u farmaceutických společností, bezpečnější než konopí?

Ne. Syntetické léky musejí před schválením projít zkouškami bezpečnosti a účinnosti, které stojí stovky milionů dolarů, a přesto musejí být někdy staženy z trhu, ačkoli splnily veškeré podmínky. V případě konopí bylo zjištěno, že je bezpečnější než naprostá většina antidepresiv, relaxantů a analgetik.

6) Pokud v mládí budu kouřit konopí, zlenivím a ztratím motivaci?

Ne, pokud konopí budete kouřit jako Bob Marley, Paul Simon nebo Barack Obama. Všichni zmínění v mládí užívali konopí, ale nikdy nedovolili, aby jim znemožnilo dosáhnout cílů, jež si v životě vytkli. Nedokážete-li se soustředit, pak vám nepomůže, když se konopí budete vyhýbat. Jestliže se však koncentrovat dokážete, občasné a správné užívání jakékoli rekreační či léčebné byliny nebo drogy vás od vašeho cíle neodvede. Pokud užívání konopí nepřekáží vašim životním cílům, nemusíte z něj mít strach.

Zdroj: http://www.cannabisculture.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!