Aktuální článek
Aktivisté požadují, aby OSN změnila mezinárodní protidrogové zákony

Aktivisté požadují, aby OSN změnila mezinárodní protidrogové zákony

  • Zatímco Organizace spojených národů hodlá v roce 2016 po téměř dvou desetiletích prověřit, jaký dopad na obyvatele této planety mají mezinárodní protidrogové zákony, obhájci legalizace z celého světa spojují své síly a snaží se představitele této organizace přesvědčit o nutnosti tyto zákony od základu reformovat.

 Tento nespokojený zástup aktivistů sestávající z více než stovky vlivných organizací ve čtvrtek předložil deklaraci požadující, aby světoví vůdci umožnili jednotlivým vládám provádět změny v protidrogové politice daných zemí bez jakýchkoli omezení ze strany mezinárodního společenství.

Válka proti drogám škodí všem

„Stávající americké a celosvětové zásady boje proti drogám, které zdůrazňují kriminalizaci užívání, držení, výroby a distribuce drog, jsou v rozporu s mezinárodními standardy lidských práv a přispěly k jejich závažnému porušování,“ stojí v dopisu podepsaném zástupci skupin sahajících od Amerického svazu občanských svobod (ACLU – American Civil Liberties Union) až po Představitele zákona proti prohibici (LEAP – Law Enforcement Against Prohibition).

„Kriminalizace užívání drog a jejich držení pro osobní účely zasahuje do základních práv na soukromí a principů autonomie, z nichž vycházejí další lidská práva.“

Je opovrženíhodné, aby na popravišti skončili lidé, kteří spáchali nenásilné trestné činy související s drogami.

Dopis sepsaný aktivisty soustředěnými kolem webu StoptheDrugWar.org byl zveřejněn těsně předtím, než OSN v New Yorku zahájí „Tematickou diskusi týkající se světových problémů s drogami“, která bude svého druhu „generálkou“ na veledůležité Mimořádné zasedání OSN o drogách (UNGASS) v roce 2016.

Pozitivní změny na obzoru?

Již delší dobu se objevují spekulace, že spousta zemí včetně Spojených států je ochotná zahájit rekonstrukci přežitých represivních protidrogových zákonů, avšak brání jim v tom podpis na stále platné Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961.

Mnozí zastánci legalizace mají za to, že současný přístup vedoucí k uvězňování a popravám přeměnil globální válku proti drogám v jednu velkou šaškárnu a že je potřeba nastolit zásady a zákony, které mohou postupně napravit způsobené škody.

„Konsensus, který nefungující globální válku proti drogám udržoval při životě a nepřipouštěl její kritické posouzení, je nyní v troskách,“ uvedl v prohlášení Ethan Nadelmann, výkonný ředitel jedné z nejvýznamnějších světových proreformních organizací Drug Policy Alliance (DPA). „Je nejvyšší čas přijmout nové paradigma v oblasti kontroly drog pro 21. století, jež bude založené na vědeckých a zdravotnických poznatcích a bude uznávat lidská práva,“ dodává Nadelmann.

Celosvětové zásady boje proti drogám jsou v rozporu s mezinárodními standardy lidských práv a přispěly k jejich závažným porušováním.

DPA požaduje, aby OSN vytvořila speciální panelovou diskusi, během níž by bylo možné kriticky rozebrat mezinárodní protidrogové zákony a doporučit, kterými směry by se mohly ubírat reformy, a to ještě před zahájením zasedání UNGASS v dubnu příštího roku.

Překvapiví tahouni

V posledních letech začínají některé americké státy (Colorado, Washington i další) a Uruguay samy aktivně posouvat hranice ustanovení z Jednotné úmluvy o omamných látkách, protože se rozhodly legalizovat konopí pro všechny dospělé obyvatele.

Mezinárodní úřad pro kontrolu omamných látek, který dohlíží na schůze OSN zabývající se drogami, v březnu letošního roku oznámil, že monitoruje snahu o legalizaci v obou zemích, jelikož některá usnesení přijatá v rámci těchto snah jsou údajně „v rozporu“ s mezinárodním právem. To umožňuje výrobu a užívání konopí pro léčebné účely, avšak zakazuje, aby se užívalo jako společensky přijatelný omamný prostředek.

Z dopisu proreformních organizací v zásadě vyplývá, že úmluvy OSN by měly jednotlivým vládám poskytnout možnost reformovat protidrogové zákony, aniž by tím byly jakkoli porušeny mezinárodní zákony.

„V případě nesmiřitelného rozporu by před ustanoveními protidrogových úmluv měly přednost zásady lidských práv, které jsou ústředním bodem Charty OSN,“ stojí dále v dopise. „Úprava experimentů v rámci legalizace a regulace mezinárodně kontrolovaných látek bude vyžadovat, aby se protidrogové úmluvy OSN vykládaly ve světle závazků jednotlivých zemí v oblasti lidských práv a jiných povinností.“

Nejde pouze o konopí

V centru mezinárodní debaty o drogových reformách stojí legalizace konopí, avšak OSN se hodlá zabývat i růstem násilí způsobeným prohibicí a nelegálním obchodováním se všemi drogami.

Podpis na stále platné Jednotné úmluvě o omamných látkách z roku 1961 brání státům v tom, aby mohly reformovat a rušit prohibiční zákony.

Jedním ze smutných důsledků války proti drogám byla například nedávná poprava osmi lidí, kteří byli v Indonésii odsouzeni za pašování a přechovávání drog. Před sídlem OSN v New Yorku se kvůli tomu 7. května sešli zástupci řady organizací včetně Drug Policy Alliance a požadovali úplné zrušení zákonů, jež třiceti státům umožňují každoročně popravovat tisíce lidí za drogové přečiny.

„Je opovrženíhodné, aby na popravišti skončili lidé, kteří spáchali nenásilné trestné činy související s drogami,“ uvedl v prohlášení Mike Selick z organizace New York Harm Reduction Educators.

„Jelikož zde právě OSN pořádá Tematickou diskusi o světových problémech s drogami, naše organizace se spojila s dalšími organizacemi z celého světa a společně tímto požadujeme zrušení trestu smrti za nenásilné trestné činy související s drogami.“

Zdroj: http://hightimes.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!