Aktuální článek
Marihuana je sexy

Marihuana je sexy

  • Nedovolím si Charlese Baudelaira podezřívat z nedostatku zkušeností, ani nadbytku cudnosti, ale je podivné, že ve své Básni o hašiši věnuje prožitkům milování pod vlivem konopí jen hanebně krátkou část. Jménem intelektuálních zevlounů, polekaných závratí, kterou jim způsobují vlastní představy, si pokládá znepokojivou otázku: „Jaké je asi opojení lásky, které bývá už ve svém přirozeném stavu tak silné, když je uzavřeno v jiném opojení, jako slunce v slunci?“

Jazyk odborníků diskutujících o podobném tématu zní poněkud méně poeticky, zato názorněji: „Na úrovni vědomí lze ve stavu sexuálního vzrušení a intoxikací konopnými drogami vidět určité podobnosti: oba stavy jsou charakterizovány více či méně intenzivním pohlcením.“ Podobnost obou stavů je předurčuje k tomu, aby se vzájemně prohlubovaly a interferovaly spolu. Sex ve spojení s marihuanou tak může být nástrojem k mimořádně intenzivnímu prožitku rozšířeného vědomí. To činí marihuanu odedávna vyhledávaným afrodiziakem.

Marihuana a sex – víc než jen kamarádi

Abychom pochopili, proč se marihuana se sexem navzájem tak dobře doplňují, podívejme se nejprve na to, jaké změny marihuana v našem vědomí působí. Jak již bylo řečeno, pro marihuanový rauš je charakteristický jistý „fenomén pohlcení“. Znamená to, že v konopném opojení je pozornost věnována jedinému objektu. Ta část naší mysli, která  je za běžných okolností zvyklá vše neustále analyzovat, hodnotit, obracet se k minulým zkušenostem, naučeným významům a očekáváním budoucího využití, se stává méně aktivní. Vnímání je tak těmito starostmi méně zatíženo, stává se hlubším a zvyšuje se citlivost smyslů. Ušetřená psychická energie se pak může plně soustředit na prožitek teď a tady. Místo toho, abychom jako obvykle přemýšleli: Co to je? K čemu je to dobré? Spíše prozkoumáváme: Jaké to je?

Kromě toho, že intoxikace konopím jistou část mysli obrazně řečeno vypíná, mají možnost se projevit naopak ty asociace, které bývají myslí za střízliva cenzurovány. Jednoduše řečeno, dochází ke zjitření fantazie. Projevují se potlačované impulzy, snižuje se tlak mezi osobními touhami a společenským omezeními. V ideálním případě následně dochází k prožívání uvolnění a euforie.

Intoxikaci mohou provázet pocity celistvosti a spontánnosti, pohyb je samozřejmý a přirozený, tělo a mysl jsou spojeny v jedno. Ve sféře interpersonální komunikace se pohlcení projevuje lehkostí a hravostí, přímostí a autentičností, posílenou schopností empatie, hlubokými vhledy do ostatních a pocity sounáležitosti. Dochází k absolutnímu přiblížení vnímajícího subjektu ke vnímanému objektu, pozorovatel splývá s pozorovaným a na úrovni vědomí dochází ke změně identity…

Stop! Malá pauza. Všimli jste si, že když v předchozích řádcích vyměníte slova konopí a intoxikace za slovo sex, stále to bude dávat smysl?

Konec pauzy. Sexuální vzrušení bývá někdy považováno za specifický změněný stav vědomí a nazýváno vědomí sexuální. V určitém okamžiku sexuálního aktu a stupně vzrušení se ve vědomí odehraje kvalitativní změna a člověk prožívá totální fascinaci sexuálním prožitkem, ne nepodobným intoxikaci konopím. Oba stavy jsou si tedy v jistém smyslu blízké. Není tudíž překvapující, že konopí sexuální touhu podporuje a ovlivňuje sexuální zkušenost převážně pozitivním způsobem.

Nechme teď opět na chvilku promluvit Charlese Baudelaira, který užíval evidentně tak kvalitní hašiš, že mu ke spokojenosti stačilo jen málo: „…lehké polaskání, úplně nevinné, například stisk ruky, může mít v tomto stavu duše a smyslů stonásobnou sílu a přivede je snad, a to velice rychle, až k oné mdlobě, kterou obyčejní smrtelníci považují za summum štěstí.“ Vzrušující sdělení. Avšak o tom, jaké pocity pod vlivem hašiše vyvolává přímé sexuální spojení, básník mlčí. Což je škoda, protože takový popis by mohl být opravdovým klenotem světové literatury. Místo toho odkazuje na jakýsi text, který nás prý v tomto směru připraví o mnoho iluzí a jedním dechem dodává, že zneužívání nervových dráždidel přináší slabost. Myslel tím pravděpodobně neschopnost sexuálního styku. Ten, kdo se trávou nikdy nepředávkoval, ať po něm hodí kamenem.

Pojď stoupat jak dým až do galaxie růžové díry

V sexuálně-konopném rauši vede zvýšené vědomí tělesných pocitů směřujících k orgasmu k načasování pohybů takovým způsobem, aby se potěšení z pohlavního styku maximalizovalo. Dochází k pohlcení pohlavním aktem, orgasmus se spíš stává, než že by byl vyvolán a je vnímán celým tělem.

Určitě to není pravidlem, ale někdy se může stát, že sdílená zkušenost dosáhne archetypálního charakteru, vedoucího k dočasné ztrátě vlastního já. Dochází ke splynutí s partnerem, zmizí hranice mezi těly, zmizí rozdíl mezi Ty a Já a zůstává jen prožívání čistého bytí. Nemilujete se již s konkrétním mužem či ženou, ale s jakýmsi principem mužství či ženství. Je to spirituální zážitek par excellence, protože na rozdíl od individuálních psychedelických zkušeností tyto hluboké pocity a extázi naplno sdílíte. Společné prožití této zkušenosti vytváří mezi partnery silnou vazbu. Právem je tak konopí považováno za prostředek, který přeměňuje sexuální energii na duchovní prožitek. Za jistých okolností lze podobných stavů velmi zřídka dosáhnout i za střízliva.

Od teorie k praxi, aneb už to dál nečtěte a běžte si užívat

Výše uvedené teoretické poznatky sice znějí velmi lákavě a slibně, nicméně stejně jako u všech psychedelických zkušeností rozšířeného vědomí se nevyplácí podcenit přípravu, tj. set a setting.

*  Nejdůležitějším prvkem je zřejmě vztah obou partnerů. Neříkám, že nelze prožít fantastický sex v konopném rauši s někým, koho jste potkali před deseti minutami, ale je vždycky lepší, když se oba partneři znají, mají k sobě důvěru, jeden druhého považují za atraktivního a v ideálním případě se milují. Marihuana je sice silné afrodiziakum, ale souložit pod jejím vlivem s každým dokážou jen indické prostitutky a lidé, se kterými určitě nechcete mít nic společného. Marihuana a sex je ideální kombinace, hlavně pokud jste si svou milovanou bytostí jistí a víte, že ona cítí totéž. Jinak vás může čekat nepříjemné rozčarování. Pokud se na některé straně vyskytují pochybnosti, několik panáků alkoholu je zřejmě zažene. Ale v marihuanovém rauši mohou naopak vyplynout na povrch a projeví se ve větší síle. Bude se na ně soustředit pozornost a k sexu pravděpodobně vůbec nedojde. Naštěstí. Není dobré spát s lidmi, o kterých pochybujete. (Chci říct – samozřejmě, že všichni neustále pochybujeme o všech, ale tráva vám zbystří smysly tak, že na rozdíl od alkoholu eliminuje ty lidi, kteří se k vám z nějakého důvodu nehodí.)

*  Další důležitá věc je, že pokud chcete marihuanu používat jako afrodiziakum, rozhodně není moudré kombinovat ji s alkoholem, jako je to v našich končinách běžné. To je sprosté znásilňování jejích účinků. Navíc, až se ráno proberete, bude vám z různých důvodů zřejmě špatně. Takto zakončit sexuální zážitek je skutečně barbarské a v naší kultuře bohužel velmi časté.

*   Otázkou je i v jaké formě marihuanu jako afrodiziakum užívat. V Indii je za afrodiziakum  považován bhang, nápoj z drcených konopných listů. Oproti tomu kouření charasu a ganji (čti: čarasu a ganži, indické výrazy pro místní hašiš a marihuanu) údajně spalují sperma. Osobně nedám dopustit na bhang, ale kouření jointa s partnerem v posteli, dotýkání se při jeho předávání špičkami prstů a vzájemné foukání si dýmu z úst do úst, či na jiné části těla, může být součástí velmi vzrušující předehry.

*   Tím se dostáváme k tomu, že pro plné a vzájemné prožití sexuality pod vlivem konopí by měli být intoxikováni oba partneři.

*   Pozor byste měli dávat i na dávkování, které se nesnadno kontroluje zvlášť u orálního způsobu aplikace, tedy v jídle a pití. Při příliš silných dávkách nebudete mít pomyšlení na sex ani s ďáblem nebo andělem. (No, i když s tím ďáblem možná jo.)

*   Pokud mají vaše zážitky sexu na vlně marihuany zůstat intenzivní a divoké tak, že vám při vzpomínce na ně v domově důchodců praskne kardiostimulátor, tak zde platí méně je více. Určitě nechcete dopadnout jako někteří náruživí uživatelé, kteří hnáni neukojitelnou poživačností, nemají ze sexu bez marihuany již žádné zvláštní potěšení a jinak než pod jejím vlivem už souložit nemohou a nechtějí. Varujte se takových partnerů. Občasné užívání marihuany sexuální život zpestří, časté ho degraduje.

All you need is…

Marihuana je nekorunovanou královnou mezi afrodiziaky, ale protože žádné ideální afrodiziakum na našem světě neexistuje, je třeba k ní doplnit ještě jednu čarovnou ingredienci. Tu ale od žádného dealera, ani v lékárně, ba ani v tropickém deštném pralese nenajdete, není na prodej a nikdy nebyla. Daleko přesahuje povrchní erotiku a sex, které jsou pro ni jen prostředkem k vyjádření. Je to Láska, nejdražší afrodiziakum, které je zdarma.

Sexuální policie

Jít do postele zkouřený (i nezkouřený!) s někým, o kom si nejste jisti, že ho doopravdy chcete, je totálně OUT!

Ježišmarjá, co to má za trenýrky, blesklo vám hlavou. „Co to máš za trenýrky?“, zeptáte se ho.
„Normální, ne,“ řekne a zasměje se smíchem, který zní nepříjemně. Začne vám drtit ústa polibky, které se vám najednou přestaly líbit. Začínáte uvažovat nad tím, jestli si myslí totéž. Přemýšlíte, jak z toho ven, ale už je trochu pozdě. Proboha, to je vážně v tom líbání tak levej? Ne, nezdá se vám to. Je. „Proč se na mě tak díváš,“ řekne najednou. „Jak dívám?“ „Tak nějak divně.“ „Nedívám.“ „Ale jo.“ „Ale co?“ „Co, ale co?“ „Co, co ale co?“ „Já jsem hrozně zmaštěná.“ “Já taky.“ „Sorry, já asi pudu spát.“ „Co…?“

Použitá literatura:
Miovský M. a kol., Konopí a konopné drogy, Adiktologické kompendium, 1. vydání, Praha: Grada publishing a.s., 2008
Baudelaire Ch., Báseň o hašiši, 3. vydání, Praha: Volvox Globator, 1999
Viktor E. Frankl: Lékařská péče o duši, Cesta, Brno, 1996

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!