Aktuální článek
Seedbanky: CBD Crew

Seedbanky: CBD Crew

Profilový obrázek
  • Společnost CBD Crew byla založena jako společný projekt Mr. Nice Seedbank a Resin Seeds, což samo o sobě něco znamená. CBD Crew si již od začátku, snad díky účasti zvučných jmen, získali velkou pozornost veřejnosti a podle dosavadních zkušeností to vypadá, že naprosto oprávněně.

Projekt s názvem CBD Crew byl oznámen na veletrhu Spannabis v roce 2012 a ještě toho roku byla zahájena činnost. Již od zahájení prodeje je k dispozici šest linií s poměrem mezi hlavními kanabinoidy 1:1. V posledním roce přibyly dvě nové variety, které obsahují více CBD než THC, a to až dvojnásobně. Navíc nejde jen o vlastní semena, ale také o 26 dalších odrůd, které byly vyšlechtěny podle stejných pravidel ve spolupráci s dalšími seedbankami. Obsah THC i CBD se pohybuje u všech těchto rostlin mezi pěti a deseti procenty. Takový obsah účinných látek je pro většinu terapeutických účelů takřka optimální.

O CBD

Kanabidiol (CBD) je pro léčebné využití konopí stejně zásadní, jako je tetrahydrokanabinol (THC) pro rekreační užívání. Ve většině kmenů konopí se nachází v menším množství, u mnohých komerčních odrůd se dokonce téměř nevyskytuje. Teprve nedávno se zjistilo, že CBD hraje v léčebných účincích konopí mnohem větší roli než nepoměrně známější THC.

CBD versus THC

Ačkoli obě látky patří do skupiny kanabinoidů a obě produkuje stejná rostlina, jejich účinek na lidský organismus je zásadně odlišný. Právě poměr těchto dvou látek z větší části určuje, zda stav po požití marihuany bude spíše aktivní a euforický nebo relaxační a sedativní. CBD totiž částečně neguje účinky THC a je i příčinou vzniku tolerance. Dosud není jednoznačně prozkoumáno, jestli tento efekt pochází z nějaké interakce těchto molekul uvnitř organismu nebo CBD prostě jen zabere receptory, kam se jinak mohlo navázat THC. Každopádně rozdíl mezi čistým THC a THC s mírnou příměsí CBD je značný. U odrůd, které mají přibližně vyrovnaný (alespoň řádově) poměr těchto látek, se klasická omámenost, takzvaná zkouřenost, téměř neprojevuje. Spíše se dostavuje jen slabá malátnost a ostatní nepsychoaktivní efekty konopí.

Během posledních padesáti let, kdy byly vyšlechtěny všechny moderní odrůdy konopí, se šlechtitelé soustředili prakticky výhradně jen na co nejsilnější omamující účinek, který způsobuje THC. V nabídce seedbank tak ještě před pár lety prakticky scházely odrůdy s obsahem CBD vyšším než desetiny procenta. Nejlepším zdrojem CBD tak zůstávali kříženci konopí rumištního (Cannabis ruderalis) a také původní hašišové odrůdy z Blízkého východu.


High CBD odrůdy

Spolu s objevem skutečnosti, že pro terapeutické účely je CBD v mnoha ohledech hodnotnější než THC, se začaly objevovat nové odrůdy, šlechtěné právě na jeho obsah. Jako optimální se jeví především vyvážený poměr těchto dvou hlavních kanabinoidů. Pro léčbu je totiž výhodné, že takový poměr minimalizuje psychoaktivní účinky. Samozřejmě to není žádoucí u všech indikací, ale ve většině případů ano. V posledních několika letech vznikly i specializované seedbanky právě za účelem vytvoření odrůd, které budou k terapii mnohem vhodnější než ty stávající „huličské“. CBD Crew jsou pravděpodobně vůbec nejúspěšnější seedbankou tohoto druhu.

Začátek CBD Crew

Prvním skutečným impulsem k založení CBD Crew byl vznik odrůdy Cannatonic, kterou vyšlechtil Jaime, zakladatel Resin Seeds. Cannatonic byla první z řady linií s poměrem THC a CBD 1:1. Jedná se o křížence MK Ultra (potomek OG Kush a G13 od TH Seeds) a slavného samce G13 Haze, použitého v mnoha zajímavých projektech nejedné seedbanky. Cannatonic je v prodeji od roku 2009 a celá následující tři léta se Jamie věnoval spolupráci se Shantibabou z Mr. Nice Seedbank na vytvoření kolekce odrůd se stejnými léčebnými vlastnostmi. Jednalo se o náročný úkol, protože ani Cannatonic nebyla ještě plně stabilizována. Teprve po ustálení odrůdy, která zabrala několik generací, bylo možné vytvářet další variety s obdobným poměrem účinných látek, ale odlišným růstovým vzorcem, jinou chutí a vůní tak, aby si každý pěstitel mohl vybrat takovou medicínu, která je pro něj optimální.

 

Řekneš nám něco o svém angažmá v tomto projektu? S jakou genetikou jste začínali a čeho se vám zatím podařilo dosáhnout?

V podstatě jsme dali dohromady všechny matky Mr. Nice Seedbank a Resin Seeds, na nichž jsme začali stavět novou kolekci CBD Crew. Když tvoříme odrůdy bohaté na CBD pro jiné seedbanky, musí nám poskytnout své původní matky, abychom mohli udělat svoji práci. Tento typ sdílení a důvěry je něčím nevídaným v takovém měřítku, ale protože naším cílem je pomoci nemocným získat přístup k liniím bohatým na CBD, rozhodly se všechny zúčastněné firmy udělat správnou věc a neohlížet se na vlastní rizika. Taková míra spolupráce nás naplňuje pýchou, že alespoň v některých situacích se dokáže celá naše komunita semknout. I proto jsme se rozhodli lepit na všechny balíčky semen, vzniklých z této spolupráce, holografické nálepky se sériovým číslem, které jednoznačně identifikuje každé jednotlivé balení.

Máš nějaký odhad, kolik lidí tyto odrůdy skutečně pěstuje? CBD přece není nezbytně to , co rekreační uživatele hledají.

Když vezmu v úvahu, že jsme jedinou seedbankou, která prodává semena rostlin s jednotkou CBD na každou jednotku THC (minimálně) a většina linií v USA je k dispozici pouze v podobě klonů (což znamená selekci z původně našich semen), tak si myslím, že skutečně dokážu odhadnout nějaká čísla. Letos máme v nabídce osm odrůd a dalších třináct seedbank má po dvou. Ročně produkujeme kolem půl kila z každé, tedy celkem asi milion kusů semen, a to včetně našich partnerů. To ukazuje, že přestože jsme vstoupili na trh teprve před třemi lety, tvoříme nezanedbatelný podíl světové produkce. Mohu dodat, že vzhledem k tomu, kolik seedbank se projektu účastní, pomohla nám i jejich vlastní propagace a marketing narazit na zlatou žílu v původně prázdném sektoru trhu, navíc ve velice krátkém čase. Chtěl bych tímto poděkovat i všem ostatním zúčastněným seedbankám za jejich podíl na projektu, protože se rozhodně nejedná jen o naše vlastní dílo.

Jak vidíš budoucnost CBD Crew?

Budoucnost využití všech kanabinoidů i terpenů obsažených v konopí vidíme jako velice zářnou. Jedinou věcí, která omezuje pokrok v této oblasti, je ochota politiků a odborné veřejnosti přijmout využívání konopí. Už dnes víme, že naše rostlina se vyplácí jak finančně, tak zdravotně. Jen je potřeba najít dostatek zdrojů a vůle pro vědecké studie, které pečlivě prozkoumají další oblasti využití konopných pryskyřic a aromatických látek. CBD Crew je prosperující projekt a množství lidí, kteří nás kontaktují, je až neuvěřitelné, takže věříme, že na scéně ještě nějaký čas vydržíme.

Máš závěrem nějaké poselství pro naše čtenáře?

Byli bychom rádi, kdyby si čtenáři prohlédli náš web www.cbdcrew.org a přispěli do naší neustále rostoucí databáze osobních příběhů a svědectví o kvalitách našich semen.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!