Aktuální článek
USA: Bílý dům uvolňuje pravidla pro výzkum konopí

USA: Bílý dům uvolňuje pravidla pro výzkum konopí

  • Vláda v čele s prezidentem Obamou učinila zásadní krok směřující k odstranění největší překážky ve výzkumu možného medicínského využití konopí.

Od roku 1999 musel ve Spojených státech každý výzkum zaměřený na konopí projít zdlouhavým schvalovacím procesem napříč mnoha vládními institucemi. Kromě souhlasu od Úřadu pro potraviny a léčiva (Food and Drug Administration – FDA) a Úřadu pro kontrolu drog (Drug Enforcement Administration – DEA), která jsou požadována pro všechny substance určené pro humánní medicínu, bylo třeba získat také povolení Úřadu pro veřejné zdraví (Public Health Service – PHS) a dalších institucí. Tak přísná pravidla neplatí pro žádnou jinou rostlinu nebo látku.

Toto rozhodnutí je významným krokem k modernizaci zastaralého a dávno přežitého systému, který ostrakizuje konopí.

V dodatku, který byl tento týden oficiálně zveřejněn v americké sbírce zákonů (Federal Register), uvádí ministerstvo zdravotnictví, že „nadstandardní schvalovací procesy se v mnoha podstatných aspektech překrývají s běžně vyžadovanými zkouškami a jsou tak do budoucna pro dokládání vědeckého základu výzkumu léčebného potenciálu konopí považovány za nadbytečné.“

Bez byrokratických průtahů

Zastánci využívání konopných derivátů v medicíně poukazují již dlouho na skutečnost, že doposud vyžadované dodatečné schválení ze strany Úřadu pro veřejné zdraví představovalo v mnoha případech výraznou překážku na cestě soukromých subjektů ke kýženému povolení. S odstraněním této byrokratické zátěže souhlasí překvapivě i odpůrci reforem konopných zákonů.

„Na základě dosavadních zjištění a v zájmu narovnání a zjednodušení procesu podávání žádostí a vystavování povolení k výzkumu konopí se komise usnesla, že by dosud vyžadovaný souhlas Úřadu pro veřejné zdraví v budoucnu neměl být podmínkou nutnou ke schválení takového výzkumu,“ uvádí se dále v dodatku. Ten nabývá účinnosti s okamžitou platností, jak informoval deník Huffington Post.

Jeden z hlavních zastánců reformy konopných zákonů z řad amerických kongresmanů, demokrat Earl Blumenauer, tento krok vítá:

„Toto rozhodnutí je významným krokem k modernizaci zastaralého a dávno přežitého systému, který ostrakizuje konopí a ve srovnání s jinými látkami klade na osoby a instituce zabývající se jeho výzkumem nesrovnatelně více požadavků. Doufám, že se toto uvolnění projeví snadnější dostupností rostlin pro účely výzkumu. Vzhledem k tomu, že je konopí v medicíně hojně využíváno, je nutné věnovat pozornost podrobnému zkoumání jeho možných přínosů i rizik. Před námi je stále dlouhá cesta, společně s kolegy z Kongresu i zástupci současné vlády proto pracujeme na dalších zákonech a normách, které by se touto problematikou měly zabývat.“

Zdroj: http://www.marijuana.com/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!