Aktuální článek
IACM ZPRAVODAJ: THC zastavuje růst kožního melanomu

IACM ZPRAVODAJ: THC zastavuje růst kožního melanomu

  • IACM Zpravodaj - ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. (www.cannabis-med.org)

Melanom představuje nejnebezpečnější formu rakoviny kůže, v jejímž důsledku každoročně umírá zhruba 10 000 lidí. V odborném časopise Life Science byly 25. dubna prezentovány výsledky nové německé studie, jež se zabývala působením jak exogenních (rostlinných) kanabinoidů (konkrétně THC), tak samotného endokanabinoidního systému na patogenezi tohoto kožního nádorového onemocnění.

Autoři působící na katedře dermatologie a alergologie Univerzity v Bonnu motivaci k výzkumu vysvětlují následovně: „U některých kanabinoidů, mezi něž patří například THC, bylo prokázáno, že mohou vyvolávat apoptózu (řízenou sebevraždu) nádorových buněk a potlačovat jejich angiogenezi (tvorbu nových krevních kapilár a nových buněk). Rozhodli jsme se proto tyto vlastnosti ověřit na laboratorních myších, jimž byl implantován melanom.“

Pokusy s THC proběhly in vitro i in vivo a ukázaly, že „tento kanabinoid významně inhibuje růst melanomu, a to díky svému antagonistickému působení v prozánětlivém prostředí.“

V další části studie zkoumal tým odborníků rozdíl mezi rozvojem chemicky vyvolaných melanomů, fibrosarkomů a papilomů u dvou skupin myší, z nichž jedna postrádala endokanabinoidní receptory CB1 a CB2.

Ve výsledku se ukázalo, že nádory u obou skupin rostly obdobným tempem, z čehož autoři v závěru vyvozují: „Naše výsledky potvrzují, že exogenní kanabinoidy (v tomto konkrétním případě THC) představují účinné prostředek na léčbu melanomu, ovšem nepodporují tvrzení, že endokanabinoidní systém má vliv na patogenezi (mechanismus rozvoje) tohoto onemocnění.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25921771

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!