Aktuální článek
Zastánci konopné prohibice popírají fakta

Zastánci konopné prohibice popírají fakta

  • Bývalý drogový car William J. Bennett a novinář Seth Leibsohn uveřejnili článek, v němž kritizují legalizaci konopí a touží po návratu do dob, kdy drogovou politiku ovládal strach, a ne fakta. Tyto časy jsou však dávno pryč.

Bennett a Leibsohn dávají „konopné lobby“ za vinu, že dokázala změnit to, jak Američané uvažují o droze, kterou autoři považují za velmi nebezpečnou. Ve skutečnosti se však názory voličů na konopí v posledních letech změnily především díky nezdarům prohibice a úspěchům legalizace a zákonné regulace.

Lži a strach

Odpůrci změn v oblasti kriminalizace konopí desítky let varovali, že jakákoli významná změna v této oblasti povede ke spoustě nežádoucích následků. Nicméně prvotní zkušenosti z Colorada a Washingtonu, jakož i mnoha dalších států, které již mnoho let regulují výrobu a distribuci konopí pro léčebné účely, dokazují, že tento strach není namístě.

Liberalizované konopné zákony nemají za následek zvýšení spotřeby mezi mládeží.

Například celostátní legalizace konopí ani zřizování výdejen není podle dostupných údajů nijak spojeno s nárůstem násilných trestných činů, krádeží a majetkových trestných činů. Federální studie uveřejněná v odborném časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs uvádí, že „neexistuje žádná spojitost mezi počtem výdejen léčebného konopí a počtem násilných a majetkových trestných činů“.

Jiný článek otištěný v žurnálu PLOS One vyvozuje, že přístup k léčebnému konopí na státní úrovni „nezvyšuje kriminalitu a lze jej naopak spojovat s menším počtem vražd a fyzických napadení“.

Podobně tomu je v hlavním městě Colorada Denveru. V tomto epicentru coloradského konopného průmyslu se výskyt násilných trestných činů poté, co se v roce 2014 otevřely první konopné obchody, výrazně snížil. Mezi 1. lednem a 30. dubnem loňského roku poklesly počty násilných a majetkových trestných činů o 10,6 procent oproti stejnému období roku 2013.

Ani mládeži legalizace neubližuje

Liberalizované konopné zákony také nemají za následek zvýšení spotřeby mezi mládeží. Autoři studie zveřejněné v červenci 2014 neziskovou organizací National Bureau of Economic Research hodnotili federální údaje týkající se užívání konopí mezi mladými lidmi a jejich léčbou v letech 1993 až 2011 – což je období, během něhož 16 států schválilo používání konopí k léčebným účelům.

Jejich závěr zní takto: „Naše výsledky se neshodují s hypotézou, že legalizace léčebného konopí způsobila zvýšení užívání konopí mezi studenty středních škol. Odchylky od původní specifikace jsou ve skutečnosti malé a statisticky nevýznamné.“

Rovněž výsledky průzkumu zveřejněné loni v srpnu Ministerstvem zdravotnictví a životního prostředí státu Colorado dokazují, že v roce 2013 užívalo konopí méně středoškolských studentů než v roce 2011. (Konopí bylo v Coloradu legalizováno v roce 2012, avšak maloobchodní prodej konopí dospělým osobám byl zahájen až 1. ledna 2014.)

Podle tohoto průzkumu se celkové procento středoškoláků, kteří uvedli, že v posledních 30 dnech užívali konopí, snížilo z 22 procent v roce 2011 na 20 procent v roce 2013 – což je méně než federální průměr.

Regulace nad zlato

V kostce se dá říct, že vláda může regulovat konopí způsobem, který uspokojí prodávajícího, spotřebitele i daňový úřad – a nebude to znamenat konec světa. Právě naopak. Regulace, zejména věkové omezení uživatelů a přísné požadavky v rámci povolování výroby a prodeje, je účinnou a osvědčenou alternativou k prohibici.

Například celková spotřeba alkoholu a tabáku, zejména pak mezi mládeží, je nyní téměř na historickém minimu. Podle nedávného federálního průzkumu se spotřeba alkoholu mezi maturanty v posledních 30 dnech snížila ze 70 procent v roce 1980 na dnešních 40 procent. Měsíční spotřeba tabáku se mezi maturanty také znatelně snížila – z téměř 40 procent na konci sedmdesátých let na dnešních 16 procent.

Legalizace konopí není podle dostupných údajů nijak spojena s nárůstem násilných trestných činů, krádeží a majetkových trestných činů.

Těchto výsledků nebylo dosaženo plošnou kriminalizací, ale regulací a osvětou.

Nejen politici, ale i odborníci jako Bennett by měli být vděční za tuto příležitost, jak na trhu s konopím zavést nezbytnou kontrolu, která tam ostatně měla fungovat již dávno.

Pragmatický právní rámec, jenž umožňuje legální, koncesovanou výrobu a prodej konopí dospělým, ale omezuje jeho užívání mezi mládeží, a zároveň vyrůstá z právního prostředí, kde je možný otevřený a upřímný dialog rodičů a dětí o možných důsledcích užívání konopí, je nejlepším prostředkem pro snížení rizik spojených s užíváním a zneužíváním této rostliny.

Ze zdravotního, finančního ani morálního hlediska nedává smysl pokračovat ve stíhání a stigmatizaci dospělých lidí, kteří zodpovědně užívají látku objektivně bezpečnější než alkohol a tabák.

Zdroj: http://www.latimes.com/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!