Aktuální článek
Přátelé konopí speciál: High @ Park

Přátelé konopí speciál: High @ Park

  • V rámci oblíbeného kulturně-zdělávacího happeningu, jímž byla již tradičně zakončena májová demonstrace a pochod za legalizaci konopí Million Marihuana March 2015, proběhla na pražském ostrově Štvanice politická debata. Pozvání k diskuzi o legalizaci přijali zástupci dvou parlamentních (ODS, KDU-ČSL) a tří neparlamentních (Piráti, Zelení, Svobodní) politických stran.

Debata, zkušeně moderovaná Zdeňkem Strnadem, se nesla převážně v přátelském duchu, jelikož se ukázalo, že pro legalizaci konopí i pro rekreační užívání jsou všichni její účastníci. Zastánci panující prohibice a nejsilnějších politických stran se diskuze bohužel nezúčastnili, což leccos napovídá o síle jejich případných argumentů. Hovořilo se o tom, jakou podobu by legalizace měla mít, na přetřes přišly i problémy se zaváděním konopí pro léčbu či předloňská razie proti growshopům. Jako host vystoupil také zástupce growshopů Michal Otipka, který natvrdo popsal nekompetentnost až absurditu fungování orgánů činných v trestním řízení v této kauze. Na závěr pak diskuzi odlehčil svou exhibicí pirátský maskot známý jako Pyrát Mořský, jenž všechny politiky poslal do háje a prohlásil, že jsme dost chytří na to, abychom si vládli sami a svobodně si hulili a pěstovali, jak se nám zamane.

Pro všechny, kdo debatu z jakéhokoli důvodu nemohli sledovat přímo na místě, přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co z úst jednotlivých diskutujících zaznělo.

Filip Humplík (ODS)
předseda pražské ODS, zastupitel hl. města Prahy

„Osobně budu prosazovat legalizaci u poslanců.“

O legalizaci: „V Americe v Coloradu už je konopí legální více než rok a nepřineslo to do společnosti žádné negativní účinky. Nezačalo kouřit více lidí a naopak, vybralo se více daní. Naše dnešní legislativa je naprosto schizofrenní, na jednu stranu je legální to kouřit, na druhou stranu to nesmíme pěstovat nebo prodávat. Marihuana je droga, stejně jako alkohol nebo cigarety, možná s menšími negativními dopady. Co tedy chceme dělat? Já tomu říkám postupná legalizace. Pokud se má konopí legalizovat, tak se musí legalizovat na komerční bázi, stejně jako je tomu u cigaret a alkoholu. Kdo si chce pěstovat pro vlastní potřebu, ať si pěstuje, ale musí to jít ruku v ruce i s tím obchodem. A proto říkám: pokud někdo přinese rozumný návrh, nebo bude se mnou chtít spolupracovat na rozumném návrhu legalizace – a rozumný myslím v tom, že to bude věc, která následuje to, co se děje v Coloradu (legální samopěstování, licencované pěstování a prodej – pozn. red.) – tak já osobně budu ten, který to bude prosazovat u poslanců, a to nejen u poslanců ODS, ale i u poslanců všech ostatních parlamentních stran, protože si myslím, že postupná legalizace je dnes jedinou možnou cestou kupředu. A já jsem v této věci ochoten spolupracovat s kýmkoli, protože legalizace není otázkou pravice či levice. “

O growshopech: „To, co se stalo growshopům, je opravdu prasárna. ODS byla jedinou parlamentní stranou, která se lidí postižených raziemi v growshopech zastala. Byli jsme to my, kdo interpeloval ministra vnitra a zastával se všech growshopů.“


Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
poslanec Evropského parlamentu

„Marihuana byla, je a bude.“

O svém vztahu ke konopí: „Jsem jedním z těch, kteří marihuanu zkoušeli, takže vím, co marihuana dovede a co nedovede. Marihuanu jsem s nějakými přestávkami kouřil dva až tři roky. Ale třeba u dívky, se kterou jsem tehdy chodil a kouříval, se objevily deprese. Nakolik to mohlo být vlivem marihuany, netuším, ale sám jsem zažil období, kdy jsem si nebyl úplně jist svým tělem a tím, co dělám. To je jedním z důvodů, proč si myslím, že vedle otázky legalizace musí přijít otázka zodpovědnosti.“

O legalizaci: „Studoval jsem legalizaci konopí v různých státech. Navštívil jsem Nizozemsko a tamní coffeeshopy a viděl jsem, jakým způsobem se tam konopí prodává či jak je zdaněno. Nechal jsem si také vytáhnout materiály, jak je to s legalizací konopí ve Spojených státech. Pak jsem se zajímal o ekonomické dopady, které by přinesla legalizace. V Nizozemsku existují studie, které hovoří v přepočtu na koruny o částce 14 až 35 miliard, které by takovýto krok mohl přinést do státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že schodek státního rozpočtu je kolem 70-80 miliard, je legalizace pro politiky zajímavým tématem. Důležitá je ale jedna věc: v momentě, kdy se zavede legalizace a někdo nám tu trávu bude moci pěstovat, tak ten někdo nebude chtít přicházet o zisk tím, že bychom si ji pěstovali sami. Tudíž různé skupiny tlačí na to, aby ti malí pěstitelé byli zakázaní. A to doopravdy chcete? Já si myslím, že většina z nás tady si chce konopí v klidu pěstovat doma a nebýt nikým rušen. Marihuana byla, je a bude a je potřeba se bavit o tom, jakým způsobem by se kdo k ní měl dostat. Je to stejné jako s alkoholem a tabákem.“

O léčebném konopí: „Co se týče léčebného konopí, několikrát jsem prostřednictvím našeho předsedy Pavla Bělobrádka, který má roztroušenou sklerózu, tlačil na to, abychom opravdu využili svých náměstků na ministerstvu zdravotnictví a požadovali, aby se konečně léčebné konopí jako produkt rozjelo ve všech lékárnách, protože to tam blokovaly různé skupiny, které sem chtěly dodávat, nebo naopak chtěly, aby někdo nedodával léčebné konopí na český trh.“
O growshopech: „Nesouhlasím s tvrzením, že si policisté dělají, co chtějí. Tím, kdo rozhoduje, je státní zástupce. Já bych se zaměřil hlavně na státní zástupce a na soudce, tam je podle mě největší problém. Kauza growshopy je jasný případ konkurenčního boje mezi těmi, kdo chtějí dodávat na český trh marihuanu pro léčebné účely a mezi těmi, kdo chtějí prodávat semínka vám, kdo to pěstujete po jednom.“

Ivan Bartoš (Piráti)
vedoucí mediálního odboru

„Legislativa léčebného konopí je připosraná.“

O legalizaci: „My konopný zákon připravujeme a budeme pro něj hledat podporu napříč politickým spektrem. Každopádně by nový zákon ve své komplexitě měl postihovat tři aspekty: umožnění samopěstování pro vlastní potřebu a regulaci společenských klubů, státem certifikované autority, které mohou poskytovat konopí pro léčbu, a pak zdanění prodeje pro rekreační uživatele. My chceme mít svobodnou volbu se o tom rozhodnout a jsme si vědomi rizik, které tyto kroky pak přináší. Je ale prokazatelné, že ve státech, které legalizovaly užívání všech drog, jejich spotřeba nestoupla a nestala se žádná katastrofa. Piráti v současné době chystají založení konopného společenského klubu, což je sdružení občanů, které bude pro své členy pěstovat, přičemž členské příspěvky jsou pouze v takové výši, aby hradily náklady na pěstování. Nejde tedy o žádný prodej pod pokličkou. Zatím je ten projekt v plenkách, ale cílem je ověřit si, jestli je takový model proveditelný, a ilustrovat tak jeho možnosti a rizika.
 
O léčebném konopí: „Myslím si, že i současná legislativa ohledně léčby konopím je, já si to slovo neodpustím, připosraná. Léčebné konopí je nedostupné a já nevěřím státu ani v současné době, kdy bude udělovat pěstitelské certifikace, protože nechápu, jak v tuto chvíli monopolní povolení mohla dostat firma ze Slušovic, která se tím ani moc nezabývá. Doufám, že až to výběrové řízení bude spravedlivé, tak se nabídka rozšíří. Dále pak nevidím moc velký rozdíl mezi léčebným a relaxačním konopím. Žijeme ve stresu a duševní choroby jsou úplně stejné choroby jako ty tělesné. Nemyslím si, že by člověk řešil konopí jen tehdy, když má rakovinu, nebo když si potřebuje mazat nějaký ekzém mastičkou. Když člověk přijde vystresovaný z práce, je daleko lepší, když si dá toho jointa, než když si dá tři rumy a čtyři piva. Takže nehrajme si tolik na to léčivé. Když mi doktor může předepsat antidepresiva, tak mi podle mne může stejně tak předepsat třeba gram skunku na týden.“

O growshopech: „ODS nebyla jedinou stranou, která to řešila. Oni to řešili parlamentní cestou, my jsme to řešili dalšími možnými cestami, včetně např. finanční pomoci growshopům. Tady kdyby byla síla a peníze na dobré právníky, dala by se zvažovat i arbitráž vůči státu. Myslím si, že naše ,hejty‘ vůči obyčejným policistům nejsou vždy úplně oprávněné, ale podle mě jsou zcela oprávněné ,hejty‘ na pana Frydrycha, který se dokonce v televizi vyjádřil, že touto aktivitou protidrogovka přispěla k realizaci zákona o léčebném konopí v České republice. Takže já tu jasně vidím souvislost mezi změnou legislativy a útokem na growshopy.“

Jan Trnka (Zelení)

„Musíme tlačit na změnu mezinárodních úmluv.“

O legalizaci: „Českými médii nedávno proběhlo, že naše partnerská strana – němečtí Zelení – navrhla zákon, který by konopí legalizoval a zároveň reguloval jeho výrobu a prodej. A my začínáme pracovat na podobném zákonu, ačkoli jeho prosazení bude trochu složitější tím, že v současné době nemáme poslance. Pak tu jsou také mezinárodní smlouvy, úmluvy pod gescí Spojených národů, které upravují nakládání s psychotropními látkami. Jelikož jsme jimi vázáni, musíme tlačit, aby OSN a její odpovědné orgány změnily klasifikaci konopí i na mezinárodní úrovni. Dostat se s těmi úmluvami do konfliktu sice může projít, může to ale také způsobit nějaké komplikace.“

O léčebném konopí: „My jako Zelení jsme pro samopěstování, zároveň však jako lékař musím říct, že co se týče léčebného využití, pro samopěstitele je velmi obtížné kontrolovat, co ta rostlina přesně obsahuje a v jakých poměrech. Samopěstování je nepochybně lepší než nic, ale z medicínského hlediska je někdy lepší použít kontrolovaný, standardizovaný produkt. Samozřejmě ale za rozumnou cenu, a ne za tu cenu, která zde dnes je.“

O growshopech: „Jde o jednu z nejabsurdnějších kauz, které se v poslední době staly. Není to jenom selhání soudního systému či systému státních zastupitelství, ale je to taky problém samotného práva. Právo, respektive zákony jsou špatně napsané a umožňují policii a dalším orgánům, aby si je vykládaly tak, jak chtějí. Potom stačí, aby policie potřebovala vykázat nějakou činnost, tak prostě jdou a zavřou lidi, kteří prodávají květináče a zářivky, nebo jdou vymlátit lidi na Cibulce, kteří tam dělají záslužnou činnost. Takže zásadní je, aby došlo ke změně zákonů, zejména pak zákona o šíření toxikomanie, který v podstatě zabraňuje poskytovat informace například k bezpečnému užívání, což je zcela absurdní.“

Martin Pánek (Svobodní)

„Marihuana by měla být ve stejném režimu jako alkohol a tabák.“

O legalizaci: „O našem programu v oblasti drog rozhoduje republikový výbor, jehož jsem členem, a já jsem tam asi před dvěma týdny poslal návrh na jeho doplnění o plnou legalizaci. My sice ve straně máme i konzervativnější členy, kteří se staví proti legalizaci, ale já mám pocit, že těch liberálů je tam víc. Jsem rád, že se tady všichni vyslovili pro legalizaci, ale je tu riziko, že to bude taková „fake“ legalizace, jako byla legalizace léčebného konopí, tedy že to bude tak přeregulováno, že to v podstatě zůstane dál nelegální. Marihuana by měla být ve stejném režimu jako alkohol a tabák. Co se týče mezinárodních úmluv, tak ve Spojených státech marihuanu legalizovaly už čtyři státy, ačkoli jsou vázány stejnými smlouvami, a zatím na ně nikdo netlačí, navíc je tam marihuana nadále nelegální na federální úrovni. Takže to by nám asi prošlo.“

O growshopech: „K zásahům proti growshopům se nedá říct nic jiného, než že jde o skandální porušení principů právního státu, a je to pouze důsledkem toho, že politici, policie a soudci pracují na tom, aby bylo co nejvíce zákonů a trestných činů a usilují o to, aby naše životy byly co nejvíce regulovány.“

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!