Aktuální článek
IACM ZPRAVODAJ: Bezpečnější alternativa: Konopí jako substituce alkoholu a dalších drog

IACM ZPRAVODAJ: Bezpečnější alternativa: Konopí jako substituce alkoholu a dalších drog

  • IACM Zpravodaj - ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. (www.cannabis-med.org)

Snižování možných rizik (tzv. „harm reduction“) představuje jeden z moderních způsobů, jak řešit drogovou problematiku bez využívání represivních nástrojů. Nejnovější kvalitativní studie kalifornských adiktologů, jejíž závěry byly publikovány v dubnovém vydání odborného žurnálu Drug and Alcohol Review, mimo jiné ukázala, že právě „konopí efektivně snižuje rizika u těch, kdo nedokáží nebo nechtějí přestat užívat drogy kompletně.“

Výzkumu se zúčastnili starší uživatelé konopí z metropolitní oblasti San Francisko Bay Area, kteří se narodili v letech 1946–1964 a z nichž většina měla zkušenost i s alkoholem a dalšími drogami. Všichni respondenti absolvovali strukturovaný rozhovor o vlastním životě a vyplňovali dotazník o zdravotním stavu. Z výsledných dat mohli odborníci na závislosti usoudit, do jaké míry se tito starší uživatelé snaží minimalizovat rizika užívání drog a zda je pro ně konopí substitučním prostředkem.
V závěru studie se dočteme, že „účastníci výzkumu pokládají konopí na základě vlastních zkušeností za bezpečnější alternativu nejen k alkoholu a nelegálním drogám, ale i farmaceutikům. Důvodem jsou především méně závažné vedlejší účinky, relativně nízké riziko vzniku závislosti a účinnější úleva například od chronických bolestí.“

Autoři při analýze dat pracovali se známým Zinbergovým modelem „drug, set and setting“, tedy droga, rozpoložení uživatele před jejím užitím (set) a okolní podmínky (setting), a v závěru upozornili, že „konopí může sloužit jako vhodný a efektivní prostředek minimalizace rizik v důsledku užívání legálních i nelegálních drog, nicméně pro vyvození definitivních závěrů je potřeba provést rozsáhlejší výzkumy.“

Zdroj: www.ncbi.nlm.nih.gov/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!