Aktuální článek
IACM ZPRAVODAJ: Kombinace konopí a opioidních léků nezvyšuje u pacientů s chronickými bolestmi riziko zneužívání dalších substan

IACM ZPRAVODAJ: Kombinace konopí a opioidních léků nezvyšuje u pacientů s chronickými bolestmi riziko zneužívání dalších substan

  • IACM Zpravodaj - ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. (www.cannabis-med.org)

Ve státech, kde bylo legalizováno konopí pro léčebné využití, mají nyní lékaři pečující o pacienty trpící bolestmi alternativu k běžně předepisovaným farmaceutikům na bázi opiátů.

Někteří odborníci ale varují před kombinováním obou druhů léčiv – ať už kvůli možným nežádoucím účinkům, nebo kvůli zvýšené pravděpodobnosti, že by jejich užívání mohlo vést k vyšší spotřebě alkoholu a dalších drog.

V nové studii publikované v květnovém vydání časopisu Journal of Studies on Alcohol and Drugs se tým odborníků z několika amerických univerzit pokusil zodpovědět druhou otázku pomocí sběru dat od 273 pacientů ze státu Michigan, kteří k léčbě mohou legálně užívat konopí i opioidy.

Z celkového počtu respondentů uvedlo více než 60 procent, že se během uplynulého měsíce léčilo jak konopím, tak běžnými medikamenty proti bolesti, nicméně ve výsledku se ukázalo, že „v souběžném užívání alkoholu a dalších drog se nijak výrazněji nelišili od pacientů, kteří se konopím neléčili.“

V závěru studie se tak můžeme dočíst následující: „Mezi kombinací opioidů s konopím a zvýšenou konzumací alkoholu a dalších drog u pacientů s chronickými bolestmi nebyla zjištěna přímá souvislost.“

Za zmínku stojí i zjištění, že „sledovaní pacienti s chronickou bolestí mají – ve srovnání s běžnou populací – tendenci konzumovat více alkoholu a dalších drog.“
Vedoucí autor Dr. Brian Perron k výsledkům dodává: „Konopí by při léčbě bolestí mohlo představovat potenciálně bezpečnější a efektivnější prostředek, než jakým jsou v současnosti opioidy.“
 

Zdroj: www.jsad.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!