Aktuální článek
Legenda: Kush

Legenda: Kush

Profilový obrázek
  • V současnosti vystupují mezi pěstovanými odrůdami konopí dvě variety, které byly na Středním východě šlechtěné jíž stovky, ne-li tisíce let. Vedle Afghanu s robustními květy je to Kush, tradiční hašišová odrůda z pohoří Hindúkuš.

Kush má to specifikum, že jeho jméno nesou ve svém názvu prakticky všechny hybridy, které z něj vzešly. Z nepřeberné řady je to například Bubba Kush, OG Kush, Purple Kush, Master Kush nebo Kushadelic.

Původ
Domovinou celé jedné větve konopných rostlin, které jsou již od starověku pěstovány pro výrobu hašiše, je pohoří Hindúkuš (anglicky Hindu Kush) na hranici Afghánistánu s Pákistánem. První doklady o pěstování konopí v této oblasti pocházejí ze sedmého století před Kristem. V té době se zde usazovali indičtí osadníci, kteří konopné produkty užívali k léčebným, rekreačním i náboženským účelům. Když hinduisty nahradili muslimové, na zaběhlém způsobu pěstování konopí a výrobě hašiše se nic moc nezměnilo. Muslimové si totiž oficiálně užívání alkoholu zakazují a na Středním východě a v celé jihozápadní Asii byla konzumace konopných produktů až donedávna rozšířenější než popíjení. Hašiš je dokonce původně arabským slovem (al hashish), které označuje sušené rostliny.
Spolu s Afghanem a Mazar-i-Shariffem (opět ze stejnojmenné oblasti) tvoří Kush trojlístek indik, které ve světě reprezentují konopnou kulturu Dálného východu.. Z Hindúkuše se indické konopí (přesněji cannabis sativa var. indika) šířilo dále do arabského světa, kde z něj postupně vznikaly typické marocké, libanonské a další kultivary.

Jak se Kush dostal do spárů západní civilizace, není jisté. Nejpravděpodobnější je, že nějací (dnes dávno neznámí) huliči si udělali na přelomu šedesátých a sedmdesátých let výlet do Hindúkuše, kde nasbírali několik semen a přivezli je do USA. Následně se rozjel masivní šlechtitelský kolotoč, z nějž vzešlo zejména v osmdesátých a devadesátých letech mnoho zajímavých linií.


Bubba Kush

Ani u této variety není jisté, jestli s opravdovým Kushem nějak souvisí. Podle příběhu uveřejněného v časopise High Times ji vytvořil student Floridské univerzity, který měl to štěstí, že se dostal k několika zajímavým odrůdám. Jednou z nich byl Bubba z linie Northern Lights od jakéhosi pěstitele z kalifornského okresu Humboldt, proslulého zdroje kvalitní marihuany již od konce šedesátých let. Druhou jeho oblíbenou rostlinou byl Kush, který se tak nejmenoval podle svého původu, ale prostě proto, že se šlechtiteli toto jméno zalíbilo. Shodou okolností ale opravdový Kush velice připomínal, takže je klidně možné, že se skutečně jednalo o středoasijskou varietu, o které pojednává tento článek. Po zkřížení zmíněných dvou rostlin, ke kterému došlo vlastně náhodou, když už původní mateční rostlina Bubby neexistovala, vznikla linie, která dobyla Los Angeles – libra sušeného květu se svého času prodávala až za osm tisíc dolarů. Zejména tato odrůda má onu velkou nejistotu v genetickém původu všech současných odrůd s názvem Kush jaksi na svědomí.

Vzhled
Kush je typická indika. Rostliny jsou nízké, ve své domovině dorůstají do výšky kolem metru až metru a půl. Jednotlivá patra jsou velmi blízko u sebe a vzrostlé rostliny jsou tak husté, že skrz ně není vidět. Objem květu je spíše podprůměrný, ale zato neuvěřitelně bohatý na pryskyřici, což je způsobeno dlouhodobým šlechtěním. Velké množství pryskyřice je také na listech, což je typickým znakem pro všechny hašišové odrůdy stejně jako všechny křížence Kushe.

Léčebné využití

Coby typická indika je Kush velmi sedativní, což předurčuje způsob jeho medicínského využití. Některé linie blízké původním rostlinám obsahují i významný podíl CBD, tedy cannabidiolu, který byl dlouhá léta šlechtitelskou komunitou opomíjen a má velké využití zejména pro své zklidňující účinky a zvýšení chuti k jídlu.Vysoký obsah CBD u Kushe v době boomu nových terapeutických odrůd usnadnil šlechtění zaměřené na zvýšení podílu této látky v pryskyřici. Sedativní účinky jsou tak silné, že u nezkušených uživatelů dochází k takzvanému „couchlocku“, tedy stavu silné apatie, kdy je jakýkoliv pohyb vnímán jako nepřirozeně náročný a uživatel typicky bez pohybu sedí na něčem pohodlném, ideálně gauči (proto couchlock, tedy uzamčení do gauče).

Kushi jsou připisovány velmi silné účinky ve všech oblastech typických pro indiky. To zahrnuje podporu chuti k jídlu, anestetické účinky (proti bolesti) i celkové zklidnění nebo také mírnění úzkostných stavů. Různé variace Kushe jsou nejen díky těmto charakteristikám v současnosti nejpopulárnějším sortimentem amerických výdejen léčivého konopí.

Pink Kush

Pink Kush byl pravděpodobně jedním z prvních hybridů vytvořených z původních rostlin. Na svědomí ho má profesor kanadské Univerzity v Britské Kolumbii David Suzuki, který díky experimentování s kolchicinem stvořil tetraploidní hybrid, jenž byl vlivem zdvojení chromozomů mnohem robustnější, výnosnější a účinnější než běžné rostliny. Konopí má, stejně jako člověk, typicky dvě sady chromozomů. Pomocí určitých stresových faktorů (aplikace kolchicinu je jen jedním z nich) je možné docílit toho, že během dělení zárodečné buňky zůstanou v jádře chromozomy zdvojené jako těsně před dělením, k němuž ale nedojde. Právě Pink Kush je některými považován za základní kámen linií jako OG Kush, Master Kush a dalších. Vytvoření diploidní odrůdy z tetraploidní by ovšem bylo extrémně náročné, takže tato cesta je spíše nepravděpodobná.

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!