Aktuální článek
Pití ayahuasky zlepšuje duševní zdraví

Pití ayahuasky zlepšuje duševní zdraví

  • Ayahuasca si ve světě získává pověst rostlinné drogy, která člověku pomáhá překonávat duševní poruchy. Mnoho lidí tento psychedelický nápoj užívá k tomu, aby se vyrovnali s posttraumatickým stresem, depresí, úzkostí a dalšími závažnými zdravotními poruchami, jež postihují mysl.

Nedávno zveřejněná studie potvrdila, co zastánci ayahuasky již dávno vědí: Pravidelné pití tohoto odvaru ulevuje od deprese, úzkosti, nepřátelského naladění, paranoických představ, fobií, soužení, plachosti, únavy a slabosti. V porovnání s kontrolním vzorkem měly subjekty užívající ayahuasku také lepší skóre v oblasti duchovní orientace, transpersonální identifikace, nezištnosti, úcty k životu, altruismu, subjektivního prospěchu a poslání v životě.

Studie konstatuje: „Získaná data ukazují, že v porovnání s kontrolními subjekty se skupina užívající ayahuasku vyznačovala lepším duševním zdravím a biologickou, psychologickou a sociální adaptací.“

Tradiční lék

Hlavními přísadami ayahuasky jsou dvě rostliny, které rostou v amazonské džungli. Místní kmeny tento nápoj už stovky let užívají k léčbě i náboženským rituálům, avšak v poslední době si získává pozornost zbytku světa.

Pravidelné pití tohoto nápoje v průběhu několika let nezanechalo na uživatelích žádné negativní následky.

Lidé, kteří ayahuasku užívají, procházejí hlubokým duchovním poznáním, dokáží zahlédnout své pravé já a dovedou se odpoutat od hluboce zakořeněných problémů a negativity.

Studie zveřejněná v odborném časopisu PLOS One se zaměřila na skupinu uživatelů ayahuasky z vesnice Céu do Mapiá hluboko v Amazonii, jež je sídlem náboženské komunity Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra (CEFLURIS).

„CEFLURIS je církev spadající pod synkretické náboženství Santo Daime, které kombinuje křesťanské, domorodé, afroamerické a ezoterické tradice,“ uvádí se ve studii. „Zážitky, jichž členové církve dosahují při rituálech, jsou vnímány jako spojení s ‚Bohem‘ a ‚duchy‘ či jinými archetypálními ‚entitami‘, které jsou součástí jejich víry a doktríny.“

Další skupinu tvořili náboženští uživatelé z města Rio Branco, kteří pili ayahuasku nejméně dvakrát měsíčně po dobu 15 let. Kontrolní skupiny sestávaly z lidí z okolních měst, kteří tento odvar okusili jednou, maximálně dvakrát za život.

Pokus vědecky popsat neuchopitelné

Jedná se o první studii, která ayahuasku zkoumala na tak velkém vzorku lidských uživatelů. Navíc výsledky doložila následným výzkumem provedeným na stejných subjektech o rok později. Výsledky dokazují, že pravidelné pití tohoto nápoje v průběhu několika let nezanechalo na uživatelích žádné negativní následky.

Lidé, kteří ayahuasku užívají, procházejí hlubokým duchovním poznáním, dokáží zahlédnout své pravé já a dovedou se odpoutat od hluboce zakořeněných problémů a negativity.

„Uživatelé ayahuasky vykázali ve srovnání s kontrolními subjekty nižší výskyt psychopatologických symptomů,“ vyvozují autoři studie. „Vedli si lépe při neuropsychologických testech i testech z oblasti spirituality a projevili lepší psychosociální adaptaci, což se pozitivně odrazilo v jejich postoji k poslání v životě a subjektivnímu prospěchu. Tyto rozdíly byly patrné i při následném výzkumu o rok později.“

Starší výzkumy s menším počtem subjektů přinesly podobné výsledky: například studie z roku 2005 publikovaná v časopisu Journal of Psychoactive Drugs shledala „výrazné snížení méně závažných psychiatrických příznaků“, jakož i „klidnější, asertivnější a živější chování“ u osob, jež ayahuasku konzumovaly poprvé v životě.

Výzkum, jeho závěry byly zveřejněny v roce 2007 v časopisu Journal of Ethnopharmacology, prokázal, že ayahuasca zmírnila u uživatelů úzkost, zoufalost a panický strach.

Výsledky těchto bádání proto naznačují, že pro osoby trpící duševními poruchami by ayahuasca mohla sloužit jako účinný lék s dlouhodobě pozitivními účinky.

Zdroj: http://reset.me/story

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!