Aktuální článek
Argumenty proti legalizaci konopí stojí na chatrných vědeckých základech

Argumenty proti legalizaci konopí stojí na chatrných vědeckých základech

  • Spousta oblíbených tvrzení zastánců prohibice konopí – například to, že jde o takzvanou vstupní drogu nebo že jeho legalizace výrazně zvýší počet uživatelů – není podpořena závěry vědeckých studií a výzkumů.

Alespoň to tvrdí nejnovější zpráva „Stav důkazů: Užívání a regulace konopí“ vydaná organizací International Centre for Science in Drug Policy (ICSDP), která se zabývá vědeckým přístupem k drogové problematice.

Všudypřítomné ignorantství

„Mnoho odborníků je čím dál tím více frustrováno znevažováním vědeckých důkazů týkajících se užívání a regulace konopí,“ stojí mimo jiné v dokumentu ICSDP.

Uvedená zpráva poskytuje komplexní pohled na vědecké poznatky, které podporují – anebo nepodporují – tradiční názory na vše kolem konopí. Tuto vyčerpávající studii doplňuje shrnutím pod názvem „Jak v diskusích o konopí používat vědecké důkazy“.

Politická rozhodnutí bývají ovlivněna veřejným míněním a médii, přičemž nesprávný výklad závěrů výzkumů týkajících se konopí vede ke škodlivé drogové politice.

Badatelé mimo jiné rozebírají třináct obvyklých tvrzení, jež se týkají užívání a regulace konopí – většinou se škodlivými následky, které údajně vyplývají z jeho užívání –, a pokoušejí se zhodnotit, jak uvedené výroky podporuje současná vědecká literatura. Zjistili přitom, že většina těchto tvrzení „má sklon nesprávně vykládat či nadsazovat stávající vědecké poznatky“.

Překrucování faktů

Dr. Carl Hart, profesor psychologie a psychiatrie na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, který je členem vědecké rady ICSDP, uvádí několik příkladů: „Například tvrzení, že konopí je takzvaná vstupní droga, zaměňuje souvztažnost a příčinu,“ tvrdí. „Ještě horší však je, že nepravdivá tvrzení jako ‚konopí je stejně návykové jako pervitin nebo heroin‘ se dostávají na první stránky novin.“

Vědecké důkazy jasně ukazují, že pouze u desetiny uživatelů konopí vznikne určitá psychická závislost, zatímco v případě například heroinu se závislost vytváří u čtvrtiny lidí – a to navíc fyzická s mnohem většími zdravotními riziky.

„Kvůli podobným nepravdivým tvrzením je pak veřejnost uvržena v omyl, což vede ke zhoubným politickým postojům,“ dodává Hart.

Autoři studie uvádějí sedm nejčastějších argumentů proti konopí, přičemž zjistili, že důkazy údajně podporující pět z nich jsou velmi „slabé“.

U zbylých dvou pak badatelé uvádějí, že za nimi stojí „nepříliš přesvědčivé“ důkazy. Tvrdí se například, že „konopí je v průměru o 300 až 400 procent silnější než před třiceti lety“.

„Ačkoli toto tvrzení zveličuje důkazy, které máme k dispozici,“ uvádějí autoři studie, „je evidentní, že v některých oblastech došlo v průběhu času ke zvýšení obsahu THC v konopí.“

Objevili také „nevelké množství“ vědeckých důkazů podporujících tvrzení, že konopí zhoršuje kognitivní funkce, zejména pak u mladých lidí. Namítají však, že „dosavadní důkazy jsou nekonzistentní, pokud jde o závažnost, perzistenci a reverzibilitu“ těchto účinků.

Proč (ne)legalizovat

Vědci ve své práci dále poukazují na šest nejčastějších argumentů proti zákonné regulaci konopí – včetně toho, že legalizace může vést k rozšíření užívání této látky a že legalizace nesnižuje drogovou kriminalitu – a ve všech případech shledali, že používané vědecké důkazy jsou „nedostatečné“.

Mnoho odborníků je čím dál tím více frustrováno znevažováním vědeckých důkazů týkajících se užívání a regulace konopí.

„Dospěli jsme do kritického bodu, jelikož čím dál více jurisdikcí hodlá změnit politiku týkající se konopí,“ prohlásil Dr. Dan Werb, ředitel ICSDP a spoluautor zprávy.

„Přesto se ve veřejné diskusi o konopí stále dokola opakují tvrzení, která nejsou založena na vědeckých důkazech. Politická rozhodnutí bývají ovlivněna veřejným míněním a zprávami z médií, a proto existuje reálné nebezpečí, že nesprávný výklad důkazů týkajících se konopí povede k neúčinné či přímo škodlivé drogové politice.“

Vrchní demagog

Některá tvrzení, jež studie analyzovala a vyvrátila, pocházejí od Kevina Sabeta, v současnosti nejhlasitějšího amerického odpůrce legalizace konopí, jenž stojí v čele organizace Smart Approaches to Marijuana (SAM). Zjištění uvedená ve zprávě Sabet následně napadl v rozhovoru pro deník Huffington Post: „Přijde mi to jako tabáková propaganda z padesátých let,“ prohlásil. „Nepřekvapuje mě, že malá skupina známých zastánců a sponzorů legalizace nadále popírá hrozbu, kterou konopí představuje, čímž vlastně propaguje závislost.“

Zpráva ICSDP cituje samotného Sabeta, jenž uvedl, že konopí „je droga, která může způsobit závažné a dlouhodobé zdravotní potíže, například schizofrenii“. Nicméně důkazy podporující jeho tvrzení jsou ve studii hodnoceny jako „slabé“.

„Ještě horší je, že nepravdivá tvrzení jako ‚konopí je stejně návykové jako pervitin‘ se dostávají na první stránky novin.“ Dr. Carl Hart, profesor psychologie a psychiatrie na Kolumbijské univerzitě

„Cituji z nejnovějších výzkumů, v nichž se píše, že užívání konopí může v některých případech vést k rozvoji schizofrenie, a ne že ji způsobuje vždy,“ namítá sveřepě Sabet.

Zastánci reformy konopné politiky naopak zprávu chválí – například Amanda Reimanová z významné proreformní organizace Drug Policy Alliance v rozhovoru pro Huffington Post upozorňuje, že ačkoli „konopí bylo po tisíce let všeobecně považováno za lék, kvůli strachu, rasismu a z toho vyplývající propagandě se v posledních několika desítkách let ocitlo na seznamu ‚nebezpečných drog‘“. (Celý článek si můžete přečíst zde.)

Podle ní se však rychle mění pohled veřejnosti na tuto látku.

„Věda překonává propagandu,“ podotýká Reimanová. „Řada nových výzkumů, které provádějí ti největší odborníci v oblasti drog, nás posouvá směrem k politice založené na zdravém úsudku, nikoli strachu a předsudcích.“

Zdroj: http://www.huffingtonpost.com

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!