Aktuální článek
Izrael udává tempo ve výzkumu i léčebném využití konopí

Izrael udává tempo ve výzkumu i léčebném využití konopí

  • Příznivci konopí znají Izrael jako zemi se zřejmě nejpropracovanějším programem léčby konopím, stejně jako pionýra v oblasti konopného bádání. V nejbližší době by se k těmto oborům mohl přidat i legální konopný průmysl, protože politická reprezentace konečně začíná diskutovat o postupné dekriminalizaci a možnosti vyvážet toto léčivo do zahraničí.

Mnoho izraelských společností zabývajících se pěstováním konopí už léta investuje do lékařského výzkumu, díky kterému vznikají nové odrůdy se zaměřením na specifické diagnózy. Tyto firmy mají bohaté zkušenosti s pěstováním podle lékařských standardů a mají smlouvy o spolupráci s podobně zaměřenými společnostmi ze Spojených států, Kanady, České republiky a Austrálie.

Desítky tisíc pacientů

Program regulovaného výdeje léčivého konopí je v Izraeli největší a nejpropracovanější na světě – v současnosti je v něm registrováno více než 22 000 pacientů. Do konopné vědy je významně zapojené i vysoké školství v čele s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě, jež má k dispozici obsáhlou databázi pacientů, kteří se konopím léčí, a sama provádí různé výzkumy.

„V žádné zemi není možné studovat konopí a provádět klinické pokusy tak snadno jako v Izraeli,“ prohlásil Saul Kaye, jeden z předních investorů v izraelském konopném průmyslu.

Do Izraele se díky příznivým podmínkám pro klinický výzkum konopí nyní hrnou mnohé nadnárodní firmy a vládní agentury.

Další výhodu představuje propojení pacientského programu s odbornými výzkumy na lidech, jelikož ty se ve většině zemí světa provádějí pouze na zvířatech a buněčných kulturách.

„Klinické testování v Izraeli má mezinárodní význam – obrací se na něj vlády různých států i velké nadnárodní společnosti. Ve Spojených státech je velmi obtížné s konopím pracovat, protože tamější Národní úřad pro kontrolu drog (DEA) ho stále považuje za jednu z nejnebezpečnějších ilegálních drog a na jakoukoli manipulaci s ním je potřeba získat desítky povolení. Jistá newyorská výzkumná společnost například nemůže v zemi získat dostatečné množství konopí, které by k dlouhodobějším klinickým pokusům potřebovala, a proto chce raději výzkum provádět u nás,“ okomentoval situaci Dr. Tamir Gedo, výkonný ředitel společnosti Breath of Life, která se mimo jiné zabývá výrobou konopných léčiv pro klinické testy.

Budoucí exportní velmoc?

Teplé podnebí v kombinaci s množstvím zkušeností v oblasti pěstování konopí představují navíc ideální podmínky pro to, aby se z Izraele stal významný hráč na celosvětovém trhu s konopím. Situaci by mohla komplikovat snad jen Jednotná úmluva OSN o omamných látkách z roku 1961, která obchod s těmito látkami zakazuje. Oddělení izraelského ministerstva zdravotnictví zabývající se léčivým konopím by ale tuto vyhlášku mohlo zřejmě obejít tím, že by se zároveň stalo úřadem pro kontrolu drog.

Poslední krok ministerstva zdravotnictví, které konečně veřejně potvrdilo dlouhý seznam nemocí, při jejichž léčbě lze konopí využít, ukazuje, že pohled na tuto rostlinu se začíná měnit i na vládní úrovni.

Vláda začíná chápat možnosti využití konopí z hlediska ekonomiky, přičemž zisky z tohoto oboru by mohly mnohonásobně převýšit součet všech zisků z prodeje zbraní.

Podle některých podnikatelů by se konopí do budoucna dokonce mohlo stát mírovým prostředkem. Okolní země by se mohly podílet na obchodu a tento společný zájem by mohl napomoci urovnat staré spory.

„Státům, jež s Izraelem sousedí, bude trvat ještě mnoho let, než si uvědomí možné přínosy obchodu s léčivým konopím. Až se tak stane, budou z našich zkušeností vycházet. Nicméně my jsme připraveni předávat jim znalosti z oboru již nyní,“ uvedl Kaye.

Volte Zelený list

Oren Leibovitch je předsedou politické strany bojující za legalizaci Ale Yarok (Zelený list) a také pracuje jako redaktor časopisu a webových stránek Cannabis. Podle jeho názoru se Izrael brzy stane celosvětovou konopnou mocností: „V několika nejbližších měsících by vývoz léčivého konopí mohl konečně schválit izraelský parlament. To by konopí mohlo rychle katapultovat na první příčku v exportu a převýšit výnosy z vývozu zbraní a snad i zemního plynu,“ prohlásil Leibovitch.

Strana Ale Yarok po slabších letech znovu získává na popularitě a ve volbách z roku 2015 získala 50 000 hlasů. Izrael je sice od dekriminalizace a legalizace rekreačního užívání konopí stále daleko, Leibovitch nicméně věří, že díky vzrůstající podpoře pravice i levice se celkový přístup ke konopí brzy začne uvolňovat.

„To co se stane v Americe, se vždy později zopakuje v Izraeli – většinou je tomu tak o deset let později. Mám za to, že se naše země přidá ke Coloradu a dalším státům, které konopí už legalizovaly, nejpozději do roku 2024,“ tvrdí Leibovitch.

Jedním z nejviditelnějších kroků k ukončení prohibice za poslední léta se stalo červnové předložení zákona v izraelském parlamentu, jenž by dekriminalizoval rekreační užívání konopí. Tento zákon by také povolil pěstování jedné rostliny a držení až pěti gramů pro osobní potřebu. Dekriminalizaci rekreačního užívání konopí podpořil i předseda vládní Komise pro omamné látky a alkohol, z čehož je zřejmé, že zastánců prohibice postupně ubývá.

Start-upů jako hub po dešti

I přes politické a právní překážky, jež brání jak domácí produkci, tak možnému exportu, vzniklo několik společností, které uvádějí na trh výrobky, jež jsou přímo i nepřímo spojené s konopím.

Jednou z těchto společností je například Syqe Medical, která jako první na světě představila inhalátor přesně odměřující dávky aktivních látek. V Cannabis Pharmaceuticals se zase zabývají vývojem léků na bázi kanabinoidů. Dalším příkladem může být firma BreedIt, která vyvíjí pokročilé způsoby pěstování rostlin.

Zatímco izraelský konopný průmysl přichází se svěžími inovacemi, mnozí politici kvůli strachu z poklesu mezinárodní reputace stále váhají, zda mají naplno podpořit tento nový obor.

V žádné zemi není možné studovat konopí a provádět klinické pokusy tak snadno jako v Izraeli.

„Nechceme, aby byl Izrael ve světě známý jako největší vývozce omamných látek. Naopak chceme, aby se na nás nahlíželo jako na předního vývozce léčiv. Je samozřejmé, že politická rozhodnutí v této věci ovlivňují obavy z názorů ostatních států. Politici se stále ještě bojí, aby se o nich neříkalo, že podporují drogy,“ prohlásil Dr. Oded Sagee, zakladatel a výkonný ředitel společnosti BreedIt.

Podle něj by se Izrael měl zaměřit spíše na vývoz konečných produktů z konopí. Sagee totiž věří, že takový postup by přinesl méně problémů než prodej konopí v nezpracované formě.

„Můžeme poskytovat konopné léky s přesným cílením – například přípravky určené přímo k léčbě rakoviny, roztroušené sklerózy a dalších nemocí.“

Silná tradice výzkumu

Výzkum v oboru léčby konopím má v Izraeli obrovskou a dlouholetou tradici. Více než před půl stoletím – v roce 1963 – se podařilo Dr. Raphaelu Mechoulamovi a jeho výzkumnému týmu z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě poprvé rozpoznat strukturu CBD a syntetizovat THC. Díky Mechoulamovi a jeho kolegům se dnes může konopím léčit více než 20 000 Izraelců.

V současnosti je Izrael jen krok od toho, aby se stal hlavní hybnou silou v oboru léčivého konopí. Takovým úspěchům na úrovni států často brání mezinárodní politické zájmy. Podle předsedy místní politické strany pro legalizaci se však tentokrát nepřítel skrývá uvnitř.

„Jediná věc, která Izraeli brání v tom, aby se stal mezinárodní konopnou velmocí, je místní vláda,“ prohlásil Leibovitch.

Zdroj: http://techcrunch.com/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!