Aktuální článek
Návrat psychedelických drog do medicíny

Návrat psychedelických drog do medicíny

  • Nová analýza publikovaná v odborném žurnálu Kanadské lékařské společnosti poukazuje na široký terapeutický potenciál psychedelických drog při léčbě celé řady duševních poruch. Lékařské komunitě se tak znovu otevírají pověstné brány vnímání, díky nimž bude po dlouhých desetiletích prohibice psychedelických drog znovu možné zkoumat nejniternější zákoutí lidské duše.

Od konce šedesátých let minulého století jsou psychedelika v Severní Americe a Evropě odsuzována farmaceutickým průmyslem i lékařskou obcí jako nebezpečné rekreační drogy, které v medicíně prakticky nelze využít. Mezi nejznámější látky měnící vědomí patří například populární diethylamid kyseliny lysergové (LSD), psilocybin a methylendioxy-methylamfetamin (MDMA). Tento přístup se však podle rostoucího počtu odborníků začíná zásadně měnit.

Renesance psychedelického výzkumu

Současně ve Švýcarsku, Kanadě, Brazílii, Peru, Mexiku a Spojených státech probíhají výzkumy, jejichž cílem je zjistit, zda psychedelika mohou být efektivně využívána při léčbě řady duševních poruch. Mezi možné indikace patří například léčba závislosti a posttraumatická stresová porucha. Za pomoci těchto látek lze také mírnit deprese či úzkosti provázející smrtelné choroby. Vědci, kteří vedou tento výzkum, jsou navzdory možným předsudkům ryzí profesionálové a uznávané kapacity ve svých oborech.

Bylo možné vysledovat, že látky měnící vědomí jsou i při relativně krátké době užívání pro pacienty výrazně přínosné.

V současnosti probíhají především malé pilotní studie, které by měly být do budoucna podstatně rozšířeny. „Tento obor přitahuje stále více odborníků – někteří dokonce mění své původní zaměření, aby se nových výzkumů mohli zúčastnit osobně, “ tvrdí Matthew W. Johnson, americký profesor psychiatrie a behaviorálních věd na Univerzitě Johna Hopkinse, který se zabývá především závislostmi.

Odborníci na klinické testování léků uvedli v analýze s názvem „Psychedelic medicine: a re-emerging therapeutic paradigm” (Návrat psychedelik do lékařství), že v současnosti prováděné výzkumy „odpovídají přísným etickým a bezpečnostním standardům současného lékařského výzkumu.“ Jejich analýza, jež byla nedávno zveřejněná v odborném časopise Canadian Medical Association Journal, naznačuje, že pečlivě vybraným pacientům může MDMA, LSD a třeba i psilocybin obsažený v lysohlávkách výrazně pomoci.

Jde o čas i peníze

Dle Dr. Johnsona je dalším přesvědčivým argumentem pro využití těchto látek při léčbě to, že díky nim lze ušetřit čas i peníze.

Klinická testování psychedelik jsou vždy přísně kontrolována. Jsou vyžadovány podrobné kontroly zdravotního stavu budoucích pacientů, pečlivé pozorování v průběhu léčby i mnoho dodatečných kontrol. Díky tak přísným normám bylo možné vysledovat, že látky měnící vědomí jsou i při relativně krátké době užívání pro pacienty výrazně přínosné. Tuto výjimečnou vlastnost psychedelik vědci odhalili, když testovali extázi při léčbě posttraumatické stresové poruchy a psilocybin při léčbě závislosti na alkoholu.

Ve světě probíhají výzkumy, jejichž cílem je zjistit, zda psychedelika mohou být efektivně využívána při léčbě řady duševních poruch.

„V dnešní době se ve zdravotnictví stále častěji setkáváme se snahou šetřit finančními prostředky, jak je to jen možné. Psychedelika se mohou stát lépe finančně dostupnou alternativou k tradičním lékům,“ uvádějí autoři analýzy.

„Šedesátá léta, kdy psychedelika začala být tak nechvalně proslulá, jsou už dávno za námi. Myslím, že je načase, abychom přístup k nim zásadně přehodnotili,“ prohlásil Dr. Johnson.

„První úspěchy v tomto oboru výzkumu přišly v druhé polovině devadesátých let, kdy Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolil provedení několika studií. Od té doby jsme urazili dlouhou cestu. K výzkumu psychedelik se vždy muselo přistupovat obezřetně, přestože stál na pevných vědeckých základech. Rozruch, který tyto látky způsobily, když se poprvé začaly masově užívat, již téměř pominul. Díky tomu je dnes je možné znovu provádět výzkum látek měnících vědomí celkem otevřeně a výsledky hodnotit bez zbytečných předsudků a obav – zato s pomocí jasných a ověřených důkazů.

Zdroj: http://www.latimes.com/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!