Aktuální článek
Konopí za schizofrenii nemůže

Konopí za schizofrenii nemůže

  • Strach z rozvoje psychických poruch včetně schizofrenie u mladistvých je jedním z hlavních argumentů používaných odpůrci liberalizace protikonopných zákonů. Nový výzkum z kanadského Toronta ovšem ukazuje, že tento argument je opravdu založen spíše na strachu než na konkrétních vědeckých důkazech.

Bylo prokázáno, že mladiství do věku 16 let jsou nejvíce náchylní k rozvoji psychotických poruch, přičemž chlapci mívají zpravidla větší předpoklady než dívky. Ačkoli řada odborníků zpochybňuje přímou souvislost mezi užíváním konopí a rozvojem psychických poruch, někteří experti v minulosti opakovaně varovali, že užívání konopí zejména u této věkové skupiny může být příčinou rozvoje těchto onemocnění, a to včetně schizofrenie.

Nedávno publikovaná kanadská studie vedená profesorem populační neurovědy Tomasem Pausem ale toto zažité tvrzení vyvrací. Dr. Paus a jeho tým působí v moderním lékařském výzkumném centru Baycrest v Torontu a na výzkumu, jehož závěry byly publikovány na konci léta v odborném žurnálu JAMA Psychiatry, spolupracoval s Torontskou univerzitou.

V hlavní roli genetické předpoklady

Výzkumníci zjistili (a potvrdili tak výsledky předchozích, ovšem mnohem menších studií), že užívání konopí u mladistvých schizofrenii samo o sobě nezpůsobuje, ale u jedinců, kteří mají k této psychické poruše vrozené předpoklady, může urychlit její rozvoj.

Tyto výsledky se shodují s názorem celé řady psychiatrů a odborníků zkoumajících působení konopí na mládež. Lékaři dnes mají za to, že za rozvojem schizofrenie stojí především genetické poruchy v mozku, případně traumata a stresy.

Studie vedená profesorem populační neurovědy Tomasem Pausem toto zažité tvrzení vyvrací.

Kanadského výzkumu se účastnilo 1 571 mladistvých ve věku mezi dvanácti a dvaadvaceti lety. Jak již bylo řečeno, chlapci jsou k rozvoji schizofrenie v mládí náchylnější, a proto jich bylo o šest procent více než dívek.

Všichni účastníci studie byli podrobeni snímkování mozku, což je standardní test pro zjišťování schizofrenie. Kromě toho odpovídali na otázky ohledně užívání konopí.

Ve výsledku se potvrdilo, že u jedinců s genetickými předpoklady pro schizofrenii se struktury, které jsou pro tuto nemoc příznačné, rozvíjely při užívání konopí rychleji. Naopak u účastníků, kteří predispozice pro toto onemocnění neměli, se žádné takové změny v mozkové aktivitě neobjevily.

Zdroj: http://www.examiner.com/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!