Aktuální článek
IACM ZPRAVODAJ: Nadějné výsledky první klinické studie vaporizace konopí při léčbě diabetické neuropatie

IACM ZPRAVODAJ: Nadějné výsledky první klinické studie vaporizace konopí při léčbě diabetické neuropatie

  • IACM Zpravodaj - ve spolupráci s Mezinárodní asociací pro kanabinoidní léčbu (IACM) přinášíme zprávy a studie ze světa léčby konopím. (www.cannabis-med.org)

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, zkřížená a placebem kontrolovaná studie šestnácti pacientů s bolestivou diabetickou periferní neuropatií měla za úkol zjistit krátkodobou účinnost a toleratovatelnost inhalace konopí pomocí vaporizéru značky Volcano.

Odborníci z Oddělení pro zvládání bolesti na Kalifornské univerzitě v San Diegu podávali všem pacientů během čtyř sezení placebo, nízkou (méně než 1 procento THC), střední (4 procenta) a vysokou dávku (7 procent). Následně prováděli měření spontánní bolesti a vyvolané bolesti po 5, 15, 30, 45 a 60 minutách – a poté ještě každých 30 minut po dobu 3 hodin. Dále měřili kognitivní funkce, a to po 5 a 30 minutách a poté každých 30 minut po dobu 3 hodin.

Jak uvedl hlavní autor Dr. Mark Wallace, tato studie představuje „první randomizovaný a kontrolovaný výzkum působení inhalovaného konopí na neuropatickou bolest u pacientů trpících diabetem.“

Primárním cílem bylo podle autorů porovnat pomocí lineárních modelů smíšené účinnosti rozdíly ve spontánní míře bolesti mezi jednotlivými dávkami THC v jednotlivých časových úsecích.

Ve výsledku se ukázalo, že „s vyšší dávkou se pacientům dostává větší úlevy od bolesti, zároveň ovšem docházelo k zintezivnění psychoaktivních účinků jako například euforických pocitů.“

Výsledky publikované v odborném časopise Journal of Pain potvrzují zjištění předchozích preklinických výzkumů a naznačují, že konopí by mohlo sloužit jako účinné léčivo při mírnění neuropatické bolesti u diabetiků.

Zdroj: http://www.jpain.org/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!