Aktuální článek
Sedm důvodů, proč by astmatici měli užívat konopí

Sedm důvodů, proč by astmatici měli užívat konopí

  • Kterýkoli lékař vám poví, že kouření není pro astmatiky (a vlastně ani pro nikoho dalšího) zrovna ideální aktivita, avšak studie z posledních let dokazují, že konopí může být prospěšné pro pacienty trpící astmatem i jinými dýchacími obtížemi – a to dokonce i v případě, kdy ho pacienti kouří.

Věděli jste, že konopí se v různých částech světa, například v Indii a Číně, už po tisíciletí používá k léčbě příznaků astmatu? Naše nejoblíbenější rostlina opravdu může zmírnit nepříjemné příznaky astmatu a dokonce může přinést tolik potřebnou úlevu v případě astmatických záchvatů.

Kroutíte nevěřícně hlavou? V následujícím textu vám přinášíme sedm důvodů, proč hlavní látky obsažené v konopí mohou pacientům s astmatem ulehčit dýchání.

1. Konopí je analgetikum

Ačkoli se bolest nepovažuje za primární příznak akutního astmatického záchvatu, studie prokázaly, že u více než tří čtvrtin nemocných se během záchvatu objeví bolest na hrudi. Astmatická bolest se nejčastěji projevuje hlubokým bodavým pocitem, který v prvních hodinách ataky zesiluje a po odeznění zase pomalu ustupuje.

Několik studií prokázalo, že podávání konopí v různých formách může významně ulevit při zúžení průdušek.

Vědecké práce zaměřené přímo na léčbu astmatické bolesti neexistují, avšak v několika studiích zabývajících se všeobecnými účinky konopí na astma se uvádí, že došlo k subjektivnímu snížení intenzity bolesti. Známé bronchodilatační a analgetické účinky určitých kanabinoidů naznačují, že by mohly být přínosné při léčbě astmatické bolesti, a to snížením tlaku a křečí svalstva v plicích a přímým působením na nociceptory (receptory vnímající bolest).

2. Konopí mírní stres a úzkost

Běžným spouštěčem astmatu je stres. Z výzkumů vyplývá, že „astma, stres a úzkost tvoří jeden velký začarovaný kruh“.

Shodou okolností THC a jiné kanabinoidy patří k vazodilatátorům, to znamená, že snižují tlak krve a stres. U mnoha astmatiků, z nichž někteří využívají pouze dvacet procent kapacity plic, menší stres znamená menší napětí a pomalejší, snazší dýchání.

O konopí je známo, že dokáže mírnit úzkost a stres i příznaky astmatu a že oddaluje nástup záchvatů. Prevence je vždy lepší než léčba, a proto prostředek, který dokáže pomoci od stresu, zabránit atakám a snížit závažnost příznaků astmatu, by neměl chybět v lékárničce žádného astmatika.

Úzkost způsobenou příznaky astmatu lze nejlépe překonat pomocí sedativních odrůd indikového typu.

3. Konopí funguje jako antibiotikum

Čím dál víc výzkumů se nyní zaměřuje na to, zda a jak lze krátkodobé i dlouhodobé příznaky astmatu léčit antibiotiky. Několik studií zatím poukázalo na schopnost běžných antibiotik, například erytromycinu a azitromycinu, ulevit akutním příznakům astmatu.

Kanabinoidy včetně THC, CBD a CBG mají širokospektrální protibakteriální účinky na mnoho běžných a infekčních patogenů. Jedna skupina bakterií, u nichž se spekuluje, že mohou způsobovat astma, je rod Streptococcus, do něhož patří S. pneumoniae a S. aureae – a několik studií prokázalo, že kanabinoidy působí přímo právě na tyto bakterie.

4. Konopí je bronchodilatans

Schopnost konopí působit jako bronchodilatans (látka způsobující roztažení průdušek a průdušinek) je jeho zřejmě nejdůležitější vlastnost, pokud jde o léčbu astmatu. Během astmatického záchvatu se průdušinky (tedy systém trubiček, které vedou kyslík do plicních sklípků) zaškrtí, čímž drasticky poklesne průtok kyslíku.

Konopí snižuje intenzitu bolesti na hrudníku.

Míra bronchokonstrikce (zúžení průdušek) během záchvatu se obvykle stanoví měřením vrcholného výdechového průtoku, který se srovnává s údaji získanými za normálních okolností. Lze tak stanovit rozdíl mezi normálním průtokem a omezeným průtokem během záchvatu.

Několik studií prokázalo, že podávání konopí v různých formách může významně ulevit bronchokonstrikci během astmatického záchvatu i za normálních okolností (silní astmatici mají ve srovnání se zdravými jedinci významně omezený průtok vzduchu i v obdobích mezi záchvaty). To znamená, že konopí uvolňuje a rozšiřuje dýchací cesty, a proto jimi může protékat více kyslíku.

5. Konopí omezuje zánětlivost

Astma je chronické zánětlivé onemocnění. Bylo zjištěno, že zánět se v průduškách a průdušinkách vyskytuje i v obdobích mezi záchvaty.

Během ataky se zvýší zánětlivost, což vede k zúžení dýchacích cest způsobenému svalovými kontrakcemi v průduškové tkáni. Astmatický zánět se obecně považuje za imunitní odpověď na přítomnost alergenů, ačkoli to nebylo prozatím s konečnou platností ověřeno a u jednotlivých pacientů se hlavní příčina může podstatně lišit.

THC je účinné bronchodilatans a díky svým protizánětlivým účinkům napomáhá také při léčbě astmatu a podobných chorob dýchacích cest.

V současnosti rovněž probíhá výzkum konopí z hlediska jeho použití při cílené léčbě tzv. chronických chorob zprostředkovaných imunitními mechanismy (immune-mediated inflammatory diseases, IMID).

6. Konopí mírní svalové křeče

Schopnost konopí mírnit svalové křeče (mimovolní stahy) hraje významnou roli ve zvládání bronchokonstrikce během astmatického záchvatu. Průdušky a průdušinky sestávají z hladkého svalstva a během ataky se stahují a zužují, ale také zaněcují. Ve studii zveřejněné v roce 2014 badatelé odebrali 88 pacientům tkáň z průdušek a podrobili ji stimulaci elektrickým polem, aby způsobili její stažení. Poté aplikovali THC, endogenní kanabinoid 2-AG a různé syntetické agonisty receptorů CB1 a CB2.

Kanabinoidy včetně THC, CBD a CBG mají širokospektrální protibakteriální účinky na mnoho běžných a infekčních patogenů.

Zjistili, že určití agonisté receptoru CB1, včetně THC, zmenšovali svalové stahy v závislosti na velikosti dávky. Navíc bylo zjištěno, že endogenní kanabinoid 2-AG neměl žádný účinek.

7. Konopí zlepšuje náladu

Kromě regulace naší vnitřní a buněčné homeostáze ovlivňují kanabinoidy také vztah dané osoby s vnějším prostředím.

Z psychosociálního hlediska užívání konopí nepochybně mění lidské chování, často směrem ke sdílení, humoru a kreativitě. Zlepšením neurogeneze, neuronové plasticity a učení mohou kanabinoidy přímo ovlivňovat svobodomyslnost člověka a jeho schopnost překonávat omezení v myšlení a chování, která si přináší z minulosti, což může být jednou z psychosomatických příčin astmatu.

Závěr

Rozumí se samo sebou, že ke zhodnocení účinků různých konopných metod na astmatiky je ještě potřeba provést velké množství vědeckých výzkumů. Vzhledem k tomu, že astma každoročně postihuje přes 35 milionů lidí, je nezbytné nalézt bezpečné a účinné alternativy k běžně používaným lékům, které mohou mít vedlejší účinky.

Moderní technologie a pokročilé způsoby pěstování a extrahování nakonec jistě vyústí ve vytvoření konopných produktů – potravin, koncentrátů, rostlin či kapesních inhalátorů –, které budou přesně zacílené na potřeby astmatiků a nabídnou rychlou úlevu od zánětlivých projevů tam, kde to je nejvíce potřebné, tedy v průduškách.

Do té doby mohou lidé trpící astmatem bezpečně vaporizovat konopné květy či koncentráty pomocí mnoha dostupných přístrojů, případně konzumovat konopné pokrmy nebo tinktury. Ti, kdo dávají přednost kouření, se také dočkají úlevy, ale zároveň musejí počítat s riziky, která tento způsob aplikace obnáší.

Zdroj: http://www.ministryofcannabis.com/

Nahoru
Je vám více než 18 let?
Tak pojďte dál!